ВЕИ секторът в България с рекордни печалби през 2021 г.

Енергетика / Анализи / Интервюта , Зелен преход
3E news
1440
article picture alt description

Източник: SeeNews


Секторът на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в България отбеляза рекорден
ръст на нетната печалбата от 58% през 2021 г., достигайки ниво от 284,5 млн. евро. Това показва ежегодният анализ на индустрията, изготвен от SeeNews, агенция за бизнес
новини и анализи и Адвокатско дружество “Гугушев и партньори”.

Докладът включва задълбочен финансов анализ, обхващащ тригодишния период 2019-2021 г., изчерпателен преглед на промените в нормативната рамка, както и информация за възможностите за финансиране на ВЕИ проекти на европейско и национално ниво.

Анализът обхваща 1 869 местни компании, занимаващи се с експлоатация, поддръжка,
строителство, инженеринг и/или разработване на проекти за електроцентрали,
генериращи възобновяема енергия, както и с производство на батерии, двигатели,
турбини и друго оборудване за възобновяеми енергийни съоръжения.

Благодарение на повишеното търсене на алтернативни енергийни източници, както и
покачването на цените на електроенергията, оперативните приходи в сектора скачат с
41% до 1,5 млрд. евро през 2021 г.

Динамичността в броя на новосъздадени компании сочи към нов пик – през 2020 г. са
създадени 172 нови ВЕИ компании, а през 2021 г. – 153. Тези цифри почти съвпадат с
отчетените в периода 2008-2012 г., когато инвестиционната активност в сектора на
възобновяемата енергия в България процъфтява.

След стагнацията отбелязана през 2020 г. в броя на заетите, през 2021 г. служителите се
увеличават с 3,1% до 5 058 човека. Сегментът на строителство, инженеринг и/или
разработване на ВЕИ проекти бележи най-голям ръст в броя на служителите – 26,6% в
сравнение с 2020 г. Това покачване потвърждава тенденцията за засилен интерес към
алтернативните източници и изготвянето на проекти в последните години.

Що се отнася до разходите за заплати на ВЕИ компаниите, през 2021 г. те са се увеличилис 18,5%. Осигурителните вноски на бранша следват тенденцията и също са се увеличили с 11% на годишна база.

Прави впечатление, че разходите за заплати и осигурителни вноски изпреварват ръста на заетостта в сектора.

Германия и Италия продължават да бъдат водещите чуждестранни инвеститори в
сектора на възобновяемата енергия в България, като близо една от всеки три компании
има германска или италианска компания-майка. Същевременно, италиански
инвеститори не са направили нито една нова инвестиция през 2021 г., докато Германия
отбелязва една нова инвестиция.

Топ 10 на чуждестранните инвеститори се допълват от компании от Австрия, Чехия, Гърция, Люксембург, Унгария, Франция, Кипър и Турция.

Пълния анализ можете да намерите тук.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща