Ренета Колева: Ще изчакаме ЕК да обяви законодатеството за край на отпадъка

Проектът за кръгова икономика на България се очаква да бъде внесен в Министерски съвет през януари, каза заместник-министърът на околлната среда и водите Ренета Колева

Климат / Анализи / Интервюта , България
Рая Лечева
346
article picture alt description

Превръщането на отпадъците в суровини е важна тема не само за Европейския съюз, но и за България. За съжаление обаче все още не само България, но и ЕС няма законодателство, което да каже кога един продукт се превръща в суровина и кога вече отпадък и в кой етап от неговия жизнен цикъл идва края.

Именно рециклирането стои в основата на постигането на целите на кръговата икономика и зеления преход, като същевременно носи екологични и икономически ползи.

Сред екологичните ползи от рециклирането са, че то: пести природните ресурси, намалява енергийната консумация и замърсяване, намалява потреблението на енергия и емисиите на парникови газове. Рециклирането играе ключова роля в ограничаването на потреблението на невъзобновяеми природни ресурси от човека, намалява депонирането и подпомага екологичната устойчивост.

Част от икономическите ползи от процесите на рециклиране са, че то доставя важни вторични суровини за промишлеността, създава зелени работни места, чрез него се избягва плащане на такса депониране/изгаряне, но също така подпомага икономическата устойчивост.

"За край на отпадъка към момента дори на ниво ЕС не се работи. Няма нормативен документ за край на отпадъка, ние следим активно какво се случва и в момента, в който ЕС има разработен документ в тази посока, ще изразим своето становище и ще го транспонираме в българското законодателство," коментира за 3e-news.net заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева.  На национални ниво също бихме могли да мислим по този въпрос, но дебатите клонят към това, че е хубаво да изчакаме общо европейско законодателство, за да се избегне различно тълкувание в различните държави, допълни тя.

Да, в момента рециклираните материали излизат многократно по-скъпи, но идеята е това да се промени. Но е необходимо време, в което да се премине през определени процеси, обясни тя. Новата наредба за пластмасовите продукти за еднократна употреба има точно такава цел и предвижда поскъпване на пластмасовите продукти, което да откаже хората да ги използват. С малки стъпки в тази посока нещата ще се случат и тези материали ще станат не по-скъпи и предпочитани, но ще станат и по-евтините, обясни Колева.

Министерството на околната среда и водите разработи проект на Стратегия за кръгова икономика, която именно има за цел да стимулира повторната употреба и рециклиране, включително на строителните отпадъци. Стратегията обхваща и много други ведомства. Затова преди да влезе в Министерски съвет със заповед на министър –председателя беше назначена работна група, която е в много по-широк обхват да обсъди приоритетите и политиките. Целта е да приключим работа до януари и стратегията да се внесе в Министерски съвет за гласуване. След като бъде приета, тя също ще е основополагащият документ на база, на който ще бъдат предприети съответните нормативни изисквания и промени.

Но какво конкретно ще предвижда, защото бизнесът смята,

че няма достатъчно стимули за влагане на рециклирани материали в икономиката?

Министерството на икономиката са водещи по мерките, стимулите и компенсациите за бизнеса. От страна на Министерството на околната среда и водите новата програма „Околна среда“ е насочена към предотвратяване образуването на отпадъци, компостиране, предварително третиране на отпадъците, но мерките са насочени към общините. Рециклиране, разделно събиране, информационни кампании са политики към общините и мерки, които да достигнат до гражданите. Когато говорим за икономически мерки и когато поискат нашето становище, винаги обръщаме внимание да има стимули и компенсации за бизнеса, тъй като той неминуемо ще бъде засегнат. Това е заложено и в Националнаия план за управление на отпадъците, особено малкият и среден бизнес, включително с ограничението за пускането на пазара и ползването на пластмасовите продукти, така и с бъдещите актове, които се разработват на ниво ЕС и това, което ние разработваме след влизане в сила на стратегията за кръговата икономика. Министерството на икономиката са тези, които да търсят механизмите, с които да бъде компенсират бизнеса за преориентиране посока стимулиране използването на рециклирани материали.

На въпрос дали има проблем, свързан с нерегламанетиран внос на отпадъци след забраната за внос на отпадъци, Колева коментира, че ако има сигнали за незаконен внос, контролните органи правят проверки, но към към момента ситуацията е по-скоро спокойна. Ние направихме разговори с компаниите, които използват RDF гориво и изисквахме от тях на какви критерии трябва да отговаря нашия RDF, за да може да бъде използван и по никакъв начин да не компрометира и продукцията, и пещите им. Те предоставиха необходимата информация, ние от своя страна я предоставихме на Националното сдружение на общините, за да приведат RDF си спрямо нуждите на бизнеса.

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща