Делът на ВЕЦ в енергийния баланс на страната от началото на годината към 4 септември намалява с 26.24 %

Спрямо аналогичния период на 2021 г. участието на ВЕИ в преносната мрежа расте с 24.39 на сто, а в разпределителната – с 14.48 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1140
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия към първите дни на септември нараства, а потреблението все още се задържа на плюс. Салдото (износ-внос) расте. Участието на базовите централи също. Положителни са и данните за дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи. Въпреки че все още остава на минус, участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) се подобрява. Прави впечатление, че разликата в данните с по-ранни отчетни периоди става все по-видима по различните показатели. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 4 септември тази година (01.01.2022 г. – 04.09.2022 г. ) спрямо аналогичния период на предходната 2021 г.

Производството на електроенергия за времето от началото на януари до четвъртия ден на месец септември расте с 14.84 % и достига до обем от 35 406 006 MWh  (плюс 15.26 % отчетени седмица по-рано за сравнявания период до 28 август ). Година по-рано, през сравнявания период производството на електроенергия е било от порядъка на 30 829 800 MWh.

Потреблението на електроенергия все още остава на плюс и за посоченото време от първия ден на януари до четвъртия на месец септември остава на плюс (+) 0.02 %, което представлява обем от 26 135 685 MWh (плюс 0.02 % отчетени и през сравнителния период отпреди седмица ). За сравнение, през същото време на миналата година потреблението на електроенергия е възлизало на 26 129 594 MWh.

Салдото (износ-внос) запазва висок дял в процентно отношение и за посочения сравняван период от началото на годината до първите четири дни на месец септември нараства (плюс) с 97.23% или до обем от 9 270 321 MWh (плюс 102.95 % отчетени седмица по-рано, плюс 107.46 % - преди две седмици). Както сочат данните на системния оператор, през същия период, но година преди това салдото (износ-внос) е било от порядъка на 4 700 206 MWh.

Базовите централи все още държат достатъчно добър дял  и от януари до  началото на деветия месец от настоящата 2022 г. спрямо аналогичния период на миналата година  участието им се увеличава с 21.17 % , достигайки до обем от 29 798 203 MWh (плюс 21.92 % отчетени седмица по-рано) . През същото време на миналата 2021 г. базовите централи са участвали с обем от 24 592 611 MWh.

Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи остава положителен.

Така за посочения сравняван период на настоящата с миналата година участието на ВЕИ в преносната мрежа се покачва (+) с 24.39 % и достига до обем от 1 095 345 MWh (плюс 24.58 % преди седмица). Година по-рано това участие е било в обем от порядъка на 880 553 MWh. По-добрите резултати в частност се дължат на увеличението на дела на вятърните (плюс 15.73 %) и фотоволтаични (плюс 44.93 %) централи, а също и на биомасата (плюс 1.32 %).

Положителен е и дела на ВЕИ в разпределителната мрежа като за дните от началото на януари до септември тази година, в сравнение с предходната той расте (+) с 14.48 % или до обем от 1 578 141 MWh (плюс 15.31 % отчетени седмица по-рано). През същото време на 2021 г. участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било от порядъка на 1 378 567 MWh. В частност тези по-добри данни са в резултат на увеличението на участието на вятърните (плюс 18.28 %) и фотоволтаични (плюс 17.00 %) и въпреки спада при биомасата (минус 19.23 %).

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) за сравнявания период от първи януари до четвърти септември тази година запазват участието си на минус (-) 26.24 % или в обем от 2 934 317 MWh (минус 27.07 % преди седмица, минус 28.07 % - преди две седмици). За сравнение, през същото време на миналата година участието на ВЕЦ е достигало до обем от 3 978 069 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща