VaasaETT: Сметките за ток във всички столици на ЕС са се увеличили със 70%, а тези за газ с шокиращите 128 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
434
article picture alt description

източник: EVN

Развитието на европейските цени на електроенергията и газа в домакинствата през месец септември 2022 г. представят в поредното си проучване VaasaETT и двама водещи европейски органи на енергийния пазар Energie-Control Аustria и унгарският орган за регулиране на енергетиката и комуналните услуги (MEKH).

В проучването, което се публикува всеки месец се проследява развитието в европейските столици на цените на електроенергията и природния газ за бита в разпределението без данъци. Поредното изследване показва как са се променили цените на енергията за домакинствата без данъци за периода между януари 2009 г. и месец септември 2022 г. за крайни потребители в 33 европейски страни. Проучването включва всички страни-членки на ЕС плюс някои от членовете на Енергийната общност като Черна гора, Норвегия, Сърбия и Украйна. Включени са също така Великобритания и Швейцария. Индексът се изчислява чрез претегляне на тежестта на цените за всяка от столиците спрямо съответното национално битово потребление на електроенергия или газ.

От януари 2022 г. индексът за електрическа енергия HEPI към момента е с нов рекорд от 274 пункта (EUR-15). Що се отнася за синьото гориво, както се отбелязва в доклада, „продължаващата енергийна криза повлия силно на индекса на цената на газа, който беше почти удвоен в рамките на 2021 г., преминавайки от 87 точки през януари 2021 г. до 164 точки през декември 2021 г. В момента продължава да остава на високо ниво от 298 индексни пункта“.

При разглеждане на средните стойности на цените за крайните потребители, както за електроенергия, така и за газа, се наблюдават промени; в сравнение със септември 2021 г., сметките за ток във всички столици на ЕС са се увеличили със 70%, а тези за газ с шокиращите 128 на сто.

В зависимост от това къде от 33-те европейски столици живее даден потребител в Европа, цената, която плаща, може да варира в съотношение почти към 8. Ако  се включи Киев, цената варира в съотношение до 13. Амстeрдам и Копенхаген са най-скъпите градове за битови клиенти в Европа през август, следвани от Талин, Берлин и Брюксел.

Киев остава с най-евтина цена на електроенергията, следван от Белград, Будапеща и Подгорица. В номинално изражение, цените в столиците на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) клонят към по-ниски от средните. рага, Рига и Талин са единствените столици сред страните от ЦИЕ, в които цената на електроенергията е над средната за Европа.

Промените в цените на пазара на електроенергия през септември

• 47% увеличение на цената в Стокхолм, поради повишение на енергийния компонент;

• 41% скок на цената в Талин, поради поскъпване на енергийния компонент;

• 33% ръст на цената в Рига, поради увеличение на енергийния компонент;

• 32% нарастване на цената в Хелзинки, поради повишение на енергийния компонент;

• 31% увеличение на цената в Амстердам, поради ръст на енергийния компонент;

• 23% скок на цените в Берлин и Прага, поради поскъпване на енергийните им компоненти;

• 21% повишение на цената в Копенхаген, поради нарастване на енергийния компонент;

• 14% поскъпване на цените във Виена, поради ръст на енергията и енергийните данъци и компоненти;

• 11% увеличение на цената в Париж, поради скок на енергийния компонент;

• 10% ръст на цената в Осло, поради повишение на енергийния компонент;

• 6% скок на цената в Брюксел, поради нарастване на енергийния компонент;

• Увеличение на цените с 4% в Белград, поради поскъпване на енергията, енергийните данъци и компоненти;

• 39% намаление на цените в Лондон, поради липса на пазарни оферти освен някои ограничени такива;

• 22% понижение на цените в Любляна, поради намаляване на енергията, енергийните данъци и компоненти от ДДС след новия пакет за енергийна подкрепа на правителството;

• 14% спад на цените в Никозия, поради понижаване на енергията за разпределение в съответствие със схемата за субсидиране на правителството.

Цените на електроенергията за бита продължават възходящата си тенденция, което води до значително увеличение през септември в някои столици  (Стокхолм, Талин, Рига, Хелзинки, Амстердам, Берлин, Прага, Копенхаген, Париж, Осло, Белград и Атина ), стигайки до рекордно високи нива. Само в няколко са столиците с понижения, поради предприети извънредни мерки. Въпреки това цените остават значително по-високи от тези преди година, което се дължи на комбинация от фактори. Допълнително влияние оказва и руската инвазия в Украйна от края на февруари 2022 г., последвана от несигурността в енергетиката, посочват авторите на изследването.

Допълнително те обръщат внимание на силния ръст от 47 % през септември спрямо август и 139 % в сравнение преди година  в Стокхолм. Движещите фактори за покачването на цените през септември, според тях са нарастващите цени на едро на електроенергията в резултат на по-ниското производство на вятър и от ядрените електроцентрали, довело до скъп внос на електроенергия от съседни страни за покриването на вътрешни дефицити.

Внимание се обръща и на безпрецедентното повишение на цените в Талин през септември, поради прякото обвързване на договорите за електроенергия с пазарните цени на едро, които отразяват по-високата цена на квотите за емисии, по-ниското производство на енергия от възобновяеми източници и непрекъснатата подкрепа за атомната електроцентрала. Освен това недостигът на газ е значително по-голям в балтийските страни, където и газохранилищата са пълни едва наполовина, заради спрените руски доставки. Очаква се въвеждане на нови мерки от октомври и съответно задържане на цените.  В изследването се посочват и особеностите за повишението на ценовите нива в Рига и Хелзинки.

В Амстердам доминирането само на променливи договори на пазара продължава и през септември, което битовите клиенти на скъпи оферти, след като доставчиците обявиха актуализирани тарифи, информирайки клиентите за по-нататъшно увеличение от следващия месец. Правителството ще приложи таван на цените на електроенергията от ноември в опит да стабилизира цените на нивата от миналия януари и предлага доставчиците да предложат отново договори с фиксирана цена, се отбелязва в изследването.

От друга страна, значителното намаление на цените в Лондон зависи от наличието само на стандартни променливи договори в рамките на нивото на ценовата граница през септември. Това се дължи и постепенното оттегляне от пазара на договорите с фиксирани към тавана ценови нива.

По отношение на Любляна и Никозия се отчитат мерките, предприети от правителствата за спад на цените.

При коригиране към стандартите на покупателна способност (PPS), картината се променя драматично. PPS е изкуствена обща референтна валута, която елиминира различията в общото ценово ниво между страните. Най-ниските коригирани цени на електроенергията за бита са в Берн, Валета, Осло и Белград, а най-високите през септември са в Талин, Прага и Рига.

За пореден път се отчита, че повечето от страните от ЦИЕ са с цени на електроенергията, които са относително ниски и под средното ниво за Европа. Прага, Рига и Талин са сред страните от ЦИЕ, в които цената на електроенергията е средно аритметична над европейската.

Проучването показва, че средно енергията (оспорвания компонент на цената) представлява 66% от цената в сметките за електричество за крайния потребител, разпределението – 17 %, енергийните данъци – 4%, а ДДС – 13%.

Ако се фокусираме върху цената на енергията като стока, в Будапеща тя представлява само 14% от стойността на електроенергията за крайния потребител, която е и най-ниска за всички изследвани градове. Точно противоположно, в Амстердам и Рим тя е достига до 82 % от цената за крайните потребители през септември 2022 г. За пореден път авторите отчитат особеностите на законодателството в Амстердам, насочено към електрификация на потребителите и отказът от използването на газ.

Цените на газа за бита

Проучването в областта на газа за битовите клиенти обхваща 28 европейски столици. Според него най-високите цени плащат жителите на Амстердам – два пъти над средната европейска цена за краен потребител, следвани от живеещите в Копенхаген, която е втората най-скъпа столица. В момента Талин е третата най-скъпа столица.

Цените в Амстердам са почти 17 пъти по-високи от тези в Будапеща, който е най-евтиният град за газ в ЕС и почти 18 пъти повече, ако се включи Киев. Дори по-изразено, отколкото при електричеството, природният газ за домакинствата е по-евтин в страните от ЦИЕ, се посочва в изследването.

Най-значимите промени, настъпили на пазара на природен газ през септември:

• 88% увеличение на цената в Талин, поради поскъпване на енергийния компонент;

• Ръст на цените с 36% във Виена, поради повишение на енергията и енергийните данъци и компоненти;

• 29% покачване на цените в Атина, поради нарастване на енергията и енергийните данъци и компоненти;

• 28% увеличение на цената в Копенхаген, поради поскъпване на енергийния компонент;

• 23% скок на цената в Амстердам, поради поскъпване на енергийния компонент;

• 15% повишение на цената в София, поради увеличение на енергийната компонента;

• Ръст на цените с 8% в Берлин и Рига, поради нарастване на техните енергийни компоненти;

• 8% покачване на цените в Мадрид;

• 3% ръст на цените в Дъблин;

• 1% увеличение на цената в Прага, поради поскъпване на енергийния компонент;

• 45% намаление на цената в Лондон, поради липса на пазарни оферти;

• 14% понижение на цената в Брюксел, поради намаляване на енергийния компонент;

Спад на цените с 10% в Любляна поради понижение на компонента на енергийните данъци и ДДС, след мерките на правителството за енергийна подкрепа;

 

Пазарните цени на природния газ на дребно отбелязват значително покачване за трети пореден месец в цяла Европа, отбелязват авторите на изследването, което е и продължение на тенденцията, наблюдавана от началото на годината. Талин, Виена, Атина, Копенхаген, Амстердам, София, Рига, Берлин, Мадрид, Дъблин и Прага достигнаха нови рекорди, докато цените на газа се понижиха в някои от проучените столици поради намеса на някои от правителствата.

Настоящите цени обаче остават невероятно високи спрямо тези отпреди година. Високите цени на газа на дребно отразяват изключително високите цени на едро, предизвикани от недостатъци, касаещи адекватността на доставките, увеличеното търсене на природен газ в опит да се запълнят газохранилищата, поради нарастващия страх от отражението от конфликта в Украйна.

Ръстът на цените на природния газ този месец е силно повлиян от спирането за неопределено време „Северен поток“ – първоначално заради историята около доставката на турбината, а впоследствие и заради взривовете в  Балтийско море.

Европейските страни са в постоянно полагане на усилия за запълване на газовите хранилища, за осигуряване на нарастващо търсене и предлагане, което води до по-скъпи доставки на LNG за заместване на недостига на руски газ.

Удивителното увеличение на цените в Талин, което е 88% в сравнение с предходния месец и повече от 550% в сравнение с преди една година, отразява настоящата пазарна ситуация в много страни, тъй като доставчиците спряха своите договори с фиксирана цена, докато наличните променливи оферти се индексират към нарастващите цени на едро. Очаква се държавната схема за енергийни компенсации, която да влезе в сила от следващия месец да доведе до облекчаване на домакинствата от високите цени, се посочва в проучването.

По същия начин, както при електроенергията, цените на газа при PPS предлагат много различен резултат от действителните цени. През месец септември Будапеща, Белград и Братислава бяха най-евтините градове, коригирани към PPS.

Според проучването, за европейските столици, средно енергията (оспоримият компонент на цената) представлява 70% от цената на природния газ за крайния потребител, разпределението 12%, енергийните данъци 4%, а ДДС - 14%.

Припомня се, както и преди особеностите в Нидерландия, насочени стимулиране на поведението на потребителите по отношение на потреблението на енергия.

Като цяло резултатите показват, че пазарните сили представляват повече от 65% от цената за крайния потребител както за електроенергия, така и за газ, докато националните фискални и регулаторни елементи са отговорни за останалите по-малко от 35% чрез тарифите за разпределение, енергийни данъци и ДДС.

Настоящата енергийна криза доведе до значително увеличение на средния енергиен компонент в столиците на ЕС, който преди представляваше около 46% от цената за крайния потребител година по-рано, през септември 2021 г., отбелязват авторите на проучването.

Там където енергийният компонент е по-нисък има и стимулът за клиентите да търсят по-конкурентни оферти. По подобен начин рязкото увеличение на цените на енергията кара клиентите да търсят повече конкурентни оферти на пазара. За тяхно разочарование, откакто започна енергийната криза, броят на конкурентните алтернативи на офертите значително намаля, особено за нови клиенти, резюмират авторите на проучването.

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща