Строителните отпадъци – проблемите могат да се превърнат в решение за зеленото бъдеще

Икономика / Анализи / Интервюта
3E news
1533
article picture alt description

Източник: Real Time Future.

Real Time Future

Зеленото строително бъдеще минава през рециклирането и това е факт, известен на всяка една компания в бранша. Все още обаче малко се говори и върши в Европа в тази посока, а целта е ясна: секторът да продължи да се развива като климатично устойчив и да ограничи изпускането на вредни CO2 емисии в атмосферата.

Зелената визия е ясна и остава във фокуса на българската компания „Главболгарстрой“. Само през последната една година компанията започна реализацията на два пилотни проекта, свързани с устойчивото развитие и строителството. “Започнахме проекти, с които се гордеем и се надяваме да имаме реални резултати в много кратък срок”, сподели Пламена Ненкова, ръководител на Представителството на „Главболгарстрой“ в Брюксел. Тя презентира част от зелените идеи на компанията по време на събитието Strategic Leadership Forum в София.

Проектите си компанията не развива сама, а в сътрудничество с водещи европейски институти и университети. Иновациите се подкрепят от Европейската комисия, чиято цел е икономиката на Европа да спре да бълва емисии до 2050 г. Затова и строителният сектор е изправен пред една нелека задача – как хем да се строят енергийноспестяващи сгради, но да не се отделят мръсни газове в атмосферата. Част от решението може да бъде дадено от „Главболгарстрой“ и неговите партньори.

„В момента се работи по създаване на реален пазар за рециклирани строителни материали. Той ще се образува чрез клъстер от компании, НПО и други организации, действащи в тази посока“, обясни Ненкова. Целта е в Европа да се създадат технически условия за селективно разрушаване на сгради, разработване на нови инженерингови решения и иновативни продукти. В клъстера ще се включат учени, обществения сектор, публичните власти и гражданите. От специалистите в строителния бранш се очаква да дадат своите предложения за законодателни промени, с които да помогнат в създаването на този пазар за рециклирани строителни материали.

А за успешното рециклиране на строителния отпадък е нужно специално съоръжение. Именно такава една мобилна пилотна инсталация планира да създаде „Главболгарстрой“ с партньорите си в следващите пет години. Проектът се нарича MOBICCON-PRO и се развива от консорциум на 10 организации от Франция, Белгия, Дания, България и Сърбия. Целта е чрез иновативната инсталация да се постигне повторно оползотворяване на строителните отпадъци. Проектът е създаден изцяло във визията на зелената и кръгова икономика на ЕС. Съоръжението ще получи грантово финансиране за почти 19 млн. лева по програмата „Хоризонт Европа“ и за него Ненкова ни разказва в свое специално интервю, което може да прочетете малко по-надолу.

Нови разработки за енергийна ефективност на сградите

Освен рециклирането за новото строителство е ключова и енергийната ефективност на сградите. Това е друг фокус на компанията „Главболгарстрой“, която наскоро представи своите идеи за нов вид енергоспестяваща строителна пяна. Проектът с название „NRG-Storage“, в партньорство с немската компания NETZSCH и университетите в Делфт (Нидерландия) и Вроцлав (Полша), има за цел да предложи иновативно решение, което да замести наличните към момента изолационни материали, като предложи многофункционална и енергоспестяваща циментова пяна (така наречената NRG-пяна). Идеята е енергийната пяна да има удивителни изолационни характеристики, които не са постижими в наличните към момента възможности на строителния пазар. Целта е да се постигне с 25% по-добър изолационен капацитет и поне 10% по-добро енергоспестяване спрямо познатите досега изолационни материали. Проникването на вода и въздух през новия вид пяна също трябва е да значително намалено с между 10% и 25%.

Изолационната пяна ще се тества първоначално близо до София в специални демо къщи. Изолация ще се поставя върху нежилищни сгради на две локации в Испания и Германия. Проектът ще се тества и на други 27 демонстрационни стени на различни места в Европа. Наблюденията над термичните характеристики на пяната, ще се извършват чрез специални температурни сензори. Специална системата за мониторинг ще се използва, за да поддържа температурен комфорт в сградите между 20 и 27 градуса по Целзий, обясни Ненкова. Тя уточни, че проектът се финансира по програмата Хоризонт 2020 и в него участват екипите от учени в Техническия университет в Дармщат, RÖSER Ingenieurbeton и специалистите на Главболгарстрой. От компанията са убедени, че новият вид пяна ще бъде почти революционен и ще може лесно да пробие на строителният пазар. Ключовото и тук е „зелената визия“ – все пак най-добрата енергия е спестената енергия.

През последните години компанията започна реализацията на няколко пилотни проекта, свързани с устойчивото развитие и строителството.

Пламена Ненкова, ръководител на Представителството на „Главболгарстрой“ в Брюксел

Рециклирането на 90% от строителните отпадъци ще бъде възможно с иновативна мобилна инсталация

„Главболгарстрой“, заедно с европейски организации и университети ще изпълнява зеленият проект в следващите пет години

Г-жо Ненкова, бихте ли ни разказали малко повече за качествата на тази иновативна изолационна пяна, която очаквате да внедрите на пазара? Това работи в посока на идеите на Европа за нулево емисионни къщи нали?

Изолационната пяна (NRG пяна) все още е в процес на разработка. Необходимо е да се финализира, след което да се наложи в демо сгради, където първо ще се използва този продукт. Там тя ще се тества в следващите месеци при различни условия и през четирите сезона, които имаме в България и тогава ще разполагаме с детайли за нейните качества. Пяната има способност да дава много по-висок процент спестяване на енергия, спрямо другите изолационни материали. Това решение на практика е изцяло в сферата на зелените политики на Европа. В момента този продукт се разработва като концепция за нежилищни сгради, но впоследствие ще е възможно той да се използва и в жилищата, в зависимост от резултатите, които ще получим.

Разбираме че край София ще бъдат извършени част от пробите на новия продукт?

Да, едното място е близо до столицата. Другите две са локации в Испания и Германия. Отделно самият продукт ще бъде използван на 27 демонстрационни стени. Те ще бъдат изгради при различните ни партньори в проекта.

В момента сме на финален етап на разработка и очакваме информация от нашите партньори в университетите, кога точно ще имаме готовност на практика да я приложим върху демо сградите. Очаквам това да се случи в най-скоро време.

В момента строителните отпадъци остават един от значимите проблеми в България по отношение на тяхното депониране. Как може вашият нов проект да помогне в тази посока?

Темата е много важна и е факт, че са необходими действия в тази посока. Нашият проект MOBICCON-PRO е свързан с изграждането на мобилна пилотна инсталация за оползотворяване на строителните отпадъци. Компактността на това съоръжение ще даде възможност то да бъде позиционирано в различни общини не само в България, но и в региона около нас. Всъщност идеята е инсталацията да бъде поставена там, където има проблем и на практика не съществуват подобни решения. Това ще е и в основата на създаването на бъдещ реален пазар за рециклирани строителни материали. А когато бъде създаден такъв пазар, бизнесът ще има и желание да инвестира в подобни съоръжения.

Това са целите на проекта. В общи линии идеята е да ги постигнем в рамките на следващите пет години, колкото е и срокът на проекта. Той се финансира и чрез „Хоризонт Европа“ – най-голямата изследователска програма за иновации.

Идеята е да се сепарират различните отпадъци – например да се отделя металната част от бетона така ли? И впоследствие това да се превърне в ресурс за ново строителство?

Основен принцип на този проект е така нареченото „селективно разрушаване“. Идеята е в инсталацията да постъпват определено количество строителни отпадъци, които на 90% да бъдат рециклирани. Затова е много важен етапът на разрушаване и на отпадъка, който се получава и ще бъде приет в инсталацията. Заради това колегите от Датския технологичен институт ще предложат различни решения за селективно разрушаване на сградите. Те ще позволят разрушаването им по интелигентен начин и след това от тях много по-лесно да се произвеждат рециклирани строителни продукти и материали.

Така на практика, при влизане на площадката много висок процент от идващите количества продукти, ще бъдат рециклирани. Отново акцентирам – рециклирането ще бъде около 90% и ще има много малък процент за депониране.
Безспорната цел в случая е това да намали отделянето на въглеродни емисии от строителния сектор. Изключително много емисии се генерират при производството на строителни материали, така че самият факт, че ще рециклираме подобни материали и ще ги предложим на пазара означава, че по-малко продукти ще има нужда да се произвеждат. Тоест има безспорен ефект за зелената и кръгова икономика.

А може ли да си пожелаем след 10 години да видим първата такава сграда у нас, създадена от рециклирани материали?

Това е въпрос, който не е свързан с нас като компания. Той има много фактори и разбира се е свързан със законодателни инициативи. Хубаво е да го имаме, мечтите са важни и трябва да имаме високи амбиции.

Именно по темата за законодателната рамка ще работят нашите партньори от Европейската строителна асоциация FIEC и партньорите ни от неправителствения сектор, които са част от консорциума. Университетите пък ще предлагат разумни решения, които да бъдат окомплектовани като законодателни промени и те да се предлагат за съгласуване, разглеждане и коментиране. Така ще се върви по стъпките напред.

Как са избрани общините, където да бъде поставена тази инсталация?

Ние сме в разговори с много общини по проекта. Водим активна комуникация със Самоков, Монтана, Сливница и Костинброд. Те са близо до София и това е удобно в случая. Клъстърът обхващаше целия този регион, заедно със съседната община Пирот в Сърбия. Идеята бе това да е международен проект, изпълняван в Югоизточна Европа. Тоест да включим и другите съседни страни, като се запази възможността транспортирането на инсталацията да бъде лесно постижимо.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща