Губеща седмица за пазарите на акции от двете страни на Атлантика

На БФБ най-голям спад отчита широкият индекс BG BX40 (-0.55%), следван от равно претегления BG TR30 (-0.033%), измерителят на българските „сини чипове“ SOFIX (-0.24%) и секторния BT REIT (-0.03%)

Икономика / Анализи / Интервюта , Финанси
Георги Вулов
505
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БФБ

Масови загуби по пазарите на акции от двете страни на Атлантическия океан, вкл. и в България регистрират фондовите борси през третата седмица на септември (12-16). Еднаквият низходящ тренд се дължи на нарасналите притеснения, че централните банки не могат да се справят с галопиращата инфлация, която през отминаващата седмица след ревизия в някои страни регистрира нови обезпокояващи повишения за САЩ (8.3%), Франция (5.8%), Великобритания (9.9%) и България (17.7%) на годишна база за август, въпреки забавения ръст в някои от големите икономики. Това притеснява инвеститорите, повечето от които смятат, че повишаването на лихвите от централните банки като противодействие на поскъпващите потребителски стоки и услуги не дава резултати.

Още по темата

Страховете на инвеститорите допълнително се подклаждат от страховете за икономическия растеж, очакванията за по-нататъшни повишения на лихвите и продължаващата волатилност на енергийния пазар, които натежават върху цената на акциите, смятат анализатори, анкетирани от „Ройтерс“. Световната банка предупреди в четвъртък, че рисковете от рецесия до края на 2022 година и с по-голяма сигурност през 2023 г. нарастват, заради едновременното повишаване на лихвените проценти от централните банки и нарастващата енергийна криза в Европа.

Седмичната равносметка за БФБ

През третата седмица на септември (12-16) Българската фондова борса (БФБ) приключва търговията с понижения и за четирите индекса, какъвто е трендът и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк и на борсите във Франкфурт, Милано, Париж и Лондон и Рим, при това за втора поредна седмица. Най-голям спад отчете широкият индекс BG BX40 (-0.55%), следван от равно претегления BG TR30 (-0.033%), измерителя на българските „сини чипове“ SOFIX (-0.24%) и секторния BT REIT (-0.03%).

Предишната седмица (5-9 септември) също и четирите индекса затвориха в червената зона. Най-голям спад регистрира SOFIX (-1.43%), следван от BG BX40 и BG TR30 (и двата със спад от 0.07%) и секторния BT REIT (-0.03%).

През първите две седмици на август трендът беше възходящ. В периода 8 -12 август три от индексите на БФБ завършиха с повишения: SOFIX (+1.77%), BG TR30 (+1.07%), BG BX40 (+0.96%) и само BT REIT със спад (-0.40%). В първата седмица на август (1-5) и четирите борсови индикатора отметоха повишения, като най-голямо беше нарастването при SOFIX (+1.45%), следван от BG BX40 (+1.08%), BT REIT (+1.07%) и BG TR30 (+0.93%). Така август засега се очертава да е печеливш месец, тъй като от началото на осмия месец до 26 август три от четирите индекса са с повишения: с най-висок ръст е SOFIX (+1.34%), следван от BG BX40 (+1.01%), BG  BX30 (+0.98%) и само BG REIT e с понижение (-0.34%).

Месечни равносметки от началото на годината

Август е вторият месец на 2022 година, който е печеливш. Първият беше март, който засега е най-печеливш: BG TR30 (+6.93%), BG REIT (+6.07%), BG BX40 (+5.84%) и SOFIX (+5.30%). През миналия месец с най-висок ръст завърши SOFIX (+2.10%), следван от BG BX40 (+0.74%) и BG TR30 (+0.73%), единствен регистрира спад BG REIT (-0.25%).  

Юли е вторият месец от началото на годината, след февруари, в който БФБ регистрира преобладаващи загуби на индексите. През седмия месец на 2022 година с най-силен спад завърши BG BX40 (-2.74%), следван от SOFIX (-2.20%) и BG TR30 (-1.47%), с повишение беше само BG REIT (+1.45%). Засега февруари е най-губещият месец за 2022 година: SOFIX (-3.77%), BG BX 40 (-2.73%), BG TR30 (-1.43%) и BG REIT (-1.00%).

През юни беше регистриран четвъртият месечен паритет – два от измерителите в зелено и два в червено: със спад приключиха SOFIX (-0.77%) и BGBX (-0.23%), а с повишения BG REIT (+0.12%) и BGTR 30 (+0.10%). През май на БФБ с ръст завършиха BGTR 30 (+1.25%) и BG REIT (+0.40%), а със спад BGBX 40 (-0.69%) и SOFIX (-0.17%).

Април, който беше вторият с паритет: с нарастване завършиха BG REIT (+3.07%) и BG BX40 (+0.06%), а с понижения за SOFIX (-1.23%) и BG TR30 (-0.46%). Същото беше и съотношението през януари: SOFIX (-2.70) и BG BX40 (-1.72%) и с ръст BG TR30 (+2.03%) и BG REIT (+1.65%).

На годишна база, спрямо 16 септември 2021 година, и четирите индекса са със стабилен ръст: най-голямо повишение е регистрирано от SOFIX (+14.76%), следван от BGTR 30 (+14.14%), BG REIT (+12.62%) и BGBX 40 (+7.87%).

БФБ отчете по-висок седмичен оборот

спрямо предходната седмица (5 -9 септември). Осъществени са 2 213 сделки с 8 234 978 лота за 9 742 686 лева, спрямо 1 466 сделки с 12 688 352 лота за 8 788 515 лева или с 478 сделки и 954 171 лева повече, но с 4 453 374 лота по-малко.

С най-голям седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 15 дружества. Най-голям седмичен оборот отчете германската Siemens AG (SIE) с 84 сделки за 458 522 евро (896 777 лева), следвана от германската Volkswagen AG (VOW3) с 20 сделки за 447 506 евро (875 232 лева), НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 38 сделки за 779 450 лева; Еврохолд България АД (EUBG) с 13 сделки за 737 08 лева; НДФ Динамик (DYN) с 18 сделки за 720 110 лева; американската Nvidia Corporation (NVD) с 20 сделки за 264 720 евро (517 739 лева); Ексклузив Пропърти АДСИЦ (EXPR) с 8 сделки за 392 755 лева; Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) със 139 сделки за 358 701 лева; Монбат АД (MONB) с 54 сделки за 322 578 лева; Софарма Трейдинг АД (SFT) с 58 сделки за 278 182 лева; Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF) със 143 сделки за 261 545 лева; Телематик Интерактив България АД (TIB) с 54 сделки за 259 727 лева; Химимпорт АД (CHIM) с 84 сделки за 248 662 лева; Неохим АД (NEOH) с 37 сделки за 228 050 лева; Софарма имоти АДСИЦ (SFI) с 25 сделки за 213 168 лева.

Петнадесетте дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 7 089 764 лева, формират 72.77% от седмичния оборот на БФБ.

След като и четирите индекса регистрират седмични понижения,

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 88% за губещите към 10% за печелившите и 2 на сто без промяна. При другите показатели съотношенията също е по-голямо при губещите: при емисиите (56% за губещите към 31% за печелившите и 13 на сто без промяна), при обемите обороти в лева (54% за губещите към 27% за печелившите и 19 на сто без промяна), и при сделките (59% за губещите към 36% за печелившите и 5 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (12-16 септември) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на загуба:

- при SOFIX е регистрирано седмично понижение с 0.24% спрямо спад с 0.96% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 1 131 149 лота за 2 772 686 лева спрямо 5 406 502 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетен спад с 0.55% спрямо понижение с 0.69% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 550 307 лота за 3 782 866 лева спрямо 6 286 577 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистрирано понижение с 0.33% спрямо спад с 0.53% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 1 198 273 лота за 3 493 624 лева спрямо 6 450 404 лева седмица по-рано;

- секторният BG REIT е със спад от 0.03% при понижение от 0.35% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки със 134 039 лота за 320 193 лева спрямо 244 027 лева седмица по-рано.

Най-печелившите акции

- Син Карс Индъстри АД (SIN) е начело в групата на най-печелившите акции със седмичен ръст от 20.44% и оборот от 53 778 лева, при последна цена от 1.090 лв./акция и пазарна капитализация от 22 392 599 лева;

- ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) е с повишение от 8.12% и седмичен оборот от 102 618 лева, при последна цена от 1.730 лв./акция и пазарна капитализация от 219 934 848 лева;

- Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) е с нарастване от 4.96% и седмичен оборот от 358 701 лева, при последна цена от 7.620 лв./акция и пазарна капитализация от 163 828 895 лева;

- БГ Агро АД (BGAG) е с печалба от 4.05% и седмичен оборот от 21 984 лева, при последна цена от 1.540 лв./акция и пазарна капитализация от 62 150 458 лева;

- Ексклузив Пропърти АДСИЦ (EXPR) е с ръст от 3.45% и седмичен оборот от 392 755 лева, при последна цена от 1.500 лв./акция и пазарна капитализация от 14 178 510 лева.

Най-губещите акции

- американската Nvidia Corporation (NVD) е начело в групата на най-губещите акции, с понижение от 22.87% и седмичен оборот от 264 720 евро (517 739 лева), при последна цена от 132.240 евро/акция;

- американската Intel Corporation (INL) е със загуба от 11.21% и седмичен оборот от 209 553 евро (409 843 лева), при последна цена от 28.680 евро/акция;

- Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) е със спад от 7.75% и седмичен оборот от 25 317 лева, при последна цена от 2.380 лв./акция и пазарна капитализация от 7 229 805 лева;

- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) е с понижение от 6.90% и седмичен оборот от 40 454 лева, при последна цена от 27.000 лева/акция и пазарна капитализация от

- американската фармацевтична компания Pfizer Inc. (PFE) е с понижение от 3.56% и седмичен оборот от 107 304 евро (209 865 лева).

Енергийните компании на БФБ

Акциите на Електроразпределителни мрежи Запад АД (CEZD) и Електрохолд Продажби АД (CEZE) вече не се търгуват на БФБ, тъй като от Енергийният холдинг Eastern European Electric Company B.V. (EEEC), част от Еврохолд България АД, придоби на 100% от капитала на двете дружества. Придобиването на всички акции в двете компании е резултат от последните отправени търгови предложения за изкупуване на акциите на миноритарните акционери, които мажоритарният акционер преди това не притежаваше. Процедурата започна на 29 август и приключи на 7 септември. EEEC придоби допълнителни 14 416 акции на ЕРМ Запад за близо 4.376 млн. лв. (2.237 млн. евро) или 303.55 лв. (155.2 евро) на акция, както и 117 акции на „Електрохолд Продажби” за 3.412 млн. лв. (1.744 млн. евро) или 29 161.02 лв. (14 909.79 евро) на акция, съобщи на сайта си Еврохолд.

От там уточниха, че компаниите от групата на Електрохолд остават достъпни за инвеститорите на борсата през крайния собственик - Еврохолд, чийто акции се търгуват на борсите в София и Варшава, и в чийто отчети се консолидират резултатите на всички подразделения на енергийната група. „С тази стъпка подобряваме и лихвените условия по синдикирания заем, отпуснат за придобиването на енергийния бизнес”, коментира Кирил Бошов, председател на Управителния съвет на „Еврохолд България”.

Другите енергийни компании на БФБ през отминалите пет работни дни (12-16 септември):

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 1 000 акции за 870 лева на 16 септември, след което цената им се е повишила с 6.10%, при последна цена от 0.870 лв./акция и пазарна капитализация от 15 972 199 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 31 август сък 150 акции за 210 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.400 лв./акция и пазарна капитализация от 18 670 218 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) не са реализирани сделки, като последната е била на 8 септември със 158 акции за 111 лева, след което цената им се е повишила с 9.38%, при последна цена от 0.700 лв./акция и пазарна капитализация от 17 575 887 лева;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) се са реализирани сделки, като последната е била на 31 август с 80 000 акции за 416 000 лева, след което цената им се е повишила с 4.00%, при последна цена от 5.200 лв./акция и пазарна капитализация от 79 846 728 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) е реализирана сделка на 14 септември, с 10 акции за 36 лева, което цената им се е повишила с 2.86%, при последна цена от 3.600 лв./акция и пазарна капитализация от 102 056 947 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но и през отминалата работна седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 25 май с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила, оставайки на 1 000.00 лева номинал за облигация;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) не са реализирани сделки, като последната е била на 29 август с 2 акции за 40 лева, след което цената ми не се е променила, при последна цена от 20.000 лв./акция и пазарна капитализация от 174 100 800 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била 24 юни с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила.

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била на 26 август с 10 000 акции за 16 000 лева, след което цената им се е променила, при последна цена от 1.600 лв./акция и пазарна капитализация от 46 268 781 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април с 286 облигации за 286 000 лева при номинална стойност от 1000 лева номинал/брой, след което цената им не се е променила;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1 000 лева номинал/брой;

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща