Средната цена базов товар на БНЕБ в сегмент Пазар Ден напред през декември расте с 25.7 %, общо търгуваният базов обем с 5.4% нагоре

Затова пък среднопретеглената цена в сегмента Пазар в Рамките на деня намалява, а търгуваните обеми се увеличават

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1376
article picture alt description

Средната цена базов товар на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в сегмента Пазар Ден напред през декември расте, но се увеличава и общо търгуваният базов обем. В сегмента Пазар в Рамките на деня обаче среднопретеглената цена намалява, а среднодневният търгуван обем нараства. Ръст има и при общо изтъргуваните количества, но и на цената при Централизиран пазар за двустранни договори. Спад е регистриран по отношение на общо доставените количества, както и при среднопретеглената цена.  Това става ясно от докладът за декември, публикуван на електронната страница на енергийната борса.


Пазар Ден напред

Средната цена базов товар в сегмента Пазар Ден напред на БНЕБ през декември се увеличава с 25.7 % или с 22.87 лв. за MWh до 111.99 лв. за MWh, спрямо месец ноември. Стойността през предходния месец ноември миналата година е била от порядъка на 89.12 лв. за MWh.
Малко по-високо е повишението през последния месец на 2018 година  при средната цена пиков товар - до 135.23 лв. за MWh от 104.49 лв. за MWh (с 29.4 % или с 30.74 лв. за MWh).


С 14.99 лв.за MWh (20.3 %) до 88.75 лв. за MWh нараства и средната цена извънпиков товар. За сравнение, през ноември тя и била 73.76 лв. за MWh.

Промяна в посока повишение има и при най-ниската и най-висока цена през декември спрямо ноември. Така например, ако през ноември най-ниската цена, регистрирана в сегмента Пазар Ден напред е била 17.45 лв. за MWh, то през декември е 29.28 лв. за MWh, което е увеличение с 11.83 лв. за MWh или 67.8 %.


Най-високата цена през декември наистина е впечатляваща – 280.04 лв. за MWh, което е ръст от 21.8 % или с 50.03 лв. за MWh повече от ноември. Регистрираната месец по-рано най-висока цена е била 230.01 лв. за MWh.

Среднопретеглената цена за последния месец на предходната година в този сегмент, според статистиката на борсата е 113.72 лв. за MWh. За сравнение, през ноември тя е била 90.94 лв. за MWh. Така изчисленият скок през декември за среднопретеглената цена е 25.0 % или с 22.77 лв. за MWh повече. В същото време обаче през ноември среднопретеглената цена се е понижила с 11.56 лв. за MWh (90.94 лв. за MWh).

Прави впечатление например, че ако през декември 2017 г. по отношение на среднопретеглената цена на БНЕБ се отчита понижение,  то година по-късно има  значителен скок. През декември 2017 г. например е отчетено понижение от 4.61 лв. за MWh или 81.09 лв. за MWh, то през декември тази година има  нарастване до  113.72 лв. за MWh. В същото време от графиката, проследяваща тенденциите в стойностите от декември 2017 г. до декември 2018 г. става ясно, че ценовото нивото от декември 2017 г. е почти идентично с това от август 2018 г.  Всъщност август е месецът, от който започва да се отчита тенденция за постепенно, но постоянно повишение на цените в този сегмент.

Не може да не се отчете, че търгуваните обеми на БНЕБ в „Пазар Ден напред“ също нарастват. Така например, ако през ноември 2018 г. общо търгуваният обем е от порядъка на 607 329.9 MWh , то през декември той се увеличава до 640 265.7 MWh или с 32 935.8 MWh. Това е с 5.4 % повече.
При пиковият обем увеличението е с 5.2 % или с 16 479.8 MWh до 335 627.7 MWh през декември, спрямо 319 147.9 MWh през ноември.
С 16 456.0 MWh или с 5.7 % до 304.638.0 MWh се увеличава през декември и извънпиковият обем.
Среднодневният и средночасовият търгуван обем също нарастват с 2 %, а броят на регистрираните пазарни участници от 68 през ноември вече е 73 през декември, сочат още данните.

Пазар в Рамките на деня

Докато в сегмента „Пазар Ден напред“ се наблюдава увеличение на цената, в сегмента „Пазар в Рамките на деня“ среднопретеглената цена намалява при това съществено.  В същото време търгуваните количества се увеличават.

Така например среднопретеглената цена през декември в посочения сегмент е 65.49 лв. за MWh спрямо 76.71 лв. за MWh през ноември 2018 г. Това е с 11.22 лв. за MWh по-малко или минус 14.6 %.


По-малко, но не и несъществено е понижението при среднопретеглената цена пиков товар – до 92.29 лв. за MWh през декември в сравнение с 96.34 лв. за MWh месец по-рано (минус 4.05 лв. за MWh).


Среднопретеглената цена извънпиков товар в този сегмент за декември миналата година съставлява 54.12 лв. за MWh, като намалява с 9.8 % или с 5.88 лв. за MWh (60.00 лв./MWh ноември).


В същото време при общо търгуваният базов обем в сегмента „Пазар в Рамките на деня“ се наблюдава скок от цели 15.0 % до 25 303.3 MWh през декември. За сравнение през ноември търгуваният обем е бил 22 000.0 MWh. В същото време прави впечатление понижението (минус) при пиковият обем от 25.5 % (7 538.6 MWh през декември и 10 115.3 MWh през ноември) или с 2 576.7 MWh. Затова пък  извънпиковият обем се увеличава с 5 880.0 MWh ( до 17 764.7 MWh през декември) или със  съществените 49.5 %.


Среднодневният и средночасовият търгуван обем също бележат скок от 11.3 %.


Регистрираните пазарни участници в този сегмент се увеличават с 2 (от 41 през ноември до 43 през декември), но пък активните намаляват I 1 (до 28 в сравнение с 29 по-рано).

Централизиран пазар за двустранни договори


Ценовите стойности при Централизиран пазар за двустранни договори изглеждат съвсем поносими, в сравнение с сегмента, който е най-обсъждан през последните седмици – Пазар Ден напред, въпреки че и тук, според данните на БНЕБ се наблюдава повишение.

Среднопретеглената цена по доставени количества за декември 2018 г. търпи леко изменение в посока надолу до 77.44 лв. за MWh, спрямо 77.55 лв. за MWh за ноември. Понижението е несъществено – минус 0.1 % или 0.11 лв.  за MWh.


Общо доставените количества обаче спадат със 9.3 %, или с 161 031.3 MWh. Така например, ако през ноември общо доставените количества са били 1 735 789.8 MWh, то през декември спадат до 1 574 758,6 MWh.

Затова пък изтъргуваните количества, но и среднопретеглената цена през последния месец на миналата година в сравнение с предходния ноември се увеличават. Така например, общо изтъргуваните количества при Централизиран пазар за двустранни договори през декември достигат 4 204 828.0 MWh, което е с 37,6 % повече в сравнение с месец по-рано (3 056 630.0 MWh). Това е увеличение с 1 148 198.0 MWh.


Разбира се, цената също върви нагоре -  9. 63 лв. за MWh до 98.88 лв. за MWh през декември, спрямо 89.24 лв. за MWh през ноември.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща