Над 23 млн. лв. печалба отчита ДКК за деветмесечието

Тя е почти идентична с аналогичния период на 2020 г., разходите за заплати и външни услуги обаче са нараснали сериозно

Индустрия
3E news
1851
article picture alt description

Източник: ДКК

Печалбата на "Държавна консолидационна компания" ЕАД (ДКК) за първите девет месеца на годината е 23 040 000 лева. Това става ясно от финансовия отчет на дружеството, публикуван на интернет страницата му.
Данните в това отношение са почти идентични с отчетените за същия период на миналата година. Тогава печалбата на ДКК е била 23 060 000 лева.

Общите приходи от оперативна дейност на фирмата за първите девет месеца на 2021 г. са 16 965 000 лева. Финансовите приходи на ДКК са 26 818 000 лева, като приходите от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия са 21 431 000 лева. Общите приходи на ДКК за деветмесечието са 43 782 000 лева.
Общите разходи за обичайна дейност на ДКК за периода са 20 743 000 лева. Разходите да възнаграждения са 733 000 лева при 547 000 лева за същия период на миналата година. Разходите за външни услуги тази година са 15 938 000 лева при 1 563 000 лева за същия период на 2020 година.
Собственият капитал на дружеството в края на периода е 1 056 543 000 лева.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Индустрия:

Предишна
Следваща