Производството на електроенергия от началото на годината към 3 април нараства с 21.31 %

Спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. потреблението на ток се увеличава с 3.20 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
802
article picture alt description

Производството и потреблението на електроенергия остават положителни като отново се наблюдава промяна в показателите в посока към спад. Салдото (износ-внос) в процентно отношение остава високо, но спрямо по-ранни отчетни периоди има видимо понижение. Участието на базовите централи се променя леко в посока към спад, но расте дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи. Водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още остават на минус, ни и при тях се наблюдава положително изменение. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето 1 януари – 3 април (01.01.2022 г. – 03.03.2022 г.) спрямо аналогичния период на миналата година.

Производството на електроенергия от първия ден на януари до третия ден на месец април тази година се увеличава с 21.31 % и достига до обем от 15 230 783 MWh (плюс21.62 % отчетени преди седмица за сравняваното време до 27 март). Според данните на системния оператора, през сравнявания период на 2021 г. производството на електроенергия е било в обем от 12 555 040 MWh.

Потреблението на електроенергия за отчетния период от началото на настоящата година до третия ден на четвъртия месец остава положително и расте с 3.20 %  (плюс 3.64 % отчетени преди седмица, плюс 4.65 % - преди две седмици) и е в обем от  11 652 824 MWh. Година по-рано, през сравнявания период потреблението на електроенергия и било от порядъка на 11 291 071 MWh.

Салдото (износ-внос) продължава да държи висок дял в процентно отношение, но за пореден период на сравнение е видимо понижение, ако се вземат предвид по-ранни периоди. Така за времето от първи януари до трети април на настоящата 2022 г. салдото (износ-внос) нараства със 183.07 % (ръст от 192.79 % отчетен през предходния отчетен период до 27 март ) и достига до обем от 3 577 959 MWh. За сравнение, през аналогичния период на предходната 2021 г. салдото (износ-внос) е достигало до 1 263 969 MWh.

Запазва се висок делът на базовите централи, който за сравнявания период от 1 януари до 3 април тази година се увеличава с 30.38 % до обем от 13 073 716 MWh (плюс 30.99 % отчетени за сравняваното време преди седмица). През сравнявания период на предишната година участието на базовите централи е било в обем от 10 027 076 MWh.

Делът на ВЕИ, както в преносната, така и в разпределителните мрежи се подобрява.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа расте (плюс) 22.10 % (плюс 21.57 % отчетени седмица по-рано). Така за времето от първия ден на януари до третия ден на месец април тази година то достига до обем от 438 612 MWh. За сравнение през аналогичните дни на миналата година ВЕИ са участвали в преносната мрежа с обем от 359 235 MWh. В частност по-добрите данни се дължат на вятърните (плюс 21.44 %) и фотоволтаични (плюс 35.19% ) централи и въпреки спада (минус 1.27%) на биомасата.

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа се повишава (плюс) с 20.20 % до обем от 593 402 MWh (плюс 20.17% седмица по-рано) за времето от началото на годината до третия ден на месец април. През аналогичния период на предходната година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било в обем от 493 676 MWh. В частност, както при преносната мрежа и тук по-добрите данни са в резултат на положителното участие на вятърните (плюс 29.17%) и фотоволтаични мощности (плюс 19.33 %) и въпреки не така добрите данни за биомасата (минус 22.10 %).

За пореден отчетен период водноелектрическите централи (ВЕЦ) остават на минус като от първи януари до трети април тази година участието им намалява с 32.83 %  (минус 33.50 % през отчетния период седмица по-рано) до обем от 1 125 053 MWh. За сравнение, през аналогичния период на предходната 2021 г. ВЕЦ са участвали с обем т порядъка на 1 675 053 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща