Делът на ВЕИ в преносната мрежа от началото на годината към 3 октомври намалява с 6.47 процента, в разпределителната – с 2.00 на сто

Спрямо аналогичния период на 2020 г. производството на ток продължава да се повишава и достига ръст от 13.68 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
724
article picture alt description

Производството на електроенергия продължава да се повишава. Потреблението остава непроменено и изглежда е достигнало достатъчно високо ниво за този период от годината. Запазва се и положителната тенденция по отношение на салдото (износ-внос). По-добра е и тенденцията в участието на базовите централи, което остава високо. В същото време делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) продължава в началото на десетия месец на тази година да е на минус като най-забележим е спада при вятърната енергия. Водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още държат висок положителен дял, но участието им се променя в посока надолу. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от първи януари до трети октомври 2021 г. (01.01.2021 г. – 03.10. 2021 г.) спрямо аналогичния период на 2020 г. 

Производството на електрическа енергия от първия ден на януари до третия ден на месец октомври тази година се увеличава с 13.68 процента до обем от 34 671 339 MWh (отчетени плюс 13.22 процента за периода 1 януари – 26 септември). За сравнение, производството на електроенергия за аналогичния период на миналата 2020 г. производството на електроенергия е било в обем от 30 499 511 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания отчетен период от 1 януари до 3 октомври тази година се повишава с 4.53 % и е в обем от 28 804 561 MWh ( плюс 4.53 % отчетени и за предходния отчетен период преди седмица). През същия период на 2020 г. производството на електроенергия е възлизало на 27 556 071 MWh.

За пореден отчетен период данните за салдото (износ-внос) са по-добри и за времето от началото на годината до третия ден на октомври 2021 г. то нараства до 99.32 % , или до обем от 5 866 778 MWh (плюс 93.22 процента отчетени преди седмица). През същите дни на миналата година салдото (износ-внос) е било в обем от 2 943 440 MWh.

Делът на базовите централи от първия ден на януари до третия ден на месец октомври се увеличава с 10.98 % или до обем от 27 994 787 MWh ( плюс 10.28 % отчетени и през предходната седмица). През сравняваното време на предходната 2020 г. делът на базовите централи е бил в обем от порядъка на 25 225 072 MWh. 

Участието на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи за пореден отчетен период остава на минус и към първите дни на октомври тази година отчетливо се вижда спада при вятърните мощности.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за времето от първи януари до трети октомври 2021 годна намалява (минус) с 6.47 % до обем от 974 824 MWh (минус с 6.21 %.отчетени преди седмица). През аналогичния период на 2020 г. обемът, с който са участвали ВЕИ в преносната мрежа е достигал до 1 042 274 MWh. Тези минусови данни се дължат в частност на спада на вятърните (минус 11.04 %)  и фотоволтаични (минус 2.71 %) мощности, въпреки по-добрите данни по отношение на биомасата (плюс 5.09 %). 

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период на настоящата година намалява (минус) с 2.0 % до обем от 1 533 835 MWh (минус 1.83 % преди седмица). За сравнение, за времето от 1 януари до 3 октомври 2020 г. делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е бил в обем от порядъка на 1 565 176 MWh. По-слабите данни за настоящата година в частност се дължат на спада при вятърните мощности (минус 10.16 %) и биомасата (минус 4.17 %) и въпреки по-доброто участие на слънчевите централи (плюс 3.15 %).

В процентно отношение ВЕЦ продължават да държат лидерството и участието им остава до плюс 56.28 % за времето от първия ден на януари до третия ден на октомври тази година, или до обем от 4 167 893 MWh ( плюс 57.24 % преди седмица). През същото време на миналата година, според данните на системния оператор участието на ВЕЦ е било в обем от 2 666 989 MWh.
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща