Слънчевата енергия спести вноса на 20 млрд. куб. м газ в Европа и спести 29 млрд. евро

Енергетика / Анализи / Интервюта , Зелен преход
Георги Велев
1186
article picture alt description

Източник: 3eNews, архив.

Слънчевото производство в ЕС е избегнало вноса на 20 милиарда кубически метра газ, който би струвал 29 милиарда евро. Това обяснява анализаторът от Ember Павел Чижак (Paweł Czyżak), пишещ за Carbon Brief. Само новата слънчева енергия, добавена от 2021 г., е избегнала вноса на газ за 6 милиарда евро. Рекордното слънчево производство в ЕС се е увеличило с 28% през лятото на 2022 г. в сравнение със същия период година по-рано. Производството продължава да расте много бързо - с постоянни 15 процентно увеличение на инсталирания слънчев капацитет на годишна база– от 104 GW през 2018 г. до 162 GW през 2021 г. Това е растеж, управляван от политики, използващ стимули за разходите, правителствени инициативи и все по-амбициозни национални цели. 18 страни счупиха слънчеви рекорди това лято. Освен това сега соларните проекти са  много обусловени от кризи, като войната между Русия и Украйна, която покачи на природния газ до небесата, ядрените проблеми във Франция и сушите правят водноелектрическите централи по-малко ефективни.

Още по темата

Но въпреки че слънчевото решение е рентабилно и бързо за изграждане, бариерите за „разрешаване“ остават. Чижак обобщава положителните новини за слънчевата енергия, нарастващите политически амбиции и разглежда представянето и предизвикателствата на отделните нации, предаде Energypost.

В едно тежко лято за Европа, което донесе рекордно високи цени на енергията и знойни горещи вълни, слънчевата енергия осигури така необходимото облекчение. Нашият анализ разкрива, че рекордните нива на слънчева енергия в ЕС това лято са избегнали необходимостта от 20 милиарда кубични метра (bcm) газ, чийто внос би струвал 29 милиарда евро.

Успехът на слънчевата енергия може да помогне да се очертае път за излизане от енергийната и климатичната несигурност, пред които е изправен ЕС в момента. Много страни от ЕС вече са увеличили целите си за възобновяеми енергийни източници след скока на цените на газа и нахлуването на Русия в Украйна, търсейки да заменят скъпия внос на синьо гориво. Предстоящите политически дискусии в целия ЕС могат да означават, че слънчевата енергия играе много по-голяма роля в бъдещата електроенергийна система на ЕС.

Слънчев рекорд

В момента Европа е изправена пред енергийна криза с безпрецедентни размери. Натискът на Русия върху доставките на изкопаеми горива тласка цените на електроенергията до най-високите си стойности за всички времена, с допълнителен стрес, причинен от липсата на ядрени реактори във Франция и сушата, оказваща влияние върху производството на водноелектрическа енергия в много европейски страни.

В същото време слънчевата енергия осигури рекордно високо електропроизводство през лятото на 2022 г., помагайки за поддържане на светлините и намалявайки сега критичното потребление на газ в ЕС. Както показва диаграмата по-долу, слънчевото производство в ЕС се е увеличило с 28% през лятото на 2022 г. (май-август) в сравнение със същия период година по-рано.

Производство на слънчева енергия в ЕС в терават-часове (TWh) от май до август / Кредит: Ember. Диаграма от Carbon Brief с помощта на Highcharts.
 

Избягване на 20 млрд. куб. м газ, спестяване на 29 млрд. евро

Без рекордно производство на слънчева електроенергия през последните четири месеца, ЕС би трябвало да закупи допълнителни 20 милиарда кубически метра газ на цена от около 29 милиарда евро. Само новото слънчево електричество, добавено от 2021 г., е избегнало вноса на газ на стойност 6 млрд. евро. По време на пиковите летни месеци от май до август слънчевата енергия генерира рекордните 12% от цялата електроенергия в ЕС – спрямо 9% миналото лято. Това го поставя на едно ниво с вятъра и пред водноелектрическата енергия. Изоставане все още има с четири процентни пункта от производството на въглищната енергия.

Освен това слънчевата енергия се разраства много бързо. ЕС наблюдава постоянни 15% годишни увеличения на инсталирания слънчев капацитет – от 104 GW през 2018 г. до 162 GW през 2021 г. Скокът в слънчевото производство това лято показва, че натрупаният капацитет се изплаща.

Ръст, воден от политиката

Бързият растеж на слънчевата енергия се случва в цяла Европа. В около 18 държави от ЕС слънчевата енергия генерира рекорден дял от електропроизводството през лятото. Холандия генерира почти една четвърт от своята електроенергия от соларни централи това лято (23%), най-високият дял в ЕС. Следват Германия (19%) и Испания (17%). 

Комбинация от стимули за разходите и правителствени инициативи стоят зад растежа на соларната енергия. Фактът, че както южните, така и северните европейски страни разширяват слънчевата енергия, показва, че не само слънцето има значение, но и ефективната политика.

Холандия, например, отбеляза огромен растеж в слънчевата енергия– въпреки че е на по-северна географска ширина – подкрепен от амбициозни национални цели.

Най-бързият растеж на слънчевото производство от 2018 г. е в Полша. Страната е увеличила производството на фотоволтаична енергия 26 пъти – макар и от ниска база. Това се случва в резултат на държавната политика и бума на покривната слънчева енергия за домакинствата, предизвикан от фотоволтаичните субсидии и нарастващите цени на електричеството, използвано от въглища и газ.

Графиката по-долу показва страните с най-голямо потребление на електроенергия в ЕС. Повечето от тях счупиха рекорди за производство на слънчева енергия, достигайки по-високи слънчеви дялове това лято (червена точка) в сравнение с миналото лято (сива точка). Две нови страни преодоляха границата от 10% това лято: Белгия и Дания. Във всичките 27 държави-членки на ЕС, 18 страни счупиха слънчеви рекорди това лято.

Дял от производството на електроенергия, постигнато от слънчева енергия това лято (червена точка), в сравнение с миналото лято (сива точка) за страните с най-голямо потребление на енергия в ЕС / Credit: Ember. Диаграма от Carbon Brief с помощта на Highcharts.

Увеличено производство, водно от кризата

Някои доказателства сочат, че енергийната криза ускорява растежа на слънчевата енергия. Потребителите в цяла Европа, от Германия до Обединеното кралство, се обръщат към слънчевите панели, за да намалят сметките си за енергия.  Google Trends разкрива, че думите за търсене, свързани със слънчеви панели, са достигнали рекордно високо ниво това лято в големи икономики като Германия, Обединеното кралство, Франция и Испания.

След като Международната агенция по енергетика (IEA) обяви, че слънчевата енергия на правилните места сега предлага най-евтиното електричество в историята, нейният бърз растеж изглежда ще продължи.

Политики за растеж

Слънчевата енергия вече помага на Европа да се откаже от скъпия газ. Повечето страни от ЕС увеличиха амбицията си за вятърна и слънчева енергия в отговор на настоящата криза.

Неотдавнашното предложение на Европейската комисия REPowerEU ще има за цел удвояване на слънчевия капацитет до 2025 г. в сравнение с нивата от 2020 г., като част от постигането на актуализирана цел от 45% възобновяема енергия през 2030 г.

Предложената цел е изменение на Директивата за енергия от възобновяеми източници, която понастоящем определя правно обвързваща цел от 32% енергия от възобновяеми източници до 2030 г. Ако актуализираната цел премине през гласуване в Европейския парламент следващата седмица и преговори с държавите-членки, тогава това ще изведе ЕС на път към 600 GW слънчев капацитет или повече до 2030 г.

С главоломно високите цени на газа, които се очаква да продължат няколко години, по-бързото разгръщане на слънчевата енергия ще помогне за намаляване на необходимостта от скъп внос на изкопаеми горива.

Това също би помогнало за постигане на целите на блока за климата. Нашето моделиране показва, че пътят с най-ниски разходи за ограничаване на покачването на глобалната температура до 1,5C над нивата от прединдустриалната епоха би включвал деветкратно увеличение на европейското слънчево производство до 2035 г.

Бързо за изграждане. Но „разрешителните“ бариери остават

Въпреки че поставянето на амбициозни цели е първа стъпка към разширяване на внедряването на слънчевата енергия, следващата необходима стъпка е внедряването на производството.

Слънчевата енергия се изгражда бързо, но бариерите пречат на бързото й внедряване в много европейски страни. Скорошният анализ на Ember показва, че прогнозите за годишно добавяне на слънчеви мощности за следващите години поставят разгръщането под необходимото за енергийна система на ЕС, съвместимо с климатичните цели.

Дългото чакане за разрешителни е един от основните препятствия към по-бързия слънчев растеж. Нашето проучване установява, че времето за разработване на проекти надвишава правно обвързващите ограничения на ЕС в много страни.

Някои места с висок слънчев потенциал, включително Италия, Португалия и Хърватия, са свидетели на големи забавяния на разрешителните, като сроковете за изпълнение на проекта достигат до четири години в Хърватия.

Работата за облекчаване на тези забавяния може да помогне за постигането на по-високи цели на ЕС за слънчевата енергия. Това не само ще намали необходимостта от внос на скъп газ, а и ще облекчи натиска върху сметките за енергия. Също така ще помогне за постигане на целите на общността за климата.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща