CAN Europe: Европа се нуждае от огромно разгръщане на вятърната и слънчева енергия, за да избегне климатичната криза

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
772
article picture alt description

Източник: 3eNews, архив

Европа се нуждае от небивало разгръщане на вятърната и слънчевата енергия, за да избегне влошаване на климатичните проблеми. Това гласи призив за действие, отправен днес от мрежата CAN Europe ("Клаймът екшън нетуърк" Европа), в която членуват 185 организации от целия континент, представляващи над 40 милиона европейски граждани. Те настояват за по-бърз, справедлив и устойчив енергиен преход към 100 процента възобновяема енергия до 2040 година, съобщиха от мрежата.

Възобновяемата електроенергия, главно от соларни и вятърни мощности, е ключова за този преход. От съществено значение е цялото ни електричество да идва от възобновяеми източници на енергия (ВЕИ) до 2035 година, твърдят от CAN Europe.

Европа преживя лято на екстремни пожари и наводнения, причинени от климатичните промени. Научната общност предупреди през август, че времето за справяне със заплахата изтича. Ключовият доклад на Междуправителствената комисия по климатичните промени (IPCC) показа на световните лидери, че бъдещето изглежда ужасно, но и че все още имаме възможност да спрем извънредна климатична ситуация, ако действаме незабавно и намалим драстично емисиите през това десетилетие. Тези лидери ще се съберат през ноември на конференцията на ООН по изменението на климата COP26 в Глазгоу, за да ускорят международните преговори за климата.

В документа европейските правителства са призовани да осигурят възможност за бърз и справедлив преход от изкопаеми горива към 100 процента възобновяеми източници, обхващащи всички сектори като сгради, промишленост и транспорт до 2040 година, в съчетание с мерки за значително намаляване на търсенето на енергия.

Възобновяемата електроенергия, главно от слънце и вятър, трябва да бъде "гръбнакът" на нашата енергийна система, водейки до декарбонизация във всички останали сектори. В допълнение членовете и съюзниците на CAN Europe от страните от Централна и Източна Европа са изготвили отворено писмо до своите правителства с конкретни препоръки за региона.

Призивът на CAN Europe е отправен в момент, когато лидерите на ЕС се събират утре на Европейски съвет в Брюксел (21-22 октомври), за да обсъдят нарастващите цени на енергията и мерките за справяне с кризата, разпространяваща се из Европа.

"Настоящата криза, надуваща сметките за електроенергия, е още едно силно напомняне за спешната необходимост от преминаване от изкопаеми горива към система с изцяло възобновяема енергия. Истината е, че просто не можем да си позволим екологичните, икономическите и социалните разходи за изкопаемите горива. Лидерите на ЕС трябва да избягват краткосрочните бързи поправки, а вместо това да активизират усилията за ускоряване на разпространението на слънчевата и вятърната енергия, като същевременно положат повече усилия за намаляване на потреблението на енергия", казва Вендел Трио, директор на CAN Europe, цитиран в съобщението.

"Можем и трябва да постигнем система от 100 процента възобновяема енергия до 2040 година и едновременно да се стремим към екологичните и социалните цели. Изцяло и единствено производство на възобновяема енергия до 2035 година трябва да бъде основен контролен пункт по този път. Европа има до голяма степен неизползван вътрешен потенциал за възобновяема енергия, който, съчетан с огромна подкрепа от гражданите за развитието на слънчевата и вятърната енергия, предоставя възможност, която не е за изпускане", допълва Вендел Трио.

Проучване на "ЮГав" (YouGov) на обществените нагласи към вятърната и слънчевата енергия в десет европейски държави, публикувано днес, показва силна подкрепа (86 процента) за мерките, необходими за постигане на скока на възобновяемата енергия, за който CAN Европа призовава, както и за пряк принос на хората в производството на соларна и вятърна енергия. 84 на сто от интервюираните са за повече слънчева енергия в квартала си, докато 70 на сто подкрепят изграждането на вятърни турбини в непосредствена близост до мястото, където живеят. Подкрепата за наземни вятърни паркове се увеличава още повече, достигайки 76 процента, при положение че местните общности са ангажирани чрез създаване на местни работни места, споделени печалби и собственост, както и консултации по планиране и опазване на природата.

Подкрепата за вятърни и соларни проекти е още по-голяма сред хората, които вече живеят близо до такъв във всяка от страните. В Европа 77 процента от населението, живеещо в близост до вятърна електроцентрала, би подкрепило повече турбини, построени в съседство, а 84 процента от тези, които живеят до слънчев парк, приветстват повече панели. Подкрепата за вятърна и слънчева енергия се покачва рязко, когато хората са съсобственици на проектите и има местни ползи - по-ниски сметки (81 на сто) или местни работни места (72 на сто). Значително мнозинство от анкетираните смятат, че правителството им трябва да помогне за финансиране на слънчева енергия по покривите (81 процента) и да гарантира, че всички нови сгради имат такава енергия (68 процента). Три четвърти (76 процента) от възрастните в десетте държави са загрижени за въздействието върху климатичните промени, докато само 18 на сто са на мнение, че правителството им прави всичко възможно, за да се справи със заплахата.

Под този призив за действие "Заедно за 100% възобновяема Европа: Просперираща. Устойчива. За всички" ще работим за по-голямо разгръщане на слънчевата и вятърната енергия, която е от полза за хората и подкрепя опазването и възстановяването на природата, казва Седа Орхан, координатор на кампанията за възобновяема енергия в CAN Europe. По думите й сега е десетилетието това да се случи. "Наред с правителствата, се нуждаем и от местни власти и общини, инвеститори и бизнеси, за да извлечем ползите от 100 процента възобновяема енергия", заключава координаторката.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща