Делът на базовите централи в енергийния баланс на страната от началото на годината към 28 август расте с 21.92 %

Участието на ВЕЦ намалява с 27.07 на сто, но на ВЕИ в преносната мрежа расте с 24.58 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1364
article picture alt description

Производството на електроенергия остава положително. Потреблението на електроенергия все още остава на плюс. Салдото (износ-внос) все още държи висок дял в процентно отношение. На добро ниво се запазва и участието на базовите централи,  въпреки че резултатите спрямо по-ранни отчетни периоди се свиват. Расте обаче делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи. По-добри са и данните за участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ), въпреки че все още участието им остава на минус. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 28 август (01.01.2022 г. – 28.08.2022 г.) спрямо аналогичния период на предходната 2021 г.

Производството на електроенергия от началото на годината към двадесет и осмия ден на месец август от настоящата година достига до обем от 34 473 961 MWh. Това представлява ръст с 15.26 % спрямо аналогичния период на предходната 2021 г.(плюс 15.63 % отчетени седмица по-рано за сравнявания период до 21 август). За сравнение, тогава производството на електроенергия е било в обем от 29 910 787 MWh.

Потреблението на електроенергия все още остава положително и за сравнявания период от първия ден на януари до двадесет и осми август, или почти в края на осемте месеца на тази година е в обем от 25 488 434 MWh, което е увеличение (плюс) с 0.02 % (+ 0.08 на сто отчетени преди седмица, + 0.16 % - преди две седмици за съответните отчетни периоди) като все по-ясно се очертава слабо намаление.  Година по-рано потреблението на електроенергия за посочените дни от годината е възлизало на 25 483 283 MWh.  

Салдото (износ-внос) запазва висок дял в процентно отношение  като за сравнявания отчетен период от началото на настоящата година почти към края на осемте месеца достига до обем от 8 985 527 MWh. В сравнение с аналогичното време на предишната 2021 г. това е скок със 102.95 % (плюс 107.46 % за отчетен период преди седмица, плюс 111.66% - две седмици преди това). През аналогичния период на 2021 г. салдото (износ-внос) е било от порядъка на 4 427 504 MWh.

Базовите централи запазват високото си положително участие, което за времето от началото на настоящата година  до двадесет и осмия ден на август расте до обем 29 002 180 MWh. Спрямо аналогичния период на миналата година това представлява ръст от 21.92 % (плюс 22.74 % отчетени преди седмица). Тогава делът на базовите централи е достигал до обем от 23 787 745 MWh.

По-добри са данните за участието на ВЕИ и в преносната, и в разпределителната мрежи.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за посочения сравняван период на тази година расте до обем от 1 065 221 MWh или до плюс 24.58 %. (+ 23.38 % отчетен ръст седмица по-рано). Според данните на системния оператор, година по-рано за посоченото време ВЕИ са участвали с обем от 855 023 MWh. По-добрите резултати в частност се дължат както на по-високия дял на вятърните (плюс 16.26 %) и фотоволтаични (плюс 44.91 %) централи, както и биомасата (плюс 1.15 %).  

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за посоченото време от първия ден на месец януари до двадесет и осмия ден на август тази година е в обем от 1 538 481 MWh, което представлява увеличение с 15.20 %  (плюс 15.31 % седмица по-рано за сравнявания период до 21 август). За сравнение, през същото време на миналата година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било в обем от 1 335 472 MWh. По-добрите данни за посочените дни на тази година са в резултат на по-високия дял на вятърните (плюс 19.13 %) и фотоволтаични (плюс 17.78 %) централи и въпреки спада на участието на биомасата (минус 19.27 %).

Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още остава на минус, въпреки че спрямо по-ранни отчетни периоди има видимо подобрение. Така за сравняваните дни от началото на тази година почти към края на осмия месец участието на ВЕЦ е в обем от 2 868 079 MWh. Това представлява спад (минус) с 27.07 % (минус 28.07 % отчетени преди седмица, минус 28.29 % - две седмици по-рано). Както сочат данните на системния оператор, година по-рано участието на ВЕЦ е достигало до обем от 3 932 547 MWh.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща