Участието на базовите централи в енергийния баланс за първите 23 дни на годината нараства с 31.57 %

Спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. делът на ВЕЦ намалява с 22.62 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
813
article picture alt description

Производството и потреблението на електроенергия остават положителни. Ръст се отчита и при салдото (износ-внос). Доста добри са и показателите за участието и на базовите централи, и на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи. Съществен е обаче спадът по отношение на дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за периода от 1 до 23 януари 2022 г. (1.01.2022 г. – 23.01.2022 г.) спрямо аналогичния период на 2021 г.

Производството на електроенергия от първи до двадесет и трети януари тази година нараства до обем от 3 789 691 MWh, или с (плюс) 24.45 % спрямо същия период на предходната 2021 г. (плюс 27.28 % отчетени преди седмица за сравняван период на първите 16 дни от годината). За сравнение, преди година производството на електроенергия е било от порядъка на 3 045 267 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период от 1 до 23 януари на настоящата година се повишава и е от порядъка на 2 913 355 MWh. Това представлява скок с 2.21 % (плюс 3.61 % преди седмица за сравнявани 16 дни). Година по-рано потреблението на електроенергия е възлизал на 2 850 360 MWh.

Салдото (износ-внос) запазва високият си дял в процентно отношение. Така за времето от първия до двадесет и третия ден на месец януари тази година то е от порядъка на 876 336 MWh, което е  ръст от 349.62 % (350.55 % отчетени преди седмица, 393.66 % - преди две седмици). През сравняваното време на миналата година салдото (износ-внос) е било в обем от 194 907 MWh.

Базовите централи, за отчетните сравнявани първи двадесет и три дни на тази година запазват висок положителен дял от 31.57 % , или до обем от 3 223 941 MWh(32.36 % преди седмица).  За сравнение, през аналогичния период на предходната година участието на базовите централи е достигал до обем от порядъка на 2 450 363 MWh.

ВЕИ запазват висок положителен дял в преносната и разпределителната мрежи.

Участието на ВЕИ в преносната система за времето от първи до двадесет и трети януари тази година се повишава и достига до обем от 105 343 MWh. Това е увеличение с 38.46 %  (43.21 % преди седмица) спрямо същото време, но година по-рано, когато ВЕИ са участвали със 70 082 MWh. Това в частност се дължи на високия дял на вятърните (плюс 44.89 %) и фотоволтаични (плюс 43.52 %) централи и въпреки минусовия дял на биомасата (минус 10.21 %).

Добър положителен дял постигат и ВЕИ в разпределителната врежа, който за сравнявания отчетен период на първите двадесет и три дни от настоящата година достига до обем от 135 206 MWh, което е скок с 37.22 % (плюс 48.31 % седмица по-рано). Година по-рано, за аналогичния период участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било от порядъка на 98 533 MWh. В частност тези данни са в резултат на по-доброто участие на вятърните (плюс 52.60 %) и фотоволтаични (плюс 30.40 %) мощности, тъй като делът на базовите централи върви надолу (минус 16.70 %).

Не така радостни са данните по отношение на участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ), което за сравнявания период от настоящата 2022 г. намалява до обем от 325 201 MWh, или (минус) 22.62 % (минус 11.97 % преди седмица, плюс 17.37 % преди две седмици). За сравнение, през същото време на предходната 2021 г. ВЕЦ са участвали с 420 289 MWh.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща