Производството на електроенергия от началото на годината към 20 ноември расте с 8.10 %

Спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. потреблението на ток намалява с 1.68 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1187
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия остава положително,  а потреблението продължава да намалява. Салдото (износ-внос) продължава да държи доста добър положителен дял. Все още остава достатъчно висок дела на базовите централи. Доста добро е участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), но не и на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на страната, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 20 ноември тази година (01.01.2022 г. – 20.11.2022 г.) спрямо аналогичните дни на предходната 2021 г.

Производството на електроенергия за времето от първия ден на януари до двадесетия ден на месец ноември достига до обем от 44 484 690 MWh. Това представлява ръст от 8.10 % (плюс 8.28 процента отчетени седмица по-рано за сравняван период до 13 ноември ) спрямо аналогичния период на предходната 2021 г., когато производството на електроенергия е било от порядъка на 41 149 734 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период от настоящата година възлиза на 33 308 364 MWh, което е спад (минус) с 1.68 % (минус 1.61% отчетени преди седмица). Година по-рано за същото време от първи януари до двадесети ноември потреблението на електроенергия е било в обем от 33 878 647 MWh.

Салдото (износ-внос) на ток продължава да държи достатъчно висок положителен дял, но както и преди тенденцията за движение в посока към спад се запазва. Така от началото на годината към двадесети ноември салдото (износ-внос) е от порядъка на 11 176 326 MWh, което представлява ръст от  53.71 % (плюс 54.73 % отчетени седмица по-рано). За сравнение, през посоченото време на миналата година салдото (износ-внос) е достигало до обем 7 271 087 MWh.

Участието на базовите централи остава положително и за посоченото време от първия ден на януари до двадесетия ден на месец ноември от настоящата година е в обем от 37 634 657 MWh, което представлява ръст от 11.60 % (плюс 11.87 % преди седмица). За същото време на предходната година базовите централи са участвали с обем от порядъка на 33 722 133 MWh.

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи запазват доста високо участие.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от настоящата година достига до обем от 1 412 840 MWh. Това е увеличение от 26.69 % (плюс 26.10 % седмица по-рано) спрямо аналогичния период на предходната 2021 г., когато ВЕИ са участвали с обем от порядъка на 1 115 168 MWh. По-добрите данни в частност са в резултат на по-високото участие на вятърните (плюс 8.97%) и фотоволтаични (плюс 60.79 %) централи, както и на биомасата (плюс 7.69 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за посоченото време от първия ден на януари до двадесетия ден на единадесетия месец от годината достига до обем от 2 005 733 MWh, което е ръст от 15.78 % (плюс 15.74 % отчетени преди седмица). Година по-рано ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от 1 732 427 MWh. По-високите резултати се дължат на увеличеното участие на вятърните (плюс 12.06 %) и фотоволтаични (плюс 22.66 %) и въпреки продължаващия спад при биомасата (минус 18.09 %).

Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още остава на минус. Така според данните на системния оператор, за сравнявания период от началото на годината до двадесетия ден на месец ноември участието на ВЕЦ е в обем от 3 431 460 MWh, което е понижение (минус) с 25.08 % (минус 25.01 % за предходния отчетен период ). През аналогичния период на миналата година участието на ВЕЦ е достигало до 4 580 006 MWh.  

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща