GlobalData: Лидерите в петролната и газовата индустрия предприемат премерени стъпки за енергиен преход

Енергетика / Анализи / Интервюта , Природен газ и горива
3E news
1000
article picture alt description

Източник: Климатека, Архив

Лидерите в петролната и газовата индустрия постоянно включват в портфейлите си преходни горива, както и нисковъглеродни и нулеви енергийни източници, тъй като техният принос е от ключово значение за успешния енергиен преход и намаляването на въглеродните емисии, сочи GlobalData, водеща компания за данни и анализи.

Тематичният доклад на GlobalData "Енергиен преход в петролната и газовата индустрия" разкрива, че големи петролни компании като BP, TotalEnergies, Shell, ExxonMobil и Chevron са си поставили цели за нулеви нетни емисии до 2050 г. Участниците в индустрията поемат по различни направления в своя път на енергиен преход, включително улавяне и съхранение на въглероден диоксид (CCS), производство на водород, производство на енергия от възобновяеми източници, зареждане на електрически превозни средства (EV), съхранение на енергия и биогорива.

Равиндра Пураник, анализатор по въпросите на нефта и газа в GlobalData, коментира: "Като се има предвид нарастващата значимост на енергийния преход поради повишената осведоменост за въздействието на емисиите от изкопаеми горива върху изменението на климата, нефтената и газовата промишленост ще бъдат изправени пред международен натиск, тъй като напредъкът към нови енергии се превръща в особен обект на контрол. Много правителства подчертават необходимостта от използване на по-чисти горива като алтернативни източници на енергия, за да се намалят емисиите. "

За да постигнат своите средносрочни и дългосрочни цели за декарбонизация, участниците в нефтения и газовия сектор инвестират както в съществуващи, така и в нови технологии. Възобновяемите енергийни източници, по-специално слънчевата и вятърната енергия, са една от важните области, в които инвестират големите петролни компании, включително BP, TotalEnergies, Shell и Equinor.

Пураник продължава: "Участниците в петролния и газовия сектор балансират своите портфейли с интензивни емисии чрез добавяне на проекти за възобновяема енергия, което може да ги подготви за бъдещите пазарни изисквания в енергийния сектор. Този преход се подпомага допълнително от регулаторната подкрепа на големите икономики, които са поели ангажимент да станат неутрални по отношение на климата. В средносрочен план обаче технологиите за намаляване на емисиите, като например улавянето и съхранението на въглероден диоксид, ще помогнат на енергийните компании да продължат да използват изкопаеми горива.

ExxonMobil е един от лидерите в бранша, който се стреми към разработване на технологии за CCS и тяхното търговско внедряване. Компанията инвестира и в проекти за син водород, които изискват използването на CCS. От друга страна, европейските големи петролни компании, като TotalEnergies, BP и Equinor, отдават по-голямо предпочитание на зеления водород, като предлагат проекти в Европа и Азия. Shell инвестира в разрастващия се пазар на електромобили, като ефективно използва глобалната си мрежа от обекти за продажба на горива за изграждане на инфраструктура за зареждане на електромобили.

Пураник заключава: "Целта на този преход е да се премахнат въглеродните емисии от енергийната верига в дългосрочен план. Понастоящем петролните и газовите компании предприемат изчислени стъпки за енергиен преход, но през следващите години могат да се превърнат в доминиращи играчи. "

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща