Мария Габриел: Иновацията се нуждае от таланти. Нека отворим Европа към тези умения

Икономика / Анализи / Интервюта , Технологии
3E news
770
article picture alt description

Източник: Linkedin.

За първи път портфолиото на европейски комисар олицетворява необходимата пряка връзка между #образование, #изследвания и #иновации. Тази отговорност води до едновременното ангажиране на нашите държави-членки в областта на образованието и подкрепата към изследователи и иноватори чрез изграждане на ефективна рамка, която насърчава тяхното развитие.

Някои хора смятат, че талантът е вроден. Вярвам, че той трябва да се цени, за да процъфтява. За да направим Европа по-конкурентоспособна на световната сцена и за да отговорим на нуждите от набиране на персонал на нашите компании за създаване на #работни места, имаме нужда от повече #таланти. Чувам това по време на мисии си и срещите на място или при обсъждане с успешни предприемачи, като тези от EU Unicorn Group.

Още по темата

Творчеството и предприемачеството се появяват в ранна възраст

Твърде дълго смятахме, че уменията, особено за творчество, инженерство, предприемачество, се развиват само докато сме въвлечени във висшето образование. В тази нова ера на иновации това убеждение трябва да се промени. Ето защо развитието на иновативен дух трябва да стане приоритет за нашите млади хора от ранна възраст. В това отношение основното и средното училище имат значение и то започва с #цифровото образование и #уменията.

С нашия План за действие за цифрово образование  искаме да подобрим дигиталните умения и компетенции, както започнем от дигитална грамотност до познания за технологии с интензивното използване на данните, каквито са например тези за изкуствен интелект. Европейските образователни технологии #EdTech също имат ключова роля, както това се видя по време на Първият форум на заинтересованите страни в цифровото образование.

В тази област на образованието и уменията повече от всякога преодоляването на дигиталната разлика между половете също е необходимост. Осигуряването на момичетата и младите жени на възможности да станат бъдещи #лидери и #предприемачи е наш приоритет. Например инициативата на EIT - Girls Go Circular  е конкретно действие за осигуряване на обучението на 50 000 ученички на възраст между 14-18 години в цяла Европа с дигитални и предприемачески умения.

Висше образование, учене през целия живот и насърчаване на иновациите

Технически университет - Габрово, България

Иновационният потенциал на Европа зависи от силния принос на нейните висши учебни заведения. Следователно иновациите са централни в Европейската стратегия за университетите, която представихме на 18 януари.

С развитието на инкубатори в рамките на висшите учебни заведения, с инициативи "Новатори в училищата" и с Европейския панаир на талантите (European Talent Fair), ние ще подкрепим трансформацията на сектора на висшето образование, което ще помогне да се подготвят студентите с новите, ориентирани към бъдещето умения, необходими за нашите иновационни #екосистеми .

Всички тези амбиции ще бъдат разгледани по време на първата среща на високо равнище за образование и иновации, която ще се проведе през юни тази година, събирайки заедно ключови участници, създаващи и внедряващи иновации във висшето образование и техните екосистеми. Наскоро посетих Trinity College Dublin, член на алианса CHARM-EU, и мога да потвърдя уникалната стойност на сътрудничеството между европейските партньори във висшето образование. Това е особено вярно, когато става въпрос за прилагане на изследвания и знания в реалната икономика и индустрията.

Обсъдих тази фундаментална връзка, когато се ангажирах с вдъхновяващи изследователи от Центъра за научни изследвания за иновативни материали и биоинженерство AMBER.

Център за научни изследвания за съвременни материали и биоинженерство AMBER - Дъблин, Ирландия

Трябва също така да видим, че секторът на висшето образование и другите заинтересовани страни все повече се мобилизират да подкрепят ученето през целия живот и професионалното преквалифициране, както и повишаване на квалификацията за посрещане на нови и възникващи нужди в обществото и на пазара на труда.

Нашият първи по рода си европейски подход към микрокредитите ще ни помогне в това начинание. Това е ключов флагман в проекта за изграждане на Европейското образователно пространство до 2025 г., насочено към предоставяне на учащите се с краткосрочни и висококачествени възможности за обучение по гъвкав начин.

Повишаване на уменията за бързо развиващи се екосистеми

Новаторите и предприемачите се нуждаят от квалифицирана работна сила, за да насърчат растежа си. Както споменах в предишната ми публикация относно Закона за чиповете на ЕС, наше задължение е да предложим подходящи инструменти за обучение, предоставящи умения и знания, необходими за справяне с предизвикателствата на технологичната надпревара. Европейският институт за иновации и технологии, неговата академия и магистърски училища са истински примери за тези конкретни усилия.

Друга осезаема стъпка напред беше неотдавнашното стартиране на Европейската академия за батерии, чиято идея е да се адаптира към нуждите на тази верига на стойността при доставките: между 3 и 4 милиона преки и непреки работни места в сектора на батериите, които ще бъдат създадени през следващите няколко години и 800 000 работници, които ще трябва да бъдат обучени, повишени или преквалифицирани до 2025 г., за да отговорят на това търсене.

Сега е ясно, че Европа ще бъде иновативна сила от световна величина, само ако трансформиращите иновации бъдат посрещнати с образование и умения, готови за новата ера. Талантите, особено в областта на deep tech, ще бъдат в основата на нашaтa предстоящa комуникация относно Новата програма за иновации за Европа.

Нека направим триъгълника на знанието от образование, научни изследвания и иновации успешен за нашето следващо поколение, нашата работна сила, нашите предприемачи и всички европейци.

Лидерите на екосистемата от стартъпи - Брюксел, Белгия


*Публикация на еврокомисар Мария Габриел в Linkedin.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща