От стари печки към ВЕИ и зелен водород по програма "Околна среда"

Вариантът е да се забрани отоплението на дърва и въглища, да се забрани горенето на боклуци, но това не може да се случи без хората да имат алтернатива.

Енергетика / Анализи / Интервюта , България
Рая Лечева
1405
article picture alt description

Снимка: istock by Getty Images

И докато семейството на баба Гина, което се отоплява на дърва мисли каква да е алтернативата, ззщото в цяло село не може да намери дърва да си купи, защото от 70-80 лева са станали 110 лева на кубик, семейството на баба Цонка няма достъп до никакво отопление и Топлофикация, дали могат да инсталират ВЕИ на покривите си? Дали живеят на една Вселена и живеят в паралелни светове?

 


Последните няколко дни отново сочим София с пръст, защото Софийският градски съд осъди общината за бездействието й и липсата на мерки за справяне с мръсния въздух. Замърсяването с прах, фините прахови частици и днес са извън нормите, но има вариант и той е всеки да подмени старата си печка с алтернативен източник на отопление, а кандидатстването става с няколко клика на сайта на общината. Всъщност процедурите отнемат много време, но все пак става въпрос за безвъзмездна помощ за по-чист въздух. В някои общини заради забавяне на обществените поръчки старите печки и тази година няма да бъдат подменени. Какви са проблемите?

Старите печки на дърва и въглища -

най-големият източник на мръсен въздух

Според общинският съветник Борис Бонев от "Спаси София" е необходима много по-широка информационна кампания, която да достигне до повече хора. Граждани и неправителствени организации коментират, че мерките са недостатъчни и София трябва да действа бързо, тъй като от 20 000 уреда са монтирани само 34.

"Не сме спирали да работим. Изпълняваме два проекта по програма LIFE за 4800 семейства и програма "Околна среда" за 9500 семейства. Проектът по програма "Околна среда" е до 2023 г., а вече имаме сключени договори за над 5000, от които до края на годината ще монтираме 1300. Не знам какви са тези 34, 381 нови уреда вече са монтирани", коментира Десислава Билева, заместник-кмет по екологията на Столична община. Според нея именно такива послания демотивират хората да кандидатстват по програмата. Срокът на програма LIFE e до 2024 г. с първа фаза от 140 уреда, които вече са монтирани. Тя не скрива, че процедурите отнемат време, защото това са публични средства и се преминава през етап на обществени поръчки за избор на фирми, които да доставят новите уреди. Затова според нея за новата програма "Околна среда" е хубаво да се обмисли ваучерна схема, хората да си купуват печките и парите да им се възстановяват.

Истината е, че битовото отопление на дърва и въглища, на нафта, както и транспортът са основните източници за мръсния въздух. Фините прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5) са най-опасни за човешкото здраве. Според Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (НПКАВ) 2018-2024 г., основният източник на емисии на ФПЧ10 във всички общини е битовото отопление с използване на неефективни печки и котли на твърдо гориво. Те са най-малко 85% от емисиите на ФПЧ10. Въпреки значителните инвестиции през 2014-2020 г. над 300 млн. евро все още няма съществена промяна в качеството на въздуха, отчитат в анализа на новата програма "Околна среда" експертите на екоминистерството. Ниският стандарт на живот донякъде определят избора на начин на отопление и транспорт за хората.

Това е единствената оперативна програма и смяната на печките с нови отоплителни уреди е първата мярка, която предвижда конкретни целеви средства за крайните потребители.

 
Заради високите цени, алтернатива или липса на алтернатива -

газ, топлофикация, печки на пелети и климатици

Но това е най-важното решение за подобряване на въздуха в общините. По програмата хората имат право да изберат като алтернативи газ, топлофикация, печки на пелети и климатици. Повечето предпочитат пелети, защото в повечето райони така или иначе се отопляват на дърва и въглища и имат изградена инсталация, а други предпочитат климатиците, коментира Билева.

Да, но заради високите цени на тока, а и на ресурсите се оказва, че и тези алтернативи няма да излизат много евтино, тази година цената е скочила до почти 800 лева на тон. Дали няма хората да предпочетат отново да горят дърва, гуми или други отпадъци. Според заместник-кмета става въпрос за спекула, но това не променя факта, че цените на пелетите са скочили три пъти и въпреки че са по-ефективни, съвсем не са най-евтиният вариант за отопление. Според Бонев изборът на ТЕЦ, макар и не най-добрият би трябвало да е предпочитан пред избора за горене на дърва и въглища, тъй като повечето ТЕЦ в страната са на газ. На национално ниво е най-добре изцяло да се забрани използването на твърди горива както се е случило в Полша, смята той.

"Няма как да забраним преди да сме дали възможност на хората за алтернатива", коментира Десислава Билева. Затова най-вероятно ще пристъпим към въвеждане на зони за ниски емисии с ограничаване използването на твърдо гориво в региони, където имаме завишени норми на мръсен въздух, но това е логично да стане след 2024 г. В Полша първо са подменили старите печки на хората и след това са въвели пълна забрана за използване на твърдо битово гориво за отопление.

Нуждите на общините надхвърлят средствата

В момента по оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 има 10 общини в страната с одобрени проекти за подмяна на старите печки с по-екологични уреди за отопление, показва справка, която имаме от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Със стартирали процедури по подмяна са София, Бургас, Русе, Стара Загора, Монтана, Велико Търново.

Одобрените проекти с планирани за смяна уреди няма да бъдат достатъчни за подмяна на всички печки в тези общини. Но това поне е първа стъпка. В Бургас например, всички семейства, които се отопляват на твърди горива са 25 000, а общината ще има възможност да смени старите печки на близо 2000 семейства, заяви за Dir.bg Маринета Николова, началник отдел "Опазване на околната среда" в Бургас. Не са включени околните села на града, но и квартал Долно Езерово, където голяма част от населението се отоплява на печки на дърва и въглища, но се надявам това да се случи в новата програма, допълни Николова.

В проектите се залагат различни критерии като е важно дали семействата имат приложени мерки за енергийна ефективност, дали имат подменена дограма, дали има в семейството има малки деца и възрастни хора, дали използват социални помощи за отопление. Но тази мярка не е със социална насоченост, тя е за всички, които нямат достъп до някакъв вид отопление. Една от положителните мерки според Николова са директните консултации по телефона и разговорите с хората директно. Освен това за удобство на хората общината е направила пунктове за кандидатстване тип "едно гише" във всяка община, където има необходимост от смяна на старите уреди.

Още няколко общини Видин, Димитровград, Пловдив и Смолян ще започнат тепърва да изпълняват проекти като за всеки се очаква да бъдат сменени повече от 2000 стари замърсяващи печки.

За съжаление в някои може и тази година да няма реална подмяна на печките. Една от тези общини е Димитровград. Причината е свързана с проблеми в обществените поръчки. Общината обявява три процедури - за климатици, за газ и климатици и смяна на радиатори и трета, свързана с демонтаж на старите уреди. В първите две процедури всички фирми са допуснали технически грешки и се обявяват наново, обясни заместник-кметът Яшо Минков. Семействата, които имат нужда от подмяна на уредите са 3500, а проектът на общината е за смяна на 2500 уреда. Тук, за разлика от София имаме толкова много желаещи, че не на някои семейства вече сме отказали и се надяваме да може да кандидатстваме и по новата програма, но не знаем дали ще бъдем допустими, каза заместник-кметът.

Научените уроци - липса на опит 

Един от научените уроци през 2014-2020 г. показва, че двуетапността на проектите води до прекомерно забавяне в реалната подмяна на топлоуредите, коментират от специалистите от екоминистерството. Подготвителният първи етап бе обоснован от липсата на опит и необходимостта да се подготви основната дейност. Основните затруднения са резултат от недостатъчно осъзнаване от страна на гражданите, че инвестициите в чист въздух са инвестиции в здравето на техните семейства.

Подаването на заявления за участие изисква от крайния получател и информиран избор за най-подходящата алтернатива за отопление. За да се адресират тези затруднения, през 2021-2027 г. се планира техническа подкрепа за екипи, които да консултират хората и да съдействат в избора.

В България 40% от домакинствата изпитват

затруднения при отопление на домовете си

В България близо 40% от всички домакинства изпитват затруднения при осигуряване отопление за домовете си. Затова мярката за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво ще остане ключова. Тя ще има най-бърз пряк резултат за редуциране на емисиите ФПЧ (причина за преждевременна смърт на над 12 хил. български граждани през 2018 година. Мярката за чист въздух е 288 млн. евро. По съвсем примерни разчети може да бъдат подменени старите печки на 100 000 семейства.

Новата визия - пилотна процедура за ВЕИ и водород

Новата програма, която все още се подготвя и не е окончателно одобрена от ЕК, предвижда пилотна процедура за насърчаване използването на ВЕИ, зелен водород, други иновационни алтернативи. Алтернативното отопление изключва изкопаемите горива, с изключение подмяната на печки на въглища с котли/отоплителни системи, работещи с природен газ с ограничение на газовите котли до 1 MW. Малка пилотна процедура ще насърчи използването на възобновяема енергия, водород и други иновативни алтернативи, където е приложимо. Но как ще се избере къде да бъде пилотния проект и средствата отново няма да бъдат достатъчни за всички. Нека да припомня, че само една община като Златоград, за да отоплява града си със своята минерална вода има нужда от 18 млн. лева. Важно е да се гледат нуждите на всички общини и да се търсят алтернативи за всички.

Проектите ще се приоритизират, за да се обхванат повече домакинства

Плановете на новата програма предвиждат и мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от транспорта. Те включват поетапно премахване на използването на лични превозни средства с високи емисии чрез насърчаване на електромобилността и въвеждане на зони с ниски емисии. Програмата предвижда мерки за справяне с вторичното разпрашаване - зелена инфраструктура в градските зони. Планира се адграждане на Националната система за наблюдение на КАВ (контрол на атмосферния въздух) в реално време. Министерството предвижда създаване на Национална мрежа на експерти по качество на атмосферния въздух.

Ще се приоритизират различни фактори - ниска доходност, помощи за отопление и ефективност на инвестициите от гледна точка на единица разход за спестени емисии ФПЧ, с цел да се обхванат максимално голям брой домакинства. За целите на КАВ използването на дърва е допустимо само за домакинства с ниски доходи, получаващи помощи за отопление и за уязвими групи, при условие че новото отоплително устройство отговаря на Директивата за екодизайн.

Зелената инфраструктура включва зелени стени, зелени зони, озеленяване на "кални петна, зелени покриви и др., включително интелигентни зелени решения. В България показателят "зелени площи на човек― в големите населени места варира от 3-15 кв.м./чов., което е далеч от европейските изисквания за 20 кв.м. на човек. Друга мярка е чрез инвестиции в растителни видове, които улавят фините прахови частици и пречистват въздуха по естествен начин.

Но дотогава остава въпросът как баба Гина ще изкара зимата и на първо място първо да си подмени старата замърсяваща печка в дома си още този отоплителен сезон.

Анализът е подготвен за и публикуван първо в Dir.bg.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща