VaasaETT: Сметките за ток във всички столици на ЕС са се увеличили с 45%, а за газ - с невероятните 90%

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
605
article picture alt description

Развитието на европейските цени на електроенергията и газа в домакинствата през месец април 2022 г. представят в поредното си проучване VaasaETT и двама водещи европейски органи на енергийния пазар Energie-Control Аustria и унгарският орган за регулиране на енергетиката и комуналните услуги (MEKH).

Проучването на цените на електроенергията и газа в жилищните сгради, обхваща 33 европейски държави.

В проучването, публикувано всеки месец от организацията се проследява развитието на цените на електроенергията за бита в разпределението без данъци в европейските столици. Новото изследване показва развитието цените на енергията за домакинствата за периода без данъци за периода между януари 2009 г. и април 2022 г.

Индексът се изчислява чрез претегляне на цените във всяка една от столиците в съответствие с електроенергията и газа на национално ниво и потреблението им от домакинствата.  Индексът на цените (HEPI) се проследява от 2009 г. Както се посочва цените на електричеството за домакинствата постоянно намаляват през първата половина на 2009 г. и достигат най-ниското ниво от 96 индексни пункта именно през юни 2009 г. в резултат на отражението на икономическата криза. Възстановяването започва през втората половина на 2009 г. и оттогава е във възходяща тенденция.

Индексът за електроенергия достигна до 116 индексни пункта през октомври 2014 г. Оттогава той се понижи и остана около 108 индексни пункта през 2016 и 2017 г. През 2019 г. индексът се колебаеше около 115 и 119 пункта. Въпреки това, последното развитие на пазарите на едро поради ограниченията на COVID-19 свалиха индекса до 112 пункта през 2020 г. През 2021 г. индексът следваше нарастваща тенденция, в резултат на възстановяването - имаше по-голямо търсене и постепенно се развиваше енергийната криза, посочват авторите.

При екстремни метеорологични условия, рекордно високите цени на природния газ на едро и липсата на достатъчни количества в подземните газохранилища за покриване на търсенето доведоха до повтарящи се рекордно високи цени в по-голямата част от Европа столици до края на 2021 г. Тенденцията на нарастване стана още по-видима през втората половина на годината, достигайки 170 пункта през декември 2021 г.

След като през януари 2022 г. постигна най-високото ниво от времето на наблюдение, индексът на електроенергия HEPI се изкачи до нов най-висок връх за всички времена през месец април и в момента възлиза на 242 пункта (EUR-15).

Икономическият спад е много по-видим при цените на газа за домакинствата. Що се отнася до индекса на цените на газа и при нето се отчита непрекъснато нарастване, надхвърляне на нивата от ноември 2018 г. Имаше тенденция към намаляване в продължение на две години, се припомня в доклада. Продължаващата енергийна криза засегна силно индекса на цените на газа, който беше почти удвоен в рамките на 2021 г., преминавайки от 87 точки през януари 2021 г. до 164 точки през декември 2021 г. В момента е на ново най-високо ниво за всички времена от 310 индексни пункта, се посочва в изследването.

При разглеждане на средните стойности на цените на крайния потребител, както на електроенергията, така и на газа, се наблюдават следните промени: в сравнение с април 2021 г., сметките за ток във всички столици на ЕС са се увеличи с 45%, докато сметките за газ са се увеличили с невероятните 90%.

В зависимост от това къде живее в Европа даден потребител, цената, която плаща, може да варира в съотношение над 8. Ако се включи Киев, цената варира с коефициент от над 12. Лондон и Копенхаген са най-скъпите градове за домакинствата в Европа, следвани от Виена, Рим и Амстердам.

За пореден път се установява, че най-евтина цена на електроенергията плащат жителите на Киев, следвани от жителите на Белград, Будапеща и Подгорица. (стойността в Киев се разглежда като стабилна предвид украинската криза като е отделено необходимото внимание ) В номинално изражение цените в столиците на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) са по-ниски от средната. Прага и Талин са  единствените столици сред страните от ЦИЕ, където цената на тока е над средната за Европа.

Електроенергия

Най-значимите промени, настъпили на пазара на електроенергия през месец април са следните

• 53% увеличение на цените във Виена, поради повишаване на енергийния компонент и данъците за енергия;

• Скок на цените с 46% в Талин, поради нарастване на компонентите за енергия и разпределение, което е свързано и с факта, че схемата за обезщетение вече не се прилага;

• Повишение на цените с 26% в Копенхаген, поради ръст на компонентите за енергията и разпределението;

• 26% увеличение на цените в Рим, поради поскъпване на енергийната компонента;

• 22% ръст на цените в Брюксел, поради увеличение на енергийната компонента;

• 21% скок на цените в Лондон;

• Нарастване на цената с 20% в Осло, поради повишение на енергийната компонента и данъците за енергия;

• 16% увеличение на цените в Никозия, поради ръст на енергийната компонента;

• 14% повишение на цените в Стокхолм, поради поскъпване на енергийната компонента;

• 8% нарастване на цената в Прага, поради скок на енергийната компонента;

• 5% увеличение на цените в Лисабон, поради повишение на енергийната компонента;

• 3% ръст на цените в Хелзинки, поради увеличение на енергийната компонента;

• Повишение на цената с 2% в Букурещ, поради увеличение на компонента за дистрибуция;

• 14% намаление на цената в Амстердам, поради понижение на енергийната компонента;

• 12% понижение на цените в Мадрид, поради намаление на енергийната компонента и данъците за енергия;

• Спад на цените в Атина с 11% поради понижение на енергийните данъци и компоненти, съответно и увеличено обезщетение от страна на правителството.

Цените на електроенергията за домакинствата продължиха възходяща тенденция през месец април като Копенхаген, Лисабон, Лондон, Никозия, Париж, ПРага, Рим, Талин и Виена достигнаха до нови рекорди.

През последните няколко месеца националните правителства приложиха обширни мерки за смекчаване на въздействието на енергийната криза върху сметките на домакинствата. В повечето от изследваните градове интервенциите на правителствата успяха само да ограничат нивото на увеличение на цените. Продължителната възходяща тенденция се дължи на комбинация от фактори, като повишеното търсене, свързано с икономическото възстановяване след пандемия и извънредните метеорологични условия, рекордно високите цени на природния газ, съчетани с ниското ниво на съхранение в газохранилищата, и високите квоти за въглеродните емисии  (CO2). Високите цени на енергията бяха засегнати допълнително и от руската инвазия в Украйна от края на февруари 2022 г. и последвалата несигурност. 

Голямото увеличение на цените на електроенергията в Естония е свързано с изтичането на мерките за подкрепа, приложени от естонското правителство през периода януари-март 2022 г. за облекчаване на последиците от енергийната криза за гражданите на страната.

В Лондон увеличението на таван на цената от Ofgem с 54% доведе до голямо покачване, а в Рим цените на електроенергията се повишиха, въпреки че ARERA обяви спад от 10,2% за цените на регулирания пазар за второто тримесечие на 2022 г. спрямо първото. Тоест намалението не е оказало значително влияние, тъй като е сравнително малко, като се има предвид, че цената продължава да расте в продължение на 6 поредни тримесечия. Освен това намалението не е достатъчно за преодоляване на разликата в цените между регулирания и свободния пазар. Италианското правителство също предприе няколко контрамерки за смекчаване на въздействието на енергийната криза върху сметките за електроенергия и газ.

В Мадрид допълнителните мерки за подкрепа, приложени от правителството в комбинация с удължаването на съществуващите вече такива като например данъчни облекчения до края на юни, доведоха до спад на цените на електроенергията. По подобен начин предприетите в Атина допълнителни мерки доведоха до намаляване на цените.

В други страни, като Белгия и Норвегия, правителствените интервенции за смекчаване на въздействието върху цените на електроенергията успяха само да ограничат нарастването на цените и не бяха достатъчни, за да обърнат възходящата тенденция.

Лек спад беше забелязан по отношение на потребителите на електроенергия в Амстердам, след изключителното увеличение от 130% през  миналия месец. Средната цена за този месец остава почти 97% по-висока от тази през февруари 2022 г.

При коригиране към стандартите на покупателната способност (PPS) във всяка страна, картината се променя коренно. PPS е изкуствена обща референтна валута, която елиминира различията в общото ценово ниво между страните. Когато са изразени в PPS, става видима връзката на цените на енергията с тази на други стоки и услуги. Най-ниските коригирани цени на електроенергията за домакинствата са в Осло, Берн, Валета и Белград, докато най-високите в момента са в Лондон, Рим и Прага. Повечето от страните от ЦИЕ имат относително ниски цени на електроенергията в сравнение с общото ниво на цените в страните и под средното за Европа. 

Букурещ, Прага, Рига, Талин и Варшава са столиците сред страните от ЦИЕ, в които цената на електроенергията е по-висока средната за Европа.

Букурещ, Прага и Варшава са единствените столици сред страните от ЦИЕ, в които цената на електроенергията е по-висока средната за Европа, става ясно още от проучването.

То показва също така, че цената на енергията (оспорваната компонента на цената) в анализираните столици представлява 59% от цената за краен  потребител в сметката за електроенергия, разпределението - 20%, енергийните данъци - 5%, а  ДДС - 15% за европейските столици.

Природен газ

По отношение на природния газ, според изследването и през април най-високата цена плащат жителите на Амстердам. Тя е три  пъти по-висока от средната европейска цена за крайните потребители и около 1,5 пъти повече от жителите на втория най-скъп град Берлин.

Стокхолм е третата най-скъпа столица. Както и преди, авторите на проучването посочват, че това се обяснява с естеството на шведския газов пазар, който е малък по размер - само 95 000 са битови клиенти на газ в цяла Швеция, от които 61 000 в изолирана газова мрежа в Стокхолм.

Авторите на проучването отново посочват, че това се обяснява с естеството на шведския газов пазар, който е малък по размер - само 95 000 са битови клиенти на газ в цяла Швеция, от които 61 000 в изолирана газова мрежа в Стокхолм.

Цените в Амстердам са над 11 пъти по-високи от тези в Будапеща, който е най-евтиният град с газ в ЕС и почти 14 пъти по-високи, ако се включи Киев.

Природният газ за бита е най-евтиният в страните от ЦИЕ.

Най-значимите промени, настъпили на пазара на природен газ през април са следните:

• Увеличение на цените от 78% в Талин, поради скока на компонеттите за енергията и разпределението, дължащо се на факта, че схемата за обезщетение вече не се прилага;

• 66% ръст на цените във Виена, поради увеличения на енергийния компонент и данъците за енергия;

• 55% скок на цената в Лондон;

• Нарастване на цените в Атина с 37% поради увеличения на енергията, енергийните данъци и разпределителните компоненти;

• Увеличение на цените с 21% в Брюксел, поради повишение на компонентите за енергия и разпределение;

• 17% повишение на цената в София, поради увеличение на енергийния компонент;

• 15% ръст на цените в Загреб, поради поскъпване на енергийния компонент;

• 14% увеличение на цените в Любляна, поради поскъпване на енергийния компонент;

• 14% повишение на цените в Рим, поради увеличения на енергийните и разпределителните компоненти;

• 13% ръст на цените в Копенхаген, поради увеличение на енергийния компонент;

• 9% скок на цените в Берн, поради увеличение на енергийния компонент;

• Увеличение на цените с 8% в Лисабон, поради увеличения на енергийния компонент и данъците за енергия;

• Повишение на цените със 7% в Букурещ, поради нарастване на компонентите за енергия и разпределение;

• 7% повишени на цените в Париж, поради по-висока цена на енергийния компонент;

• 4% увеличение на цените в Мадрид;

• 4% нарастване на цените в Прага, поради поскапвъна на енергийния компонент;

• 14% намаление на цените в Берлин, поради спад на енергийния компонент;

• Понижение на цените с 12% в Рига, поради намаляване на енергийния компонент;

• 10% спад на цената в Амстердам, поради намаляване на енергийния компонент.

На пазара на дребно на газ цените продължиха да растат, като Берн, Брюксел, Лондон, Мадрид, Париж, Прага, Рим, София, Талин и Виена достигнаха нови рекорди. Някои от мерките, предприети от европейските правителствата доведоха до ограничаване на нивото на увеличение. Въпреки това, текущите цени остават невероятно високи в сравнение с тези отпреди година, което отразява изключително високите цени на едро, движени от повишеното търсене на природен газ и ниските нива на съхранение на фона на допълнителното влияние на руската инвазия в Украйна.

Най-същестевни повишения на цените на газа през месец април се наблюдават в Талин и Виена. Покачването на сметките за газ в Талин може да се дължи на изтичането на предприетите по-рано мерки за противодействие. Австрия, от друга страна, е изправена пред увеличение на цените на енергията, тъй като страната е силно зависима от руския газ - страната внася 80% от природния газ Русия.

Съществено покачване на цените се наблюдава и при цените на газа в Обединеното кралство в резултат на актуализиранията на  ценовия таван. Ofgem вдигна горната граница на цената с 54% този месец, след предходната корекция от 4 октомври.

Гръцкият пазар на газ на дребно преживя значително увеличение на цените този месец, тъй като допълнителните мерки, предоставени от гръцкото правителство само ограничиха скока на цените. По същия начин в Брюксел и Загреб правителствените интервенции като намаляването на ДДС изиграха ролята само като временна мяра за ограничаване на резкия ръст на цените. Въпреки това средната крайна цена за потребителите на пприроден газ и в двата случая нарасна съответно с 21% и 15% в сравнение с предходния месец март.

Противно на общата тенденция за нарастване, спад на цените се наблюдава през април  в Берлин, Рига и Амстердам, но след значителните увеличения, настъпили там месец по-рано. Въпреки спада през месец април, цените и в трите страни остават по-високи в сравнение с февруари 2022 г. (с 12%,5% и 45% съответно).

По същия начин, както при електроенергията, цените на газа по отношение на покупателната способност ( PPS) предлагат много по-различна картина. През месец април 2022 г. Будапеща, Белград и Дъблин са най-евтините градове, коригирани към PPS.

Проучването показва, че средно енергията (спорният компонент на цената) представлява 63% от крайната потребителска цена на природния газ, разпределението - 16%, енергийни данъци - 6% и ДДС - 15% за

Като цяло резултатите показват, че пазарните сили представляват само около половината от цената на крайния потребител и за електроенергията, и за газ, докато националните фискални и регулаторни елементи са отговорни за другата половина чрез тарифите за разпределение, енергийните данъци и ДДС. На местата, където енергийната компонента е по-ниска се  стимулира  клиентите да търсят по-конкурентни оферти.

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща