Средната цена базов товар на БНЕБ в сегмент „ден напред“ през месец декември е била 429,92 лв. за MWh

Спрямо ноември общо търгуваният базов обем в сегмента „ден напред“ през декември расте с 1,8 %, но в сегмента „в рамките на деня“ спада и то със 17,3 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
932
article picture alt description

Средната цена за базова енергия в сегмента „пазар ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през декември в сравнение с ноември миналата година се повишава, но нараства и общо търгуваният обем. В сегмента „пазар в рамките на деня“ стойността също се увеличава, но значително спада общо търгуваният базов обем. В пазарния сегмент „двустранни договори“ за отчетния период растат и доставените и търгуваните количества, но и ценовите нива. Значителен е броят на сделките, сключени през екран Аuction. Това става ясно от отчета на БНЕБ за месец декември 2021 г.

Пазар "ден напред"

Средната цена базов товар в сегмента „пазар ден напред“ през последния месец декември на 2021 г. е нараснала с 5,3 % или с 21,74 лв. спрямо предходния ноември - до 429,92 лв.  за MWh. Месец по-рано средната цена базов товар е била 408,18 лв. за MWh.

Повишение и то с 9,3 % (с 44,94 лв.) до 527,78 лв. за MWh се отчита и при средната цена пиков товар. За сравнение месец по-рано тя е била 482,84 лв. за MWh. Затова пък средната цена извънпиков товар намалява, макар и слабо – с 0,4 % до 332,05 лв. за MWh (333,51 лв. за MWh за ноември).

Много висока е разликата, отчетена, както при най-ниската, така и при най-високата цена между предпоследния и последния месец на годината. Най-ниската цена, отчетена през декември 2021 г. е 18,97 лв. за MWh и е по-ниска от тази през ноември със 70,6 %, когато е достигала до 64,49 лв. за MWh. Най-високата цена през месец съответно е достигала до 1 061.04 лв. за MWh и е с 40,9 % над тази през предходния ноември – 753,00 лв.

Прави впечатление обаче, че независимо от скока на цената търгуваните обеми на БНЕБ в този сегмент също се покачват. Според отчета на БНЕБ, за декември общо търгуваният базов обем през месец декември достига до 2 275 480,3 MWh – с 1,8 % или с 39 330,0 MWh над този за ноември (2 236 150,3 MWh).

Съответно пиковият обем през последния месец на годината достига до 1 188 464,3 MWh увеличавайки се с 3,6 %  от ноемврийския – 1 147 708,2 MWh. Извънпиковият обаче намалява, макар и незначително – с 0,1 % до 1 087 016,0 MWh (1 088 442,1 MWh месец по-рано).

Спад с 1,5 % се отчита, както при средно дневният, така и при средно часовият търгуван обем. Така средно дневният търгуван обем за декември 2021 г. е от порядъка на 73 402,6 MWh спрямо месец по-рано, когато е достигал до 74 538,3 MWh. Средно часовият търгуван обем пък се свива с 47,3 MWh/h до 3 058,4 MWh/h през декември спрямо 3 105,8 MWh/h регистрирани през предходния ноември.

Регистрираните пазарни участници са също по-малко  - 86 през последния месец на годината, след като само тридесет дни по-рано са били 89 %.

От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става ясно, че през месец декември 2021 г. осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 14%, от търговците – 80 %, и от потребители – 6 %, при производителите – 0%.

Осъществените  продажби в този сегмент са например 61 % от производители, 27 % от участници с до и над 4 MWh, а 12 % - от търговци.  

Пазар в рамките на деня

В сегмента „пазар в рамките на деня“ ръстът на цената в последния месец на годината е много по-съществен от „ден напред“, но се наблюдава и силно понижение по отношение на търгуваните обеми, сочи още отчетът на БНЕБ.

Средно претеглената цена за месец декември спрямо предходния ноември расте със значителните 26,9 % или със 101,56 лв. за MWh - до 479,37 лв. за MWh. За сравнение, през ноември средно претеглената цена е съставлявала 377,81 лв. за MWh.

Още по-висок е ръстът през декември на средно претеглената цена пиков товар – с 33,5 % или с цели 143,10 лв. за MWh – до 569,91 лв. за MWh. През предпоследния месец на предходната 2021 година средно претеглената цена пиков товар е била 426,81 лв. за MWh.

С 24,0 процента или със 73,13 лв. за MWh пък расте средно претеглената цена извънпиков товар – до 377,72 лв. за MWh. Месец по-рано тя е достигала до 304,59 лв. за MWh.

В същото време, докато цената върви нагоре, търгуваният обем намалява. Така общо търгуваният базов обем през декември 2021 г. спада със съществените 17,3 % или с 15 176,8 MWh до нивото от 72 599,3 MWh. Месец по-рано общо търгуваният базов обем е достигал до 87 776,1 MWh.

Спадът при пиковия обем през последния месец на миналата година е с 27 % до 38 398,8 MWh в сравнение с единадесетия ноември (52 588,6 MWh). Извънпиковият обем се свива значително по-слабо – с 2,8 % до 34 200,5 MWh.

За сравнявания период среднодневният (2 341,9 MWh през декември) и средночасовият (97,6 MWh/h) търгувани обеми спадат с 20,0 %.

По-малко са и търговските участници, които от 70 през ноември намаляват на 69.

Пазарен сегмент „двустранни договори“

В този пазарен сегмент, според доклада на експертите от БНЕБ се наблюдава значителен ръст на доставените количества – с 10,3 % или с 83 400,00 MWh през декември до 893 400,0 MWh спрямо предходния ноември. Цената се повишава в рамките на 6,3 % - до 262,33 лв. за MWh спрямо ноемврийската (246,76 лв. за MWh).

По отношение на изтъргуваните количества ръстът е много висок – със 142,2 % през декември в сравнение с предходния месец, до обем от 1 803 096,0 MWh. (744 480,0 MWh за ноември).

Сродно претеглената цена също се повишава и то с 15,2 %  (с 58,11 лв.)и през последния дванадесети месец на 2021 г. в този сегмент тя е съставлявала 439,86 лв. за MWh ( 381,75 лв. за MWh ноември).

Сключените сделки през екрана Auction screen са 20 като най-ниската постигната цена е била 322,06 лв. за MWh за обем от 147 696 MWh, а най-високата – 779,00 лв. за обем от 1 680 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща