Средната цена за базов товар в сегмента ден напред през септември е била 244,50 лв. за MWh и нараства с 12,1 на сто спрямо август

В сегмента пазар в рамките на деня среднопретеглената цена расте до 252,33 лв. за MWh през септември в сравнение с 241,75 лв. за MWh месец по-рано

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1765
article picture alt description

Средната цена за базов товар в сегмента „пазар ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през месец септември спрямо август се повишава, но се увеличават и търгуваните обеми. Малко по-различни са данните за сегмента „пазар в рамките на деня“, където също се отчита ръст на цената, но и спад на търгуваните обеми. По отношение на сегмента „двустранни договори“ в частта доставени количества все още липсват достатъчно данни, но по отношение на изтъргуваните се отчита също ръст и на среднопретеглената цена и на изтъргуваните количества. Това става ясно от отчета на БНЕБ за месец септември. 

Пазар ден напред

Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ през месец септември 2021 г. спрямо предходния август нараства с 12,1 % до 244,50 лв. за MWh или с 26,33 лв. За сравнение, отчетената през август средна цена базов товар е 218,17 лв. за MWh. 

Средната цена пиков товар също нараства – с 10,4 % до 262,26 лв. за MWh през септември в сравнение с 237,48 лв. за MWh месец по-рано.

Повишението при средната цена извънпиков товар достига 14,0 % - до 226,74 лв. за MWh през септември. За сравнение, през август тя е била от порядъка на 198,86 лв. за MWh.

Най-ниската цена, отчетена през предходния месец  е била 103,21 лв. за MWh, което е повишение с 8,3 %. През август най-ниската постигната цена на БНЕБ е била 95,31 лв. за MWh.  По-малка обаче е разликата по отношение на най-високата цена. През септември най-високата отчетена цена на енергийната борса е достигала до 410,73 лв. за MWh, което е повишение с 0,9 на сто спрямо отчетената стойност от 407,05 лв. за MWh през август.

Въпреки по-високата отчетена цена в този сегмент през септември, спрямо август, търгуваните обеми в сегмента „ден напред“ на БНЕБ също нарастват, сочат още данните от отчета.

Общо търгуваният базов обем се увеличава до 2 209 338,9 MWh или с 2,6 % (с 55 377,3 MWh) през септември спрямо август. Тогава този обем е достигал до 2 153 961,5 MWh. 

Повишението на пиковия обем е от порядъка на 0,7 % или с 8 660,8 MWh до 1 172 474,9 MWh през септември срещу 1 163 814,1 MWh през август. Извънпиковият обем нараства до 1 036 864,0 MWh или с 4,7 % през септември при отчетени 990 147,4 MWh месец по-рано.

Среднодневният търгуван обем през предходния септември спрямо август също се повишава – до 73 644,6 MWh или с 6,0 % от 69 482,6 MWh. В процентно отношение толкова е и увеличението през деветия месец на годината и на средночасовия търгуван обем (6.0%) – до 3 068,5 MWh/h или със 173,4 MWh/h спрямо 2 895,1 MWh през август.

С 1 от  до 87 през септември се увеличават и пазарните участници -  86 месец по-рано.

От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става ясно, че през месец септември 2021 г. осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 8 %, от търговците – 86 %, и от потребители – 5 %, при производителите – 0%.

Осъществените  продажби в този сегмент са например 72 % от производители, 13 % от участници с до и над 4 MWh, а 15 % - от търговци.  

Пазар в рамките на деня

Среднопретеглената цена през месец септември в този сегмент нараства с 4,4 % или с 10,58 лв. за MWh – до 252,33 лв. за MWh. През предходния август тя е била 241,75 лв. за MWh, сочи отчета на БНЕБ.

В същото време се наблюдава спад, при това с 8,1 % или с 21,06 лв. за MWh при среднопретеглената цена пиков товар – до 239,08 лева за MWh срещу 260,14 лв. за MWh отчетени за август. Малко по-слабо е понижението през септември при среднопретеглената цена извънпиков товар – минус 1,6 % или с 3,44 лв. за MWh – до 210,33 лв. за MWh в сравнение с 213,77 лв. за MWh месец по-рано.

За разлика от „ден напред“, където е отчетено повишение на търгувания обем, в сегмента „в рамките на деня“ се наблюдава понижение, макар и не кой знае колко съществено. 

Така, според данните на енергийната борса, общо търгуваният базов обем през септември намалява (минус) с 1,2 % -  107 244,2 MWh спрямо регистрираните през август 108 594,7 MWh. 

Понижението, отчетено при пиковият обем е с (минус) 2 188,5 MWh или с 3,3 % - до 63 346,4 MWh. Затова пък извънпиковия обем расте с 2,6 %, или с 1 105,3 MWh през септември спрямо август – до 44 165,1 MWh.

С по 2 % през предходния септември, в сравнение с по-предишния август нарастват среднодневният и средночасовият търгуван обем. Така среднодневният търгуван обем достига до 3 574,8 MWh (3 503,1 MWh за август), а средночасовият – 149,0 MWh/h (месец по-рано 146,0 MWh).
Пазарните участници се увеличават с 1, или с 1,5 % и през септември вече са 68. 

Пазарен сегмент „двустранни договори“

В частта за доставени количества данни липсват, а при наличието им те ще бъдат добавени, се посочва в отчета.

Изтъргуваните количества в този сегмент през септември спрямо август обаче нарастват съществено – със значителните 46,8 % или с 495 000.0 MWh. Така през предходния месец те достигат до 1 553 520,0 MWh. За сравнение през август общо изтъргуваните количества са били в обем от 1 058 520,0 MWh.

Скок обаче с 21,6 % има и при среднопретеглената цена. Така през септември тя нараства до 256,63 лв. за MWh от регистрираните през предходния август 211,07 лв. за MWh. Това представлява увеличение за месец с 45,57 лв. за MWh.

Сключените сделки през екрана Auction screen са 13. Най-ниските сделки са за 11 760 MWh, а най-значителните за 662 440 MWh. Съответно най-ниската постигната среднопретеглена цена е 192,70 лв., а най-високата – 299,71 лв. 

Ако се направи сравнение с предходните две години, също белязани от знака на пандемията COVID-19 ще се види съществена разлика, но трябва да се имат предвид и направените през този период промени в Закона за енергетиката по отношение на малките производители от ВЕИ, както и излизането на пазара на малките и средни потрелители. Така през септември 2019 г. в сегментта “ден напред” средната цена базов товар е била 108,19 лв. за MWh, а през същия месец на 2020 г. – 90,45 лв. за MWh. Подобни значителни разлики има и “в рамите на деня” и другите сегменти.  Съответно и търгуваните обеми са много, повече от два пъти и половина по-ниски, така че сравнението със ситуацията през настоящата година не би било коректно.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща