България и всички Балкански страни продължават да са силно зависими от вноса на енергоресурси

Последните години България заплаща средногодишно на Руската федерация по 1,2 млрд. лв.

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
334
article picture alt description

Източник: needpix.com

Анализ на Борислав Георгиев


България остава с отрицателен търговски баланс що се отнася до вноса на енергоносители. Според данните на специализираният сайт www.trademap.org вносът у нас е за над 4,5 млрд. евро през 2021 г. Страната ни обаче е с най-голям дял на вноса на природен газ. Причината е, че страната ни разчита изцяло на външни доставки на синьо гориво и няма никакви собствени залежи, които да добива в момента.

На първо място прави впечатление отрицателният баланс на търговията на всички държави на Балканите при това в милиарди евро за 27 глава от митническата тарифа е устойчив факт. България е с най-малък отрицателен баланс на Балканите, но с най голям дял на вноса на природен газ. Затова стратегическото решение за България е не просто диверсификация, а намаляване на дела на вноса на природния газ в български доставки с цел ограничаване на геополитически и/ или ограничаващи конкурентоспособността въздействия на небългарски фактори. Възможно решение е производството на ел. енергия, където сме нетен износител. Това е факт включително след приспадане на десетките милиони евро, каквато е стойността на внасяните касети свежо гориво за АЕЦ „Козлодуй“. Една стъпка би била възстановяване например на най-големия „зелен акумулатор“ на Балканите, който даваше годишно 422 гигават часа – ПАВЕЦ Чаира.

От значение е и огледалната статистика - сравнението на българските числа на тези от нашите партньори и достъпността на данни във времето подсказват за наличие на проблеми. Така например средногодишно, последните години България заплаща на Руската федерация по 1,2 милиарди лева, а за 2021 г. близо 2,2 милиарда лева в повече от това което са руските данни за вноса на руски природен газ  у нас. Тази милиардна въпросителна трябва да бъде внимателно проучена и изчистена.

Също така българските външнотърговски данни са достъпни след 120 дни, докато за водещите икономики в света и/или балкански държави те са налични в рамките на 30 до 45 дни. Трудно се управлява икономика без своевременни данни и световна сравнимост.

Друг важен въпрос са доставките на черно злато. Вносът на нефт също има съществена отрицателна  значимост, както в българско отрицателно салдо така и отново в отрицателната огледална годишна разлика. За последните десет години средногодишно тя е  1,7 милиарда лева с РФ, като 2021 г. е 900 милиона лева? Не бива да пропусне и  уникална българска позиция в света с работеща с десетилетия рафинерия на загуба?

Без задълбочено допълнително проучване и изясняване на тези огледални разлики във вноса на обща стойност няколко милиарда лева годишно, трудно може да се очаква устойчивост и/или развитие на българската икономика.

Това са световните външнотърговски данни на www.trademap.org към септември 2022 г.  При силно отворения характер на българската икономика, тези числа помагат за избистряне на българската картина. Разбира те са основание и за въпроси:

Износ и внос на енерго ресурси

Числата за българския износ, внос и баланс за последните пет години и последните пет месеца от 2022 и данните за сравнение с балканските държави са посочени в приложените таблици:


Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща