Енергийното самоубийство на Европа

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
860
article picture alt description

Андрей Конопляник

Международната енергийна агенция (МАЕ) на 3 март, последвана от Европейската комисия (ЕК), на 8 март, обнародва предложения, целящи да направят Европа по-малко зависима от руския газ. Планът на МАЕ от 10 точки е за повишаване на възможността Европа да намали вноса на природен газ от Русия с една трета още до края на тази година, а програмата на ЕК REPowerEU призовава за постепенно спиране на руския газ с две трети през същия период. Тоест, тези планове предвиждат намаляване на вноса на газ от Русия съответно с 50 и 100 милиарда куб м в рамките на една година. Това, което се предлага, на практика е един вид „ембарго върху купувача“ на руските енергийни ресурси. Ръководството на ЕК не крие това и възнамерява да направи Европа напълно независима от руските енергийни доставки до 2030 г. В същото време ЕК признава, че потреблението на газ в ЕС е зависимо 90% от вноса на природен газ, където дела на Русия е значително висок - около 45% средно (цифрите варират значително в отделните страни от ЕС).

Русия също така държи една четвърт от вноса на петрол в ЕС и 45% от вноса на въглища.

Нещо подобно на настоящата ситуация вече се е случвало по-рано в историята. Имам предвид петролния пазар от 70-те години. Ето защо е полезно да погледнем назад към историческия опит и да го сравним с днешните реалности.

Уроците от „нефтените шокове“ през 70-те години

Двадесет кратното увеличение на цените на петрола през 70-те години (четирикратно увеличение от ОПЕК през 1973 г. след Войната Yom Kippur, последвано от допълнително петкратно увеличение през 1979 г. след иранската революция) и две свързани ограничения на доставките (инициирани от продавачите през 1973 г. и инициирани от купувачите през 1979 г.), доведоха до рязко нарушаване на установените ценови пропорции в световната икономика.

Енергийната интензивност на БВП е надхвърлила прага на константата на Башмаков (Bashmakov constant’s) от 10-11%, след което икономическият растеж престава да бъде устойчив.

Бяха необходими 30-40 години и четири технологични вълни с различна продължителност, стартирани една след друга, за да върнат енергийната интензивност на БВП в границите, определени от константата на Башмаков. Ефектите на всяка следваща вълна се наслагват върху комбинираните ефекти на предишните, плюс една поведенческа вълна, чийто ефект се запазва през цялото време. В резултат на това парадигмата за разхищение на енергия, която управляваше икономиката на развития свят до началото на 70-те години на миналия век, беше заменена от настоящата, предимно енергийно ефективна.

Енергоспестяването — нов и много важен енергиен ресурс от технологичен или интелектуален, но не от естествен произход, се утвърди здраво в глобалния енергиен баланс. Развитите страни по света успяха да прекъснат връзката между потреблението на енергия и икономическия растеж.

„Поведенческата“ вълна е естествен резултат от реакцията на потребителите срещу шока от повишаването на цените, проявяваща се като постепенно адаптиране към по-малко енергоемък начин на живот. Получаване на директни спестявания на енергия чрез промяна на модела на потребление, т.е. въвеждане на „контрол на портмонето“ („изключване на осветлението при излизане“, настройване на отоплителните системи на по-ниски, а на системите за променлив ток на по-високи вътрешни температури и т.н.) и налагането на различни административни ограничения ( например ограничение на скоростта от 55 км/ч и т.н.) няма да помогне за разрешаването на проблема, ако продължим да се придържаме към предишната технологична парадигма.

Първата технологична вълна имаше за цел да се отдалечи от петрола на ОПЕК. Това беше опит за замяната му с петрола от нови находища извън ОПЕК, предимно в страните вносителки на петрол (Аляска, Северно море). Очакванията на западните правителства, че това ще помогне за намаляване на цените на петрола, не се сбъднаха: високите официални продажни цени, определени от ОПЕК, действаха като пределни разходи — целева референтна точка (горна конкурентна граница, подобна на разходите за замяна на алтернативни горива) за световните цени на петрола. Следователно тази вълна не доведе до намаляване на ценовата енергийна интензивност на БВП в развитите страни вносителки на петрол, които по инерция останаха в тяхната енергийно разточителна парадигма.

Отличителният белег на втората вълна беше „отдалечаването от петрола“ и замяната му с относително по-евтини алтернативи, като природен газ, въглища и ядрена или възобновяема електроенергия. Тогава, през 70-те години на миналия век, започнаха да се появява една по-конкурентна структура на глобалния енергиен микс, поставяйки началото на края на системата, доминирана от един-единствен енергиен ресурс.

И двете вълни бяха от страната на предлагането. Ръстът на производството на петрол извън ОПЕК изискваше широка диверсификация на инфраструктурата за доставка на петрол, като се вземат предвид завишените изисквания за непрекъснатост на услугите, което означаваше изграждане на петролни терминали и танкери и създаване на търговски и стратегически запаси ( точно за тази цел беше създадена IEA през 1974 г. с цел защита срещу евентуално ембарго, наложено от производителите на петрол).

Разширяването на географията на доставките на петрол доведе до промени в логистиката, като портфейлните доставки бяха добавени към директните.

Тези процеси отнеха около десетилетие и всъщност бяха еволюцията на конвенционалната система за доставка на петрол. В началото на 80-те години надеждността на доставките на петрол вече беше осигурена не от петролните компании, принадлежащи към Международния петролен картел, както беше до началото на 1970-те, не от фактическия картел на страните производителки на петрол (ОПЕК, след 1973), а чрез широко диверсифицирана глобална система за доставка на петрол с разгърната производствена, транспортна и маркетингова инфраструктура.

Следващите две технологични вълни бяха от страна на търсенето и включваха замяна на енергийните ресурси с другите, като труд и капитал, в структурата на общественото производство.

Третата вълна бе белязана от замяната на енергията с човешки труд, а на практика това означаваше изтеглянето на енергоемко производство от развитите страни вносителки на петрол и разгръщането им в Третия свят. Основната цел беше да се смекчи нарастващият енергиен компонент в цената на енергоемките продукти чрез по-ниската цена на труда в развиващите се страни в сравнение с развитите. В допълнение, това помогна за решаването на екологичните проблеми в развитите държави чрез преместване на енергоемките процеси и свързаните с тях емисии в Третия свят.

И накрая, четвъртата вълна е тази на замяната на енергията с капитал чрез въвеждането на иновативни енергийно ефективни технологии. Ясно е, че този иновационно-инвестиционен цикъл беше най-дългият и най-скъпият, тъй като изискваше промяна на цялата технологична парадигма. Следователно той е последният на опашката и беше пуснат едва след второто увеличение на цените в края на 70-те години. Но точно този цикъл доведе до най-важния резултат – нарушаване на корелацията между икономическия растеж и потреблението на енергия.

В развитите страни това се случи в началото на 2010 г.

Преминаването на развития свят от енергийно разточителен към предимно енергийно ефективен технологичен режим (тоест от страна на потреблението) отне същите около 30 години, само с десетгодишно закъснение, както и процесите от страна на производството.

Следователно инфраструктурните взаимовръзки и взаимозависимости, установени през 45-те години (периода 1928–1973) на господство на Международния петролен картел, се промениха под влиянието на радикалните смущения от 70-те години (инициирани от ОПЕК) за период от 30-40 години. (1973 – края на 2000-те/началото на 2010-те). Тези процеси лишиха Международния петролен картел от системната му роля, а ОПЕК успя да запази позициите си и дори да ги разшири, като се трансформира в ОПЕК+.

Разширеният картел от суверенни държави, които самостоятелно управляват рентата си от природни ресурси, остава важен играч на петролния пазар, въпреки многопосочните и чести промени в глобалната енергийна област. Няма успех при преодоляването на координираното влияние на суверенните държави върху световния петролен пазар, който с течение на времето се превърна в двустепенна структура с физическа основа (трансгранично производство и вериги за доставки) и драстично разширена финансова суперструктура (глобална търговия с фючърсни договори и деривати като част от глобалния капиталов пазар).

Мартенските идеи на МАЕ и Европейската комисия

Представяйки плана REPowerEU в Страсбург на 8 март, президентът на ЕК Урсула фон дер Лайен каза: „Трябва да станем независими от руския петрол, въглища и газ. Просто не можем да разчитаме на доставчик, който ни заплашва изрично. Трябва да действаме сега, за да смекчим въздействието от нарастващите цени на енергията, да диверсифицираме доставките на газ за следващата зима и да ускорим прехода към чиста енергия. Колкото по-бързо преминем към възобновяеми източници и водород, в съчетание с по-голяма енергийна ефективност, толкова по-бързо ще бъдем наистина независими и ще овладеем нашата енергийна система.”

Още преди 2030 г. ЕС очаква да намали потреблението на природен газ с най-малко 155 милиарда куб м годишно, което се равнява на годишния внос от Русия през 2021 г.

Според Европейската комисия две трети от това намаление (100 милиарда кум м/г)  може да бъде постигнато още до края на тази година, „прекратяване на прекомерната зависимост на ЕС от един единствен доставчик“.

Според мен целите, декларирани от МАЕ и ЕК, не са реалистични в дадения срок, още по-малко в края на тази година. Почти всички усилия, предвидени за освобождаване от зависимостта от руските енергийни ресурси, са или капиталоемки (ВЕИ, водород, енергийна ефективност), или разчитат на изкривена визия за днешните пазарни реалности (като идеята за замяна на гарантираните доставки от тръбопроводи с гъвкави, глобални пазарни операции, ориентирани към LNG). Те имат по-скоро пропаганден характер, насочени към непросветени лаици. Не се съмнявам в професионализма на колегите от МАЕ, много от които познавам лично от доста време, но се опасявам, че „репутацията на компанията” отново е опетнена от „политически поръчки”, идващи от управителните органи на агенцията, чиито членове са от високите етежа на правителствата на държавите основателки.

Планът на МАЕ от 10 точки изисква повече да не се подписват договори с „Газпром“, а вместо това да се получава газ от алтернативни източници. Трябва да се отбележи, че доставките по тръбопроводи от малки производители, развиващи отделни находища (като азербайджанския Шах Дениз през Южния газов коридор към ЕС, или от Източното Средиземноморие, или от Северна Африка) са по-малко надеждни (поради геоложки рискове) отколкото доставките на „Газпром“ чрез интегрираната и взаимосвързана газотранспортна система (GTS, където геоложките или технически рискове са сведени до минимум). Що се отнася до LNG, той се доставя там, където цената му е по-висока, по-често в Азия, отколкото в Европа (терминалите за регазификация на LNG на ЕС се експлоатират до половината от капацитета през последните две години). Тъй като пазарът на втечнен природен газ сега е в дългата поредица на „продавач“, европейският пазар ще остане по-малко привлекателен от азиатския за дълго време напред, въпреки ръста на доставките на втечнен природен газ за ЕС през януари и февруари (10 милиарда куб м бяха доставени през януари в резултат на рязко покачващите се цени на хъбовете).

Освен това, замяната на руския газ с вносен LNG ще изисква реформиране на съществуващата логистика за доставки на газ в самата Европа. Според статута на проекта Quo Vadis на ЕК, към 2017–2018 г., наличните тръбопроводни мощности на ЕС за доставка на природен газ, получен чрез регазификация на LNG, до различни дестинации в рамките на континента, където се намират основните точки за доставка на руски газ, са били достатъчни само за обслужване на една четвърт от капацитета на терминалите за приемане на LNG в ЕС.

Изграждането на нови газопроводи в ЕС е практически невъзможно поради решението на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) от ноември 2019 г. за спиране на всякакви инвестиции в проекти, свързани с изкопаеми горива, включително инфраструктура за природен газ, което е в сила от 2022 г. Кръгът е затворен.

Планът на ЕК REPowerEU, който е дори по-амбициозен от плана на МАЕ, призовава за замяна на гарантираните доставки на руски газ с „гъвкав“ (негарантиран) внос на втечнен природен газ. Съгласно плана се очаква вносът на втечнен природен газ да бъде ключов елемент, осигуряващ доставка от 50 милиарда куб м газ годишно. Струва си да припомним, че износителите на втечнен природен газ се движат по целия свят в търсене и намиране на по-високи ценови премии. Очаква се още 10 милиарда куб м газ да дойдат от нови тръбопроводи, които не са с руски произход. Позволете ми да подчертая: планът на ЕК е „допълнителен“ към пакета от мерки Fit for 55 от юли 2021 г. до 2030 г., който трябва да даде резултати още до края на тази година, тоест през следващите девет месеца. Има ли някакви гаранции, че тези заместващи доставки ще бъдат организирани толкова бързо? Отговорът е не.

МАЕ говори за налагане на някакви минимални задължения за запълване на подземните газови хранилища (REPowerEU предлага запълване на около 90% от ПГХ до началото на отоплителен сезон), но в документа не се посочва кой и за чия сметка трябва да постигне това. Кажете здравей на Държавния план, GOSPLAN в брюкселски стил?

Предложеното ускорено изграждане на нови вятърни (ВЕЦ) и слънчеви (СЕЦ) електроцентрали предопределя необходимостта от осигуряване на резервни източници на базата на традиционно производство (газ и/или въглища), тъй като зависещите от времето системи за възобновяема енергия (ВЕИ) не могат да бъдат синхронизирани с графиците за натоварване. Увеличаването на производството на електроенергия на базата на биогаз и атомни електроцентрали (АЕЦ) предполага, че АЕЦ ще се превърнат в източник на избор (ще се използва при базово натоварване), изоставайки ВЕИ встрани. Това допълнително ще стесни обхвата на прилагането на ВЕИ като задължителен източник съгласно разпоредбите на ЕС (задължителна електроенергия), ще намали коефициента на използване на инсталирания им капацитет (ICUF) и ще влоши тяхната оперативна икономика (в петте най-големи производители на електроенергия в ЕС ВЕИ имаха най-ниските стойности на ICUF сред видовете генериращи електроенергия, равни на 30% за WPPs  и 13% за SPPs през 2020–2021 г.). Това означава, че само едно от три евро във WPPs  или едно от седем евро в SPPs генерира възвръщаемост на инвестициите.

Държавните субсидии за тази част от населението, която е с ниски доходи компенсират частично сметките за ток, но не помагат за намаляване на потреблението на електроенергия. Предлага се смяна на газовите котли с термопомпи, но това е дългосрочна мярка: предложеното удвояване на темпото за тяхното инсталиране означава увеличение до 10 милиона единици през следващите пет години.

 Тук си струва да се отбележи, че се допуска, че получателите на субсидии за електроенергия в ЕС наброяват 50 милиона души.

Засилените мерки, насочени към повишаване на ефективността на използването на електроенергия от домакинствата и индустрията, ще генерират възвръщаемост не така скоро и размерът на тази възвръщаемост е неясен. Намаляването на температурата в сградите и намаляването на пиковите натоварвания на електроенергия предимно дължащо се на производството с газ (т.е. сутрин и вечер, когато потреблението идва предимно от домакинствата) са социално чувствителни мерки (спомнете си френските „жълти жилетки“).

Планът на ЕК включва два набора от мерки: диверсификация на доставките на газ чрез увеличаване на вноса на LNG и тръбопроводен газ от неруски източници (вече ги коментирахме по-горе), както и увеличено производство и внос на биометан и възобновяем водород плюс ускорено намаляване на използването на изкопаеми горива на всички места чрез енергийна ефективност, увеличено използване на възобновяеми източници, електрификация и премахване на пречките в енергийната инфраструктура.

Използването на възобновяем водород е дълъг и неясен по мащабите си път. Целите, посочени в Водородната стратегия на ЕК от юли 2020 г. (40 GW капацитет от електролизери в и извън ЕС, за производство и последващ внос на възобновяем водород в ЕС), са технологично непостижими. Има ограничения за разполагането на ВЕИ съоръжения, за дестилирането на вода за електролизерите в ЕС,  има нерешени въпроси за транспортиране на водород извън ЕС с очевидната технологична недопустимост за транспортиране на водород и/или метан-водородни смеси през съществуващи газопроводи (поради неизбежното „водородно крехкост“), въпреки че в ЕС продължават да твърдят обратното. Разходите за производство на водород от възобновяеми източници, които днес са непосилно високи, се планираше да бъдат намалени чрез понижаване на производствените разходи за електролизери (принос с 30% към разходите за производство на водород) и закупуване на електроенергия от възобновяеми източници (допринасяща 70% към разходите за водород) на нула или дори отрицателни цени. Цената на производството на електролизери се планираше да бъде намалена чрез икономия от мащаба, която да бъде постигната чрез масивен износ на електролизери, произведени в ЕС или Германия за съседни страни за производство на възобновяем водород там (с производство от вятърни и слънчеви електроцентрали в страни с подходящи условия , като Северна Африка, или Западните Балкани, или Украйна, както и с произведена от АЕЦ или ВяЕЦ в Русия) и последващото му доставяне за ЕС (което е възпрепятствано от нерешения въпрос за транспортирането на водород в страната чрез съществуващите GTS - виж по-горе) . Кръгът отново е затворен.

Що се отнася до електроенергията от възобновяеми източници, нейната цена се очакваше да бъде ниска, благодарение на достигането на коефициент на използване до 40-45% за „излишната” електроенергия, генерирана от ВЕИ. Но последният такъв коефициент беше само 2,5% в Германия през 2019 г. По този начин предложеният сценарий не работи за разрешаване на проблема.

Отстраняването на тесните места в енергийната инфраструктура е блокирано от решението на ЕИБ (виж по-горе), което също така пречи на завършването на предишната политическа програма на ЕК за създаване на вътрешен общ пазар на газ на ЕС чрез изграждане на достатъчно междусистемни тръбопроводи по границите на зоните на пазара на ЕС, за да се гарантират безпрепятствено потоците на природен газ в рамките на ЕС. Между другото, това е един от факторите за скока на цените на газа в ЕС през есента на 2021 г.

Илюзии за самодостатъчност

Следователно, както десетте точки на МАЕ, така и планът REPowerEU на ЕК според мен са по-скоро пропаганда, отколкото реалистичен технически и икономически сценарий.

Предложените сценарии за отхвърляне на енергийните ресурси на Русия са предназначени да предизвикат емоционално въздействие върху непросветените европейски лаици. Те не отчитат историческите реалности и, че са необходими време и пари за възстановяване на силно капиталоемката енергийна инфраструктура за посрещане на нови радикални политически предизвикателства.

Ако ЕС избере да изхожда от съображения за икономическа целесъобразност ще разбере, че Европа не може да отхвърли, още по-малко напълно, доставките на руски енергийни ресурси. Да не говорим, че нито една от страните няма да има полза от подобно решение. Ние сме твърде взаимозависими в енергийната сфера и цената на такъв развод би била твърде висока и за двете страни.

Русия като производител и износител на природен газ и ЕС като вносител и потребител на газ са неразривно свързани от трансгранична диверсифицирана енергийна инфраструктура с интензивен основен капитал като части от „По-широка енергийна Европа“.

Това е мястото, където сегашната ситуация с природния газ е коренно различна от ситуацията с петрола преди половин век. Тогава страните от ОПЕК (производители) и развитите страни (потребители) не бяха свързани помежду си с фиксирана петролна инфраструктура, както ЕС и Русия днес са свързани с газова инфраструктура. Прекъсването на тези връзки ще означава само замразяване на тези общи неподвижни газови активи (GTS RF-EU), вместо пренасочване на транспортните активи към други пазари (като флота на мобилните танкери).

Поуки, извлечени от миналите кризи

Историята ни учи, че конфронтацията между вносителите на петрол и ОПЕК в борбата за реорганизация и контрол на петролния пазар е преминала през различни фази и в крайна сметка „е с променен знак“, правейки пълен кръг от опозиция към сътрудничество. Първо, развитият свят се консолидира около МАЕ, създадена за тази цел през 1974 г., за да се противопостави на ОПЕК да отмъсти на ембаргото, наложено през ноември 1973 г., и четирикратното увеличаване на цените на петрола (конфронтация на антагонисти).

След това последваха плахите и тайни опити за установяване на неформални контакти между лидерите на МАЕ и ОПЕК (тук си струва да си припомня как покойният генерален директор на МАЕ Хелга Стиг ми разказа полудетективска история за това как в духа на тайните операции първата й среща с тогавашният генерален секретар на ОПЕК, който постави началото на процеса на постепенно нормализиране на отношенията между двете организации е била подготвена така, че двамата лидери да се срещнат сякаш случайно, намирайки се отново случайно в един и същи хотел в същия град, в една и съща държава … — това беше степента, до която антагонистичната вражда между двете организации достигна в този момент), когато започна да се появява разбирането за необходимостта от взаимодействие (лошият мир винаги е по-добър от добрата война) и мирно съвместно съществуване (точно както е между ядрените сили).

В резултат на това МАЕ и ОПЕК съвместно организираха Международния енергиен форум — неформална международна организация за редовни срещи на ръководителите на енергийните отдели на суверенни държави, които пожелаха да участват в нейните дейности за обмен на мнения относно дългосрочните перспективи за енергийно развитие.

Следователно ще мине известно време, събитията в Украйна ще отминат, в Европа неизбежно ще настъпи отрезвяване и разбиране за избора. Или Европа може да продължи да следва пътя на северноатлантическата солидарност и англо-американските санкции срещу Русия, като същевременно понася големи допълнителни разходи, които влошават благосъстоянието на гражданите на ЕС и конкурентоспособността на ЕС на световните пазари. Или Европа може да признае своята неразривна връзка и взаимозависимост с Русия в продължение на половин век в енергийния сектор и в продължение на много векове в културно и историческо отношение и да разбере, че ключът към нейния просперитет се крие именно във взаимноизгодното сътрудничество с Русия. Точно от това се страхуват САЩ, защото сътрудничеството между Европа и Русия представлява сериозна конкурентна заплаха за САЩ в световната икономика, където енергийните връзки са в основата на взаимноизгодното взаимодействие между Русия и ЕС.

Последният оцелял механизъм на неформално взаимодействие между Русия и ЕС в енергийната сфера и „остатъците“ от енергийния диалог между ЕС и Русия беше  миналата седмица. Въпреки че дейностите на Работната група „Вътрешни пазари“ бяха замразени от 2014 г. на политическо ниво, тя продължи работата си и дори я засили след пандемията, преминавайки към онлайн режим. Последната среща се проведе през декември 2021 г., за да се обсъдят резултатите от срещата на върха за климата (COP-26) в Глазгоу. През февруари страната на ЕС обяви пауза. А на 21 март ЕК информира, че „ангажиментът на ЕС по Работната група „Вътрешни пазари“ е преустановен за неопределен период от време“.

Надявам се, че нашите колеги от ЕК няма да се поддадат на емоции и санкционна истерия, разпалвана от западни политици и медии, и след необходима пауза неформалният диалог ще се възобнови, за да се даде възможност на страните да се върнат към обсъждането , на професионално ниво, сценарии за взаимноизгодно сътрудничество между Русия и ЕС в енергийната сфера. Ние сме твърде много взаимозависими един с друг, за да прекъснем тези връзки. Бенефициентите на такова прекъсване ще останат далеч отвъд „Broader Energy Europe“.

По публикация на Global Gas Perspectives, към NGW където се уточнява, че този коментар първоначално е публикуван на 14 март 2022 г. в руския бизнес седмичник Expert.

Проф. д-р Андрей Конопляник (www.konoplyanik.ru) е съветник на генералния директор на Gazprom export LLC. Той оглавява руската делегация по време на преговорите по ECT през 1991-1993 г. и е заместник-генерален секретар на Секретариата на Енергийната харта през 2002-2008 г. Изразените тук възгледи са на автора.

Изразеното становище е лично, на автора.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща