БФБ прекъсна печелившата си серия и е на загуба през третата седмица на август

Най-голям спад отчита широкият BG BX40 (-0.85%), следван от измерителя на българските „сини чипове“ SOFIX (-0.76%), равно претегления BG TR30 (-0.75%) и секторния BT REIT (-0.50%)

Икономика / Анализи / Интервюта , Финанси
Георги Вулов
779
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БФБ

Трета поредна седмица (15-19 август) Българската фондова борса (БФБ) приключва търговията с еднакъв низходящ тренд като на основните фондови пазари от двете страни на Атлантическия океан, регистрирайки загуба и за четирите индекса. Най-голям спад отчита широкият BG BX40 (-0.85%), следван от измерителя на българските „сини чипове“ SOFIX (-0.76%), равно претегления BG TR30 (-0.75%) и секторния BT REIT (-0.50%).

Още по темата

Предишната седмица (8 -12 август) три от индексите на БФБ завършиха с повишения: SOFIX (+1.77%), BG TR30 (+1.07%), BG BX40 (+0.96%) и само BT REIT е със спад (-0.40%). В първата седмица на август (1-5) и четирите борсови индикатора регистрираха повишения, като най-голямо беше нарастването при SOFIX (+1.45%), следван от BG BX40 (+1.08%), BT REIT (+1.07%) и BG TR30 (+0.93%).

Месечни равносметки от началото на годината

Юли е вторият месец от началото на годината, след февруари, в който БФБ регистрира преобладаващи загуби на индексите. През седмия месец на 2022 година с най-силен спад завърши BG BX40 (-2.74%), следван от SOFIX (-2.20%) и BG TR30 (-1.47%), с повишение беше само BG REIT (+1.45%).

Засега февруари е най-губещият месец за 2022 година: SOFIX (-3.77%), BG BX 40 (-2.73%), BG TR30 (-1.43%) и BG REIT (-1.00%), докато март е най-печелившият: BG TR30 (+6.93%), BG REIT (+6.07%), BG BX40 (+5.84%) и SOFIX (+5.30%).

През юни беше регистриран четвъртият месечен паритет – два от измерителите в зелено и два в червено: със спад приключиха SOFIX (-0.77%) и BGBX (-0.23%), а с повишения BG REIT (+0.12%) и BGTR 30 (+0.10%). През май на БФБ с ръст завършиха BGTR 30 (+1.25%) и BG REIT (+0.40%), а със спад BGBX 40 (-0.69%) и SOFIX (-0.17%).

Април, който беше вторият с паритет: с нарастване завършиха BG REIT (+3.07%) и BG BX40 (+0.06%), а с понижения за SOFIX (-1.23%) и BG TR30 (-0.46%). Същото беше и съотношението през януари: SOFIX (-2.70) и BG BX40 (-1.72%) и с ръст BG TR30 (+2.03%) и BG REIT (+1.65%).

Равносметката за първите три седмици на август (1-19) е печалба и за четирите индекса: SOFIX (+2.46%), следван от BG TR30 (+1.24%), BG BX40 (+1.18%) и BG REIT (+0.17%.

На годишна база, спрямо 19 август 2021 година, и четирите индекса са със стабилен ръст: най-голямо повишение е регистрирано от BGTR 30 (+16.63%), следван от BG REIT (+11.38%), BGBX 40 (+9.73%) и SOFIX (+6.00%).

БФБ отчете по-висок седмичен оборот

спрямо предходната седмица (8 -12 август). Осъществени са 2 131 сделки с 3 734 713 лота за 13 185 780 лева, спрямо 1 957 сделки с 2 109 616 лота за 10 677 456 лева или със 174 сделки, 1 625 097 лота и 2 508 324 лева повече.

С най-голям седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 13 дружества, докато в предходната седмица бяха 12 дружества. Най-голям седмичен оборот и тази седмица отчете Еврохолд България АД (EUBG) с 3 сделки за 3 622 500 лева; Агрия Груп Холдинг АД (AGH) със 131 сделки за 1 062 337 лева; германската Volkswagen AG (VOW3) с 60 сделки за 401 954 евро (786 142 лева); китайската Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA) с 68 сделки за 275 709 евро (539 232 лева); НДФ Динамик (DYN) с 21 сделки за 475 940 лева; Атоменергоремонт АД (ATOM) с една сделка за 408 000 лева; Топлофикация-Русе АД (TPLR) с една сделка за 406 000 лева; Алтерко АД (A4L) със 116 сделки за 360 365 лева; Софарма АД (SFA) с 66 сделки за 334 810 лева; Холдинг Нов Век АД (HNVK) с 10 сделки с 299 970 лева; Етропал АД (ETR) с 3 сделки за 245 312 лева; Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ (SBPF) с 15 сделки за 233 280 лева; Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (CAPM) с 8 сделки за 203 500 лева.

В тази група на най-оборотните емисии за пета поредна седмица попада германската Volkswagen AG (VOW3) и Алтерко АД, за четвърта поредна попадат Еврохолд България АД (EUBG) и Софарма АД (SFA), а за втора поредна Топлофикация-Русе АД (TPLR).

Освен това, 13-те дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 8 669 454 лева, формират 81.19% от седмичния оборот на БФБ.

Въпреки че и четирите индекса регистрират седмични понижения,

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 38% за печелившите към 24% за губещите и 38 на сто без промяна. При другите показатели съотношенията са разнопосочни: при емисиите (37% за печелившите към 35% за губещите и 28 на сто без промяна), при обемите обороти в лева (23% за печелившите към 19% за губещите и 58 на сто без промяна), и при сделките (41% за губещите към 39% за печелившите и 20 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (15-19 август) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на печалба:

- при SOFIX е регистрирано седмично понижение с 0.76% спрямо ръст от 1.77% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 1 980 445 лота за 4 855 050 лева спрямо 4 251 423 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетен спад от 0.85% спрямо ръст от 0.96% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 2 236 403 лота за 6 555 713 лева спрямо 5 620 051 рева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистрирано понижение с 0.75% спрямо нарастване с 1.07% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 2 282 727 за 7 030 317 лева спрямо 6 418 905 лева седмица по-рано;

- секторният BG REIT е с най-слабо понижение от четирите индекса от 0.50% спрямо спад от 0.40% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки със 166 767 лота за 667 398 лева при 346 550 лева седмица по-рано.

Най-печелившите акции

- Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) е начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 8.00% и седмичен оборот от 43 022 лева, при последна цена от 2.700 лв./акция и пазарна капитализация от 8 201 879 лева;

- Дронамикс Кепитъл АД (DRON) е с повишение от 7.64% и седмичен оборот от 156 374 лева и попада за втора поредна седмица в групата на най-печелившите акции, при последна цена от 3.380 лв./акция и по висока пазарна капитализация до 18 029 194 лева от 16 749 014 лева седмица по-рано;

- Алфа България АД /варанти/ (ALFW) е с печалба от 7.33% и седмичен оборот от 19 964 лева, при последна цена от 0.161 лв./брой и пазарна капитализация от 31 377 489 лева;

- американската фармацевтична компания Pfizer Inc. (PFE) е с ръст от 5.03% и седмичен ръст от 29 296 евро, при последна цена от 48.840 евро/брой;

- Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) е с повишение от 4.85% и седмичен оборот от 84 256 лева, при последна цена от 14.050 лева/акция и пазарна капитализация от 175 625 000 лева.

- Дронамикс Кепитъл АД (DRON) с печалба от 5.37% и седмичен оборот от 126 644 лева, при последна цена от 3.110 лв./акция и пазарна капитализация от 16 749 014 лева.

Най-губещите акции

- ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ (EALF) e начело в групата на най-губещите акции, с понижение от 15.20% и седмичен оборот от 21 200 лева, при последна цена от 1.060 лв./акция и пазарна капитализация от 9 500 658 лева;

- Метизи АД (METZ) е със спад от 10.00% и седмичен оборот от 71 175 лева, при последна цена от 0.270 лв./акция и пазарна капитализация от 2 025 555 лева;

- Индустриален Холдинг България АД (IHB) е на загуба със 7.08% и седмичен оборот от 17 955 лева, при последна цена от 2.100 лв./акция и пазарна капитализация от 225 541 350 лева;

- Стара планина Холд АД (SPH) е с понижение от 5.56% и седмичен оборот от 17 509 лева, при последна цена от 8.500 лв./акция и пазарна капитализация от 178 500 000 лева;

- ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) е със спад от 3.81% и седмичен оборот от 19 109 лева, при последна цена от 2.020 лв./акция и пазарна капитализация от 301 151 296 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (15-19 август) с книжата на:

- Електроразпределителни мрежи Запад АД (CEZD) не са реализирани сделки, като последната е била на 3 август с 10 акции за 2 940 лева, след което цената не се е променила, при последната цена от 294.000 лв./акция и пазарна капитализация от 566 832 000 лева;

- Електрохолд Продажби АД (CEZE) не са реализирани сделки, като последната е била на 14 април с 24 акции за 710 400 лева, след което цената им е спаднала с 1.33% при поседна цена от 29 600.000 лв./акция и пазарна капитализация от 148 000 000 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 1 729 акции за 1 208 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 0.730 лв./акция и пазарна капитализация от 13 401 960 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 1 август с 239 800 акции за 335 720 лева, след което цената им се е понижила с 4.11% при последна цена от 1.400 лв./акция и пазарна капитализация от 18 670 218 лев;

- Елхим Искра АД (ELHM) не на реализирани сделки, като последната е била на 10 август 1 000 акции за 700 лева, след което цената им се е понижила с 10.26%, при последна цена от 0.700 лв./акция и пазарна капитализация от 17 575 887 лева;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) са реализирани сделки на 18 август с 80 000 акции за 408 000 лева, след което цената им се е повишила с 2.00%, при последна цена от 5.100 лв./акция и пазарна капитализация от 78 311 214 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) са реализирани сделки със 116 000 акции за 406 000 лева на 18 август, след което цената им се е повишила с 1.74%, при последна цена от 3.500 лв./акция и пазарна капитализация от 99 222 032 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но през отминалата работна седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 25 май с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила, оставайки на 1 000.00 лева номинал за облигация;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) не са реализирани сделки, като последната е била на 28 юли с две акции 40 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 20.000 лв./акция и пазарна капитализация от 174 100 800 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била 24 юни с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила.

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била на 29 юли с 472 500 акции за 751 275 акции, след което цената им се е понижила с 0.62%, при последна цена от 1.590 лв./акция и пазарна капитализация от 45 979 601 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април с 286 облигации за 286 000 лева при номинална стойност от 1000 лева номинал/брой, след което цената им не се е променила;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1 000 лева номинал/брой;

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща