Производството на електроенергия от началото на годината към 11 септември нараства с 14.39 %

Спрямо аналогичния период на 2021 г. потреблението на ток се свива с незначителните 0.02 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1020
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия ден към първите единадесет дни на септември расте. По-различна е ситуацията с потреблението, при което за пръв път след доста дълъг период на покачване се наблюдава понижение, макар и незначително. Салдото (износ-внос) все още държи доста добър дял в процентно отношение, но все по-забележимо става движението в посока към спад. Базовите централи запазват високото си положително участие. На плюс е делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната система . На минус остава участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ), но ако се направи преглед на данните от по-ранни отчетни пeриоди може да се говори отново за подобрение. Всъщност, изменение има при всички показатели спрямо по-ранни отчетни периоди. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 11 септември тази година (01.01.2022 г. – 11.09.2022 г.) спрямо аналогичния период на предходната 2021 г.

Производството на електроенергия от началото на годината към единадесетия ден на месец септември тази година нараства до 36 327 110 MWh, което е ръст с 14.39 % спрямо аналогичния период на миналата година (плюс 14.84 % отчетени седмица по-рано за сравняваното време до 4 септември). Година по-рано, производството на електроенергия е било от порядъка на 31 756 418 MWh.

Потреблението на електроенергия за посочения период от първи януари до единадесети септември на настоящата година е в обем от 26 750 491 MWh. Това представлява спад с 0.04 % (плюс 0.02 % отчетени седмица по-рано). За сравнение, през миналата година потреблението на електроенергия е възлизало на 26 760 492 MWh.

Салдото (износ-внос) все още запазва висок дял в процентно отношение и за отчитания  период от настоящата година достига до обем от 9 576 619 MWh, което е ръст с 91.69 % (плюс 97.23 % отчетени седмица по-рано, плюс 102.95 % преди две седмици, плюс 107.46 % - преди три). Според данните на системния оператор, през сравнявания период на предходната 2021 г. салдото (износ-внос) е било в обем от 4 995 926 MWh.

Делът на базовите централи продължава да е на плюс. Така от началото на годината към единадесетия ден на месец септември 2022 г. този дял расте до обем от порядъка на 30 589 545 MWh, което е увеличение с 20.40 % (плюс 21.17 % за сравнявания период преди седмица, 21.92 % преди две седмици).  През същото време, но година по-рано участието на базовите централи е било в обем от 25 406 619 MWh.

Положителен остава делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за времето от първи януари до единадесети септември тази година според отчета на системния оператор съставлява  1 126 911 MWh. Това представлява ръст от 24.29 % (плюс 24.39 % отчетени седмица по-рано). За сравнение, през аналогичния период на предишната година делът на ВЕИ е бил в обем от 906 683 MWh. По-добрите данни за отчитания период се дължат в частност на увеличението на дела на вятърните (плюс 14.45 %) и фотоволтаичните (плюс 46.27 %) централи, а също и на биомасата (плюс 1.73 %).

Положително е и участието на ВЕИ в разпределителната мрежа, като за сравняваното време от настоящата година то достига до обем от 1 622 790 MWh, или ръст с 14.35 % (плюс 14.48 % отчетени седмица по-рано). Година по-рано делът на ВЕИ е бил в обем от порядъка на 1 419 190 MWh. В частност, по-добрите данни се дължат на увеличението на вятърните (плюс 17.15 %) и фотоволтаични (плюс 17.37 %) централи и въпреки спада при биомасата (минус 19.25 %).

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) остава на минус и за периода от първия ден на януари до единадесетия ден на месец септември тази година е в обем от 2 987 864 MWh. Това представлява спад (минус) от 25.75 % (минус 26.24 % седмица по-рано, минус 27.07 % преди две седмици). За сравнение, през аналогичния период на миналата година ВЕЦ са участвали с обем от 4 023 926 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща