Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ на БНЕБ през октомври е нараснала с 50,8 % спрямо септември, достигайки 368,61 лв. за MWh

В сегмента „пазар в рамките на деня“ среднопретеглената цена се повишава до 371,48 лв. за MWh през октомври в сравнение с 252,33 лв. за MWh месец по-рано

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
448
article picture alt description

Съществен ръст на средната цена базов това в сегмента „ден напред“ и спад на търгуваните обеми през месец октомври отчита Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ). Тази ситуация се наблюдава и в другия сегмент „в рамките на деня“. По отношение на пазарен сегмент „двустранни договори“ в частта за доставени количества се посочва, че няма достатъчно данни, но при търгуваните количества данните също сочат за скок на цената и спад на обемите.

Ден напред

Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ на БНЕБ през месец октомври спрямо септември е нараснала с 50,8 % до 368,61 лв. за MWh. Това е повишение със 124,12 лв. за MWh (244,50 лв. за MWh през септември), сочат данните от месечния отчет на борсовия оператор.

Средната цена пиков товар е нараснала още повече – с 56,0% или със 146,80 лв. за MWh. Така, ако през деветия месец на настоящата година тя е била 262,26 лв. за MWh, то през октомври скача до 409,05 лв. за MWh.

Средната цена извънпиков товар също нараства. За октомври спрямо септември този ръст е 44,8 %  - до 328,28 лв. за MWh (226,74 лв. за MWh септември) или със 101,54 лв. за MWh.

Значително изменение се наблюдава и при показателите за „най-ниска“ и „най-висока“ цена. Така през месец октомври отчетената най-ниска цена е била от порядъка на 141,88 лв. за MWh, увеличавайки се с 37,5 % спрямо септември. Най-високата е достигнала нивото от 672,80 лв. за MWh – ръст с 63,8% или с 262,07 лв. спрямо цената през септември. Тогава тя е достигала също висока стойност от 410,73 лв. за MWh.

Съдейки по отчета, високите цени са се отразили в посока на понижение на търгуваните обеми.

Общо търгуваният базов обем в сегмента „ден напред“ през октомври спрямо месец септември намалява с 15,0 % или с 322 486,3 MWh. Или, ако през септември общо търгуваният базов обем е достигал до 2 209 338,9 MWh, то през октомври той спада до 1 876 852,6 MWh.

Пиковият обем през предходния октомври е бил от порядъка на 1 000 207,3 MWh, което представлява спад с 14,7 % спрямо количеството отчетено през септември – 1 172 474,9 MWh. С 15,5 % намалява и търгуваният извънпиков обем, който през октомври е 876 645,3 MWh. За сравнение, през септември е достигал до 1 036 864,0 MWh.

Понижението при среднодневният търгуван обем достига до 17,8 % през октомври спрямо септември. Така например, ако през септември среднодневният търгуван обем е бил 73 644,6 MWh, то през октомври се свива с 13 101,0 MWh до 60 543,6 MWh.

Средночасовият търгуван обем намалява със 17,9 % до 2 519,3 MWh или с 549,3 MWh през октомври при отчетени 3 068,5 MWh месец по-рано.

Регистрираните пазарни участници се увеличават от 86 през септември на 87 през октомври.

От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става ясно, че през месец октомври 2021 г. осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 12 %, от търговците – 84 %, и от потребители – 5 %, при производителите – 0%.

Осъществените  продажби в този сегмент са например 56 % от производители, 28 % от участници с до и над 4 MWh, а 15 % - от търговци.  

Пазар в рамките на деня

Както и в сегмент „ден напред“, така и „в рамките на деня“ през октомври спрямо септември се наблюдава значителен ръст на цените и спад на търгуваните обеми.

Среднопретеглената цена за месец октомври в сравнение с предходния септември на пазар „в рамките на деня“ се покачва със съществените 47,2 %. Така, ако през деветия месец на настоящата година тя е съставлявала 252,33 лв. за MWh, то месец по-късно вече достига до 371,48 лв. за MWh, което е ръст със 119,15 лв. за MWh.

53 % или със 141,57 лв. за MWh е увеличението при среднопретеглената цена пиков товар, като през октомври тя достига до нивото от 406,07 лв. за MWh. Месец по-рано според отчета, тя е била 264,51 лв. за MWh.

Увеличението при среднопретеглената цена извънпиков товар през октомври достига 38,1 % - с 90,79 лв. за MWh. Така, ако през септември тя е била 238,38 лв. за MWh, през десетия месец на годината се повишава до 329,17 лв. за MWh.

Ефектът от увеличението на цените и в този сегмент е един - спад на търгуваните обеми.

Общо търгуваният базов обем през октомври в сравнение със предходния месец септември се свива със съществените 19,3 %. Това представлява намаление (минус) с 20 737,9 MWh. Така, ако през септември общо търгуваният базов обем е бил от порядъка на 107 244,2 MWh, то през октомври спада до 86 506,3 MWh.

Пиковия обем намалява до 47 592,1 MWh през октомври в сравнение с 57 255,5 MWh месец по-рано, което е понижение с (минус) 9 663,4 MWh или 16,9 %.

Още по-значителен е спадът при извънпиковия обем – минус 22,2 % или 11 074,5 MWh. За сравнение, през септември търгуваният извънпиков обем е бил от порядъка на 49 988,7 MWh. Месец по-късно отчетът сочи, че този обем е 38 914,2 MWh.

Спад от 21,9 % се отчита, както при среднодневният търгуван обем (2 790,5 MWh през октомври при 3 574,8 MWh през септември), така и при средночасовият търгуван обем (116,3 MWh през октомври срещу 149,0 MWh през септември).

Регистрираните пазарни участници се увеличават с 1 – до 68 през октомври.

Пазарен сегмент „Двустранни договори“

В частта за доставени количества данни липсват, а при наличието им те ще бъдат добавени, се посочва в отчета.

Много висок спад се наблюдава обаче при общо изтъргуваните количества. Ако през септември те са достигали до обем от 1 533 520,0 MWh, то през октомври те са едва 122 400,0 MWh. Това представлява понижение (минус) с 92,1 %.

Среднопретеглената цена пък нараства с 22,7 % (58,30 лв./MWh) до 314,94 лв. за MWh през октомври в сравнение с 256,63 лв. за MWh през септември.

Сравнение с останали периоди на практика е трудно да се направи към настоящия момент, тъй като ситуацията особено през октомври е по-особена, но и характерна с нов подем на цените.

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща