Печалбите отново преобладават на БФБ след едноседмично прекъсване

Най-голям ръст през отминалите пет работни дни отчете широкият индекс BGBX 40 (+0.57%), а единствен имотният BG REIT регистрира спад (-0.26%)

Икономика / Анализи / Интервюта , Финанси
Георги Вулов
505
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/Булфото

След едноседмично прекъсване, печалбите се завърнаха на Българската фондова борса (БФБ). През отминалите пет работни дни (20-24 юни) три от четирите индекса завършиха с повишения и само имотният BG TEIT на загуба (-0.16%). С най-висок ръст приключи седмицата широкият BGBX 40 (+0.57%), следван от равно претегления BGTR 30 (+0.52%) и с най-слабо повишение беше българският индикатор на „сините чипове“ SOFIX (+0.24%).

Още по темата

Предишната седмица (13-17 юни) съотношението беше точно противоположно – и четирите индекса завършиха с понижения, като най-голямо бе регистрирано от SOFIX (-1.17%), следван от BGBX 40 (-0.91%), BGTR 30 (-0.42%) и BG REIT (-0.26%).

Така седмичният възходящ тренд на БФБ съвпадна с търговията на фондовите борси в Западна Европа и САЩ, където повечето от пазарите отчетоха значителни печалби, след като инвеститорите се върнаха отново към рисковите активи, загърбили страха от нарастващата инфлация и повишаването на лихвите от големите банки.

В първата пълна седмица на юни (6-10) три от измерителите на БФБ затвориха с ръстове, като най-висок беше регистриран от SOFIX (+0.71%),следван от BGBX 40 (+0.63%) и BGTR 30 (+0.47%), а единствен BG REIT се понижи (-0.70%).

Преди това пет поредни седмици три от четирите индекса завършваха със седмичен спад и един – с повишение, като индикаторът с най-много седмични печалби беше BG REIT. В първата непълна седмица на юни (30 май – 3 юни) само SOFIX приключи с повишение (+0.33%), а с най-голям спад беше широкият BGBX 40 (-1.34%), следван от равно претегления BGTR 30 (-0.37%) и имотния BG REIT (-0.23%). В периода (23-27 май) само BGTR 30 регистрира ръст (+0.38%), а с най-голямо седмично понижение беше SOFIX (-0.82%), следван от BGBX 40 (-0.40%) и имотния BG REIT (-0.40%). Преди това в периода 25 април – 14 май (три поредни седмици) само BG REIT завършваше с минимален ръст.

Месечни равносметки от началото на годината

От началото на настоящия месеца до 24 юни и четирите измерителя са в червената зона, като най-голям спад отчете BG REIT (-1.47%), следван от SOFIX (-0.60%), BGBX 40 (-0.23%) и BGTR 30 (-0.10%).

През целия месец май БФБ регистрира паритет: с ръст завършиха BGTR 30 (+1.25%) и BG REIT (+0.40%), а със спад BGBX 40 (-0.69%) и SOFIX (-0.17%). Април се оказа месецът от началото на годината с преобладаващи загуби, макар че на финала, два поредни дни (28 и 29 април) и четирите индикатора регистрираха ръст между 0.59% и 1.39%. Равносметката за четвъртия месец на настоящата година е нарастване за BG REIT (+3.07%) и BG BX40 (+0.06%), и понижения за SOFIX (-1.23%) и BG TR30 (-0.46%).

Същото беше и съотношението през януари – два индекса със загуба и два с печалба: SOFIX (-2.70) и BG BX40 (-1.72%) и с ръст BG TR30 (+2.03%) и BG REIT (+1.65%). Февруари засега е най-губещият месец за 2022 година: SOFIX (-3.77%), BG BX 40 (-2.73%), BG TR30 (-1.43%) и BG REIT (-1.00%), докато март е най-печелившият: BG TR30 (+6.93%), BG REIT (+6.07%), BG BX40 (+5.84%) и SOFIX (+5.30%).

От началото на годината до 24 юни само SOFIX е на загуба (-3.37%), докато останалите три индикатора са с повишения: BG REIT (+8.84%), следван от BG TR30 (+8.28%) и BG BX40 (+0.31%). На годишна база, спрямо 24 юни 2021 година, и четирите индекса са със стабилен ръст: най-голямо повишение е регистрирано от BGTR 30 (+25.05%), следван от BGBX 40 (+16.85%), BG REIT (+16.03%) и SOFIX (+11.65%).

Акцент от седмицата: законодателни промени за пазара beam

С изменения на Закона за публично предлагане на ценни книжа, приети на второ четене от парламента на 24 юни, бе вдигнат прагът от левовата равностойност на 3 000 000 евро до левовата равностойност на 8 000 000 евро за освобождаването от задължението за публикуване на проспект при публично предлагане на ценни книжа за емисиите с акции, които се търгуват на пазара за растеж на малки и средни предприятия. По този начин, според вносителя Министерски съвет, се създадат възможности за повече малки и средни предприятия (МСП) да набират капитал при по-ниски разходи и такси и по-малко административни тежести, като се отчита повишен интерес и презаписванията на емисиите при публични предлагания на пазара за растеж на малки и средни фирми.

Пазарът beam стартира на 21 януари 2021 година, когато се проведе аукционът на първичното публично предлагане (IPO) на технологичната компания за биометрична идентификация Биодит АД. И от тогава за година и половина са листнати общо 8 емисии на МСП, от които 7 през миналата година. Предстоят дебютите и на още две малки фирми, за които се чака решение на КФН и последващо определяне на датата за IPO-то.

БФБ отчете значително по-висок оборот

спрямо предходната седмица. Осъществени са 1 965 сделки с 2 264 160 лота за 31 156 078 лева, спрямо 2 588 сделки с 2 757 406 лота за 13 190 259 лева или с 623 сделки и 493 246 лота по-малко, но със 17 965 820 лева повече.

Със сделки за над 200 000 лева завършиха 15 дружества, спрямо 13 през предходната седмица, като най-голям седмичен оборот регистрира Холдинг Нов Век АД (6N31) с 8 сделки на 23 и 24 юни с 8 905 облигации на дружеството за 17 468 648 лева; Чайкафарма висококачествените лекарства АД (THQM) с 5 сделки с акции на дружеството за 3 187 908 лева; Синтетика АД (SYN) с 3 сделки с акции за 1 221 500 лева; Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) с 52 сделки с акции за 926 169 лева; Софарма Трейдинг АД (SFT) с 43 сделки с акции за 704 619 лева; германската Volkswagen AG (VOW3) с 56 сделки с акции за 550 160 евро (1 076 019 лева); Република Холдинг АД (HREP) с 4 сделки с акции за 503 848 лева; Софарма АД (SFA) с 31 сделки с акции за 407 645 лева; Еврохолд България АД (EUBB) с 1 сделка с облигации за 332 486 лева; Нео Лондон Капитал АД (178C) с 1 сделка с облигации за 325 000 лева; Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с 61 сделки с акции за 279 214 лева; китайската Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA) с 29 сделки с акции за 276 621 евро (541 023 лева); Грийн Таун Проджектс АД (GTP) с 1 сделка с акции за 248 560 лева; Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) със 122 сделки с акции за 243 168 лева; ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) с 68 сделки с акции за 236 220 лева.

В тази група на най-оборотните емисии попадат за пета поредна седмица Агрия Груп Холдинг АД (AGH), за четвърта поредна седмица Софарма АД (SFA) и Софарма Трейдинг АД (SFT), за трета поредна седмица Чайкафарма висококачествените лекарства АД (THQM) и китайската Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA), а за втора поредна седмица Доверие Обединен Холдинг АД (DUH), германската Volkswagen AG (VOW3) и Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER).

Освен това, 15-те дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 26 911 766 лева, формират 86.37% от седмичния оборот на БФБ. Три дружества със сделки с облигации на обща стойност 18 126 134 лева формират 58.18% от седмичния оборот.

За отбелязване е, че огромният седмичен оборот от над 17 млн. лева само от едно дружество е в резултат на решението на Съвета на директорите на Холдинг Нов Век АД-София (6N31) да изкупи до 15 000 броя облигации (до 100% от издадените облигации) по емисия с ISIN код BG2100015150, по "чиста" цена равна на 100.30 % от остатъчната им номинална стойност плюс натрупаната към момента лихва, като срокът за извършване на обратното изкупуване е до 30.06.2022 г. Така че през оставащите 4 работни дни трябва да бъдат изкупени още 6 095 броя дългови книжа.

След като три от индексите регистрират седмични повишения,

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 46% за печелившите към 31% за губещите и 23 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в полза на печелившите: при емисиите (38% за печелившите към 37% за губещите и 28 на сто без промяна), при обемите обороти (28% за печелившите към 8% за губещите и 64 на сто без промяна) и при сделките (45% за печелившите към 31% за губещите и 13 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (20-24 юни) показва, както вече посочихме, че три от индексите са на печалба и един на загуба:

- при SOFIX е регистрирано повишение с 0.24% спрямо спад с 1.17% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 800 621 акции за 3 138 647 лева при 4 712 955 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетено нарастване с 0.52% спрямо понижение с 0.91% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 476 862 акции за 7 527 538 лева при 6 792 024 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистриран ръст с 0.57% спрямо спад с 0.42% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 957 413 акции за 5 243 969 лева при 5 584 052 лева седмица по-рано;

- имотният BG REIT единствен е на загуба с 0.16% след понижение от 0.26% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 118 311 акции за 329 617 лева при 745 702 лева седмица по-рано.

Най-печелившите акции

- Република Холдинг АД (HREP) е начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 53.54% и седмичен оборот от 503 848 лева при последна цена от 3.040 лв./акция и пазарна капитализация от 4 848 016 лева;

- Градус АД (GR6) е с повишение от 15.50% и седмичен оборот от 107 179 лева при последна цена от 1.490 лв./акция и пазарна капитализация от 362 976 978 лева;

- американската Amazon.com Inc. (AMZ) е нарастване от 10.71% и седмичен оборот от 71 654 евра при последна цена от 108.500 евро;

- Грийн Таун Проджектс АД (GTP) е за втора поредна седмица сред най-печелившите емисии с ръст от 9.47% и седмичен оборот от 248 560 лева, спрямо повишение от 5.56% в предходната седмица, при последна цена от 20.800 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 84 427 200 лева от 77 121 000 лева седмица по-рано;

- М+С хидравлик АД (MSH) е с повишение от 6.29% и седмичен оборот от 81 043 лева при последна цена от 9.300 лв./акция и пазарна капитализация от 366 840 360 лева.

Най-губещите акции

За трета поредна седмица в тази група начело излиза чуждестранна компании, акциите на която се търгуват на БФБ:

- германския химически концерн BASF SE (BAS) е на върха на групата на най-губещите емисии със спад от 9.43% и седмичен оборот от 27 964 евро при поседна цена от 41.30 евро за акция;

- Софарма АД /варанти/ (SFAW) е с понижение от 4.26% и седмичен оборот от 119 462 лева при последна цена от 0.450 лв./брой;

- германският производител на автомобили Bayerische Motoren Werke AG (BMW) е на загуба с 4.18% и седмичен оборот от 23 262 евро при последна цена от 73.300 евро/акция;

- БГ Агро АД (BGAG) е със спад от 3.85% и седмичен оборот от 37 343 лева при последна цена от 1.750 лв./акция и пазарна капитализация от 70 625 520 лева;

- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) е с понижение от 3.80% и седмичен оборот от 279 214 лева, след като в предходната седмица беше начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 10.10%. Последната цена през отминалата работна седмица е 30.400 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 206 720 000 лева от 214 880 000 лева седмица по-рано.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (13 – 17 юни) с книжата на:

- Електроразпределителни мрежи Запад АД - ЕРМ Запад АД (новото име на ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) не са реализирани сделки, като последната е била на 15 юни с 53 акции за 15 592 лева, след което цената им се е повишила 0.68%, при последна цена от 294.000 лв./акция и пазарна капитализация от 566 832 000 лева;

- Електрохолд Продажби АД (новото име на ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) също не са реализирани сделки, като последната е била на 14 април с 24 акции за 710 400 лева, след което цената им е спаднала с 1.33% при поседна цена от 29 600.000 лв./акция и пазарна капитализация от 148 000 000 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) не са реализирани сделки, а последната е била на 15 юни с 1 580 акции за 1 077 лева, след което цената им е спаднала с 14.38%, при последна цена от 0.685 лв./акция и пазарна капитализация от 12 575 812 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 3 юни със 100 акции за 146 лева, след което цената им се е повишила с 0.69%, при последна цена от 1.460 лв./акция и пазарна капитализация от 19 470 370 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) не са реализирани сделки, а последната е била на 17 юни с 1 285 акции за 835 лева при последна цена от 0.650 лв./акция, след което цената им се е понижила със 7.14% и пазарна капитализация от 16 320 467 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била на 9 юни с 9 000 акции за 30 600 лева, след което цената им се е понижила с 2.86%, при последна цена от 3.400 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 96 387 117 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но през отминалата работна седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 25 май с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила, оставайки на 1 000.00 лева номинал за облигация;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) са реализирани сделки само на 23 юни с 1 250 акции за 25 000 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 20.000 лв./акция и пазарна капитализация от 174 100 800 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), като през отминалата седмица са реализирани сделки на 24 юни с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила.

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, а последната е била на 30 май с 10 акции за 18 лева, след което цената им не се е променила, при следна цена от 1.750 лв./акция и пазарна капитализация от 50 606 479 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април с 286 облигации за 286 000 лева при номинална стойност от 1000 лева/брой, след което цената им не се е променила;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1 000.000 лева номинал/брой;

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща