Платформата на ЕС за устойчиво финансиране е против включването на газа и атомната енергетика в таксономията

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
427
article picture alt description

Платформата на ЕС за устойчиво финансиране  (EU Platform on Sustainable Finance) представляваща постоянна група експерти при Европейската комисия, по запитване на Комисията е направила анализ на проекта „Допълнителен делегиран акт за таксономията“  (Taxonomy Complementary Delegated Act, CDA). Документът е за присъединяване  към категорията на „зелените“  такива икономически дейности като атомната енергетика и „производството на енергия от „производство на енергия от газообразни изкопаеми горива“.

Експертите на Платформата подлагат на остра критика идеята газта и ядрената енергия да се смятат за „зелени“.

В случая не става дума за абстрактен спор за „зелена“ или не енергия, а за пари. Както е известно включването на определена дейност в съответната европейска класификация (таксономия):

1) улеснява привличането на финансиране, тъй като финансовите институции вече са избирателни по отношение на финансирането и са по-склонни да отпускат средства на т.нар. „по-благоприятни за климата“ дейности и по-малко придирчиви за други;  

2) подпомага за намаляване на разходите за финансиране, включително чрез безвъзмездни средства.

В своето заключение от Платформата отбелязват, че предложението в новия документ технически критерии за подбор са коренно различни от тези на съществуващият Делегиран акт за климата  (Climate Delegated Act)  и не отговарят на положенията в Регламента за таксономията – в частност член 10.2 и разпоредбите на член 19.

По въпроса за производството на електроенергия от газообразни изкопаеми горива се отбелязва, че емисиите от парникови газове по време на жизнения цикъл на съоръженията за производство на газ не трябва да надвишава 100 g CO2-екв./kWh. Само тогава ще има „значителен принос за смекчаване на изменението на климата от отделни енергийни съоръжения, работещи с газ“.

Това означава, че само електроцентрала, оборудвана със система за улавяне и съхранение на въглерод (CCS), или която не работи с природен газ, може да осигури такова ниво на емисии. Нивото от 270 g CO2-eq/kWh, предложено в проекта на Допълнителен акт, също ще бъде трудно за постигане на газови електроцентрали, без да смесват природния газ с нещо друго. Освен това има много други условия за включване на газовите електроцентрали в „зелена“ класификация -  например, от 1 януари 2026 г. съоръженията трябва да използват най-малко 30% възобновяеми или нисковъглеродни газове, а от 1 януари 2036 г. всички газови електроцентрали трябва да бъдат преобразувани на възобновяеми или нисковъглеродни въглеродни газове.  Но дори това ниво, според експертите от Платформата, е неприемливо, дори и при положение на допълнителни „драконовски“ изисквания.

„Алтернативните критерии, представени в проекта на CDA, не осигуряват устойчива работа в съответствие с регулацията на таксономията“, „те далеч не са „зелени“.

По въпроса за атомната енергетика се казва, че критериите не гарантират значителни щети на други екологични цели (устойчиво използване и защита на водите и морските ресурси, преход към кръгова икономика, предотвратяване и контрол на замърсяването или опазване и възстановяване на биоразнообразието и екосистемите). Без това, според правилата на ЕС никаква технология не може да се смята за „зелена“.

Освен това механизмите за оповестяване не са подходящи за финансовите пазари и изискванията за измерване и проверка са недостатъчни за наблюдение на ефективността на предложените технически критерии.

Членът на комисията Сандрин Диксън-Деклев, която е и съпредседател на Римския клуб, заяви, че „Комисията не трябва да бърза да приема допълнителен делегиран акт, необходимо е повече време за разглеждане и предприемане на действия в съответствие с обратна връзка от Платформата, за да се гарантира, че тя е в съответствие с целите на регулирането на таксономията.“.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща