Васил Велев: От 20 на 30 млрд. лв. годишно ще скочат инвестициите на българските фирми при рязко подобряване на бизнес климата

800 млн. лв. са предвидени за пряка подкрепа на инвестициите в предприятията по Плана за възстановяване и устойчивост и ReactEU, обяви Даниел Лорер пред АИКБ

Индустрия
3E news
502
article picture alt description

Източник: АИКБ

Националният съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепи категорично министър Даниел Лорер в необходимостта от създаването на условия за устойчив, бърз и качествен икономически растеж посредством решително ограничаване на корупцията, намаляване на административните тежести, създаване на условия за насърчаване на иновациите и инвестициите.

„Радвам се, че стартираме форма на диалог с бизнеса. За Министерство на иновациите и растежа е изключително важно, че в лицето на АИКБ откриваме поддръжници за най-голямата ни цел, а именно България да е добро място за правене на бизнес. Икономическият растеж е това, което ще извади страната ни от дъното на класациите и в името на тази идеология ще работим за повече иновативен и устойчив растеж. Основната ни цел е да гоним икономически ръст от 5%, да премахнем административните пречки пред бизнеса и, разбира се, нулева толерантност към корупцията“, заяви Лорер.

По думите му за пряка подкрепа на инвестициите в предприятия са предвидени 800 млн. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и ReactEU. От Министерство на иновациите и растежа заявиха готовност за съвместна работа с АИКБ по Стратегията за интелигентна специализация и възможността за по-голяма прогнозируемост за бизнеса.

Представителите на НС на АИКБ предложиха опростяване на процедурите за кандидатстване за европейски средства, повишаване на прозрачността, удължаване на сроковете за подаване на проектни предложения. Те подчертаха огромната роля на грантовото финансиране за мобилизиране на частни инвестиции и изразиха убеденост, че пазарът в България вече е добре наситен с финансови инструменти. Пряката подкрепа за предприятията от своя страна би осигурила нужната ликвидност и ще насърчи и активира допълнителни частни инвестиции за подкрепа на иновациите и инвестициите за технологична модернизация, цифровизация, киберсигурност, енергийна и ресурсна ефективност.

По думите на председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев 2/3 от иновациите в световен мащаб се правят в индустрията, а българските предприятия реализират инвестиции в размер на 20 млрд. лв. годишно. Целта е да ги направим 30 млрд. лв. При рязко подобряване на бизнес климата и по-агресивен подход при пряката подкрепа на инвестициите, тази цел е постижима.

„Като най-представителната организация на работодателите на национално равнище АИКБ е силно ангажирана с проблемите на бизнеса. АИКБ приветства амбициозната програма на правителството, която поставя акцент върху икономическа политика, насочена към насърчаване на иновациите, инвестициите и осигуряването на устойчив растеж на българската икономика. Смятаме, че с общи усилия ще успеем да помогнем за предприемането на резултатни мерки за преодоляване на трудностите и предизвикателствата и за ускоряване на икономическия растеж, който е средството за устойчиво повишаване на доходите“, заяви още Васил Велев.

По време на заседанието Националният съвет прие приоритетите в дейността на АИКБ за периода 2022 – 2024 г., които ще бъдат предоставени за одобрение от Общото събрание на АИКБ. Те са разделени в шест големи категории – Макроикономическа политика, Индустриална политика, Развитие на капиталови пазари, Насърчаване и подпомагане на инвестициите, научноизследователска и развойна дейност, Човешки ресурси и Международна политика. А сред ключовите са гарантиране на необратимост на реформите в енергетиката, регулаторните режими да бъдат прегледани и сведени до минимално изискуемите по европейското законодателство, с такси до размера на съответните разходи и с мълчаливо съгласие навсякъде, където е възможно, както и запазването на стабилна фискална политика и ниски равнища на данъчните ставки.

На заседанието бяха приети и нова група членове, с които АИКБ увеличава още повече представителността си. Сред тях са „Арсенал“ АД, Българска асоциация за водород, горивни клетки и съхранение на енергия, „Метрикс“ ООД и др.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Индустрия:

Предишна
Следваща