Износът на ток от началото на годината към 9 юни нараства с 16.02 % спрямо година по-рано

Делът на базовите централи също върви нагоре, но участието на ВЕИ и ВЕЦ намалява

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
610
article picture alt description

Производството, потреблението и износът на електроенергия продължават да нарастват спрямо миналата година. По-висок е и делът на базовите централи. В същото време намалява и то за пореден отчетен период участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа  При износът на ток отново се отчита ръст, но като се сравнят данните за ръст в проценти от началото на годината към първите дни на юни се вижда огромна разлика. Така например  данните сочеха ръст от 149 % към 19 февруари, 32.45 % преди седмица, а сега към датата 9 юни като проценти износът расте с едва 16.02 %, а детайлният анализ се очаква скоро да направят и експертите. Продължава и високото отрицателно участие на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от данните на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  http://www.eso.bg/ за енергийния баланс на страната от началото на настоящата година до девети юни, спрямо същия период година по-рано.

 


Производството на електроенергия от началото на настоящата година до девети юни нараства до 20 206 966 MWh и нараства с 3.48 %. За сравнение през същия период на миналата година то е било от порядъка на 19 527 741 MWh.

Потреблението на електроенергия се увеличава с 1.92 % до 17 698 148 MWh спрямо 17 365 398 MWh година по-рано.

Износът на електроенергия остава положителен, но леко връщане към данните от предишни отчетни периоди сочи, че като проценти всеки отчетен период износът спада и то много бързо. Така например само преди седмица като проценти бе отчетен ръст от 32.45 %.
Ако за сравнявания период на предходната година износът на електроенергия е бил в обем от 2 162 343 MWh, то сега е от порядъка на 2 508 818 MWh, което е увеличение (плюс) от 16.02 %.

Делът на базовите централи за периода от началото на годината до девети юни също остава положителен, макар че също спрямо данните от седмица по-рано се наблюдава спад. Ако за посочения отчетен период на миналата година базовите централи са участвали с 15 671 220 MWh, то сега то нараства до 17 757 438 MWh или (плюс) с 9.48 %.

Продължава спадът при участието на ВЕИ както в преносната, така и в разпределителната мрежа. Така например, ако през времето от началото на миналата година до 9 юни участието на ВЕИ в преносната система е било в обем от 569 940 MWh, то сега е от порядъка на 546 965 MWh, което е спад (минус) от 4.03 %. Това се дължи на отрицателният дял на вятърните мощности (минус 4.76 %) и биомасата (минус 12.89 %), както и на много слабият положителен дял на фотоволтаиците (плюс 1.41 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е положителен, но в процентно отношение спрямо данните от седмица по-рано и тук има спад. За сравнение от 1 януари до 9 юни миналата година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било в обем  739 842 MWh. Сега то се увеличава до 826 676 MWh – плюс 11.74 %. В частност това се дължи както на по-високия дял на вятърните (плюс 9.26 %), така и на фотоволтаичните (плюс 16.21 %) мощности, докато при биомасата участието отново е отрицателно – минус 0.45 %.

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) отново е отрицателно. Ако за сравнявания отчетен период година по-рано тяхното участие е било в обем от 2 546 739 MWh, то сега спада до 1 675 887 MWh. Това е понижение (минус) от 34.19 %.  

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща