МАЕ: Световният капацитет от ВЕИ през 2026 г. ще нарасне с над 60 % в сравнение с нивото от 2020 г.

В периода 2021 г. – 2026 г.в света ще бъдат добавени 1100 ГВт слънчеви мощности

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1113
article picture alt description

източник: МАЕ

Ръстът на мощностите от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в периода 2021-2026 г. ще се ускори. Това констатира в докладът си Renewables 2021. Analysis and forecast to 2026 Международната агенция по енергетика (МАЕ). Агенцията се концентрира основно върху дела на вятърните и слънчеви електроцентрали.

Независимо от увеличението на цените на основните материали, използвани за производството на слънчевите панели и вятърните турбини, през тази година ще бъдат добавени около 290 ГВт ВЕИ мощности. Това е нов рекорд спрямо вече регистрирания такъв през 2020 г.

Според прогнозата, през 2026 година световният капацитет от възобновяеми енергийни източници ще нарасне с над 60 % в сравнение с нивото от 2020 г. до над 4800 ГВт, отбелязват от МАЕ. Това е равно на общата установена мощност на електроцентралите, работещи на базата на изкопаеми горива и ядрена енергия взети заедно.

Очакването е, че на възобновяемите източници на енергия ще се падат почти 95 % от увеличението на световния капацитет в електроенергетиката до 2026 година. В допълнение, над половината ще се осигуряват само от слънчевите фотоволтаични системи.

МАЕ прогнозира също така, че броят на добавените възобновяеми енергийни мощности между 2021 и 2026 години ще е с 50 % по-високо отколкото в периода 2015 – 2020 години.

„Рекордно добавените възобновяеми мощности от 290 ГВт през настоящата година е още един знак за това, че се заражда нова глобална енергийна икономика“, заявява изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол. „Високите цени на суровините и енергията, които наблюдаваме днес, създават нови проблеми за възобновяемата индустрия, но повишените цени на изкопаемите горива също правят възобновяемите източници на енергия по-конкурентоспособни“, добавя той.

Според на МАЕ, ръстът на възобновяемите източници на енергия ще се увеличава във всички региони в сравнение с периода от 2015 – 2020 години.

Китай остава световен лидер: очакването е, че през 2026 г. общите установени мощности на слънчеви и вятърни електроцентрали в страната ще достигнат до 1200 ГВт. Нещо повече – това ще се случи 4 години преди настоящата официално обявена цел за постигане през 2030 г.

Индия, според прогнозата би трябвало да излезе на първо място по темпове на ръст и да удвои обемът от нови инсталации в сравнение с периода от 2015 до 2020 години.

Значително ускорение на изграждането на нови ВЕИ централи се прогнозира и за Европа и САЩ в сравнение с предходния петгодишен период. На тези четири пазара ще са падат общо 80 % от ръста на възобновяемите мощности в целия свят.

Слънчевите фотоволтаични системи остават движещата сила по отношение на нарастването на възобновяемата енергетика. При това се очаква, че през 2021 г. ръстът на капацитетът от слънчеви централи ще е от порядъка на 160 ГВт, което е и нов рекорд. Според основният сценарий (Main case) през прогнозирания период (2021-2026 г.) ще бъдат добавени почти 1100 ГВт фотоволтаични слънчеви електроцентрали.

Доста оптимистична е прогнозата на МАЕ и за вятърните електроцентрали. Според експертите на енергийната агенция, през 2026 г. общата мощност на морските вятърни електроцентрали ще се увеличи над 3 пъти.

Делът на слънчевата и вятърна енергетика в производството на електроенергия в света ще достигне 18 % през 2026 г. С това те ще изпреварят настоящият лидер по този показател  – хидроенергетиката.

В докладът за пореден път се отбелязва, че правителствата могат още повече да ускорят ръста на възобновяемите източници на енергия, премахвайки ключови пречки. Става въпрос за проблеми с разрешенията и интеграцията към енергийната система, с общественото признаване, непоследователните политически подходи и др. От МАЕ отчитат като сериозна пречка и високата стойност на финансирането в развиващите се страни. В сценария за ускорено развитие, който предполага преодоляване на някои от препятствията, се предвижда, че средното годишно увеличение на капацитета от ВЕИ в периода до 2026 г. ще бъде с една четвърт по-висок, отколкото при основния сценарий. В него МАЕ предвижда средно годишен ръст на мощностите от ВЕИ на ниво от 305 ГВт, което на практика отговаря на показателите за 2021 г.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща