Производството на електроенергия за времето от началото на годината към 26 декември расте с 16.87 %

Спрямо аналогичния период на 2020 г. потреблението на ток се увеличава с 4.15 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
504
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството и потреблението на електроенергия запазват положителната си тенденция и продължават да нарастват. По-добри са и данните по отношение на салдото (износ-внос). Повишава се и делът на базовите централи. Малко по-различна е ситуацията по отношение на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Участието им в преносната мрежа все още остава на минус, докато в разпределителната мрежа е на плюс, но като цяло данните се подобряват. Много висок дял в процентно отношение запазват и то за достатъчно дълъг период водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това сочат данните от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от първи януари до двадесет и шести декември на настоящата 2021 г. (01.01.2021 г. – 26.12.2021 г.) спрямо аналогичния период на 2020 г.

Производството на електроенергия за времето от първия ден на януари до двадесет и шестия ден от последния месец на годината – декември, нараства с 16.87 % и достига обем от 46 942 227 MWh (плюс 16.34 % през предходния отчетен период от 1 януари до 19 декември). Година по-рано през посочения сравняван период производството на електроенергия е било в обем от 40 166 365 MWh.

Потреблението на електроенергия запазва положителната си тенденция и се увеличава с 4.15 % (плюс 3.99 % отчетени седмица по-рано) за времето от 1 януари до 26 декември тази година. Така например, ако през аналогичния период на 2020 г. потреблението на електроенергия е било в обем от 36 770 265 MWh, то през настоящата 2021 г. достига до 38 294 699 MWh.

Салдото (износ-внос) продължава да демонстрира по-добри показатели и за посочения период от първи януари до двадесет и шести декември тази година се повишава със 154.63 %, или до обем от 8 647 528 MWh (плюс 148.01 % отчетени за предходната седмица). За сравнение, през аналогичния период на предходната 2020 г. салдото (износ-внос) е било в обем от 3 396 100 MWh.  

Делът на базовите централи пет дни преди края на настоящата 2021 г. продължава да се подобрява. Така за времето от първи януари до двадесет и шести декември този дял расте с 15.07 % спрямо аналогичния период на предходната година (плюс 14.65 % отчетени седмица по-рано) и достига до обем от 38 708 650 MWh. През същото време, но преди година делът на базовите централи е възлизал на 33 639 642 MWh.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа все още остава на минус, но се наблюдава промяна в положителна посока. Видимо подобрение има и по отношение на делът им в разпределителната мрежа.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания отчетен период от 1 януари до 26 декември тази година остава на минус 1.46 %, или до обем от 1 272 395 MWh (минус 2.27 % отчетени седмица по-рано). За сравнение, през аналогичното време на 2020 г. ВЕИ са участвали в преносната мрежа с обем от порядъка на 1 291 205 MWh. По-лошите данни в частност се дължат на слабото участие, както на вятърните (минус 1.26 %) и фотоволтаични мощности (минус 2.42 %), така и на незначителния макар и положителен дял н биомасата (плюс 0.36 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа вече демонстрира устойчива положителна тенденция и расте (плюс) с 1.55 % до обем от 1 914 485 MWh за периода от началото на настоящата година до двадесет и шестия ден от последния месец  (плюс 0.65 % отчетени преди седмица, минус 0.44 % преди две седмици). За сравнение, през аналогичния период на 2020 г. ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от 1 885 320 MWh. В частност този резултат се дължи, както на положителния дял на вятърните (плюс 1.11 %) и фотоволтаични (плюс 2.84 %) мощности, но и на нетака доброто представяне на биомасата (минус 4.68 %).

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължават да държат лидерското място и за пореден отчетен период демонстрират ръст. Така за времето от първия ден на януари до двадесет и шестия ден на месец декември тази година делът им нараства (плюс) с 50.64 % спрямо аналогичния период на предходната 2020 г. (плюс 49.31 % отчетени седмица по-рано). За сравнение, ако през посочения период на 2020 г. ВЕЦ са участвали с обем от 3 350 198 MWh, то за същото време от настоящата 2021 г. този обем нараства до 5 046 997 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща