EIA: Глобалното потребление на енергия ще се увеличи с 50 процента до 2050 г., ще растат обаче и емисиите

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
700
article picture alt description

Глобалното потребление на енергия и свързаните с нея емисии на въглероден диоксид се очаква да се увеличат в периода до 2050 г. в резултат на нарастването на населението и икономиката, ако настоящите политически и технологични тенденции продължат. Това се казва в новия преглед на Агенцията за енергийна информация към Министерство на енергетиката на САЩ - International Energy Outlook 2021 (IEO2021), публикуван преди дни.

Въпреки че ядреното производство в световен мащаб се увеличава с 15% през целия прогнозен период, производство на ядрена енергия в регионите на ОИСР намалява с почти една трета, констатират авторите на доклада.

Течните горива остават най-големият източник на потребление на енергия, което се дължи до голяма степен от промишления и транспортния сектор .

В International Energy Outlook 2021 (IEO2021), авторите представят дългосрочни прогнози според референтния сценарий, който предоставя изходна база, от която да се измерва въздействието на различни ситуации. 

Силният икономически ръст, особено в развиващите се икономики в Азия, ще доведе до глобално увеличение на потреблението на енергия въпреки спада, предизвикан от пандемията, и дългосрочните подобрения в енергийната ефективност, се посочва в доклада. 

До 2050 г. глобалното потребление на енергия според референтния сценарий ще  се увеличи с близо 50% в сравнение с 2020 г.

Очаква се увеличаването на производството на електроенергия да бъде основно от възобновяеми източници. „Тъй като възобновяемите енергийни източници - особено слънчевата енергия и вятърната енергия - стават конкурентоспособни по отношение на разходите, в референтния сценарий на IEO2021 се прогнозира, че целият ръст на производството на електроенергия след 2020 г. в регионите на ОИСР ще се осъществява от такива източници, както и, че те ще изместят съществуващите невъзобновяеми и предимно тези, които са на базата на изкопаеми горива ", се казва в доклада. 

Отбелязва се обаче, че прогнозираният ръст на възобновяемите енергийни източници „е несигурен и може до голяма степен да зависи от промените в регулаторните политики и пазарните правила, рентабилността по вериги на доставки за поддържането на възобновяеми инсталации и достатъчното количество  от конвенционални технологии за производство или съхранение за възобновяем капацитет. "

Глобалните емисии се увеличават през целия прогнозен период, макар и да има забавяне в резултат на регионални политики, ръст на възобновяемите източници и увеличаването на енергийната ефективност.

„Дори и с нарастването на възобновяемата енергия, без значителни промени в политиката или технологични пробиви, ние планираме увеличаване на свързаните с енергията емисии на въглероден диоксид до 2050 г.“, каза  Stephen Nalley от EIA.
Освен референтния сценарий, EIA разглежда още два – с нисък и висок ръст.

Според доклада икономическият ръст и цените на петрола са двете ключови области на несигурност в дългосрочната визия за бъдещето на енергетиката. Затова прогнозата е съобразена с ниска и с висока цена на петрола.

„Бързо развиващите се икономики в Азия биха могли да се комбинират и да се превърнат в най-големият вносител на природен газ и суров петрол до 2050 г., предвид значителното им увеличение на потреблението на енергия“, казва още Stephen Nalley.

Пълният преглед на EIA може да прочетете на: http://eia.gov/outlooks/ieo/index.php
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща