Средната цена базов товар в сегмента ден напред през месец август е била 218.17 лв. за MWh, а търгуваният базов обем намалява

В сегмента пазар в рамките на деня среднопретеглената цена достига 241,75 лв. за MWh, повишавайки се с 26,1 % спрямо юли, а общо търгуваният базов обем расте с 8,6 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
665
article picture alt description

Средната цена базов товар в сегмента „пазар ден напред“ през месец август спрямо юли се повишава, но общо търгуваният базов обем намалява. При другият основен сегмент „пазар в рамките на деня“ се отчита ръст, както  при среднопрегеглената цена, така и при общо търгувания базов обем. По отношение на пазарен сегмент „двустранни договори“ в частта за доставени количества не са отразени данни, тъй като не са готови, а когато това се случи докладът ще бъде обновен. При изтъргуваните количества за август също не са посочени данни. Това става ясно от отчета на БНЕБ за месец август 2021 г.

Пазар ден напред

Средната цена базов товар в този сегмент през месец август тази година е била 218,17 лв. за MWh. Това е увеличение със 17,6 % или с 32,58 лв. за MWh спрямо стойността, отчетена през месец юли – 185,59 лв. за MWh.  Междувременно, ако се погледнат данните за месец август година по-рано (2020 г.)  става ясно колко значителна е разликата в цената. Така през осмия месец на миналата година тя е съставлявала 73,19 лв. за MWh. 

Колкото до средната цена пиков товар през  август тази година спрямо юли, то тя се е увеличило при това с 20,7 % до 237, 48 лв. за MWh. За сравнение през предходния месец юли тя е съставлявала 196,68 лв. за MWh.

По отношение на средната цена извънпиков товар, данните на БНЕБ за август сочат за повишение с 14 процента спрямо юли - до 198.86 лв. за MWh.

Най-ниската цена, отчетена през август е била 95,31 лв. спрямо 83,46 лв. месец по-рано. Увеличението е с 11.85 лв. 

Съответно най-високата цена е достигала до 407,05 лв. за MWh – увеличение с 35,2 % или със 106,04 лв. Месец по-рано, през юли най-високата цена е била 301,01 лв. за MWh. 

За сметка на ръста на цената, общо търгуваният базов обем през август намалява до 2 153 961,5 MWh или с 5,4 % (123 059,4 MWh). За сравнение, през юли общо търгуваният базов обем е достигал до 2 277 020,9 MWh. Година по-рано обаче, през август 2020 г. търгуваният базов обем е бил значително по-малък – 1,417,211.4 MWh. 

Понижение с 5,1 % през август т.г. в сравнение с юли или с 62 824,5 MWh до 1 163 814,1 MWh се отчита и при пиковия обем. Месец по-рано пиковият обем е достигал до 1 226 638 MWh. 

Извънпиковият обем през август е достигал до 990 147,4 MWh, което е понижение със 5,7 % спрямо предходния юли. Тогава извънпиковият обем е бил 1 059 382, 3 MWh.

Спад с 5,4 % през август в сравнение с месец юли се отчита и при среднодневният търгуван обем – до 69 482,6 MWh (73 452,3 MWh през юли) и при средночасовия търгуван обем – 2 895,1 MWh/h (3 060,5 MWh/h през юли). 

Няма промяна при пазарните участници и те остават 86. 

От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става ясно, че през месец август 2021 г. осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 10 %, от търговците – 85 %, и от потребители – 5 %, при производителите – 0%.
Осъществените  продажби в този сегмент са например 67 % от производители, 13 % от участници с до и над 4 MWh, а 21 % - от търговци.  

Пазар в рамките на деня

За разлика от „пазар ден напред“, в не по-малко значимия сегмент „пазар в рамките на деня“ през месец август спрямо юли се повишават, както среднопретеглената цена, така и общо търгуваният базов обем, сочат данните. 

Среднопретеглената цена за месец август в посочения сегмент е била 241,75 лв. за MWh, повишавайки се с 26,1 % или с 50,07 лв. за MWh от тази през юли – 191,68 лв. за MWh.  Сравнението с месец август 2020 г. сочи също значителната промяна в цената през настоящата година. Така например през август 2020 г. среднопретеглената цена е достигала до 88,45 лв. за MWh. 

С 27,3 % или с 55,84 лв. за MWh до 260,14 лв. за MWh се повишава среднопретеглената цена през август 2021 г. За сравнение през юли тя е съставлявала 204,30 лв. за MWhV

При среднопретеглената цена извънпиков товар повишението през август спрямо юли е по-малко, но достатъчно високо – 21,4 % до 213,77 лв. за MWh. 

Общо търгуваният базов обем в този сегмент обаче расте с 8,6 процента или с 8 633,0 MWh. Така, ако през юли общо търгуваният базов обем е бил от порядъка на 99 961,7 MWh, то през август той нараства до 108 594,7 MWh.  В същото време от сравнението по отношение на общо търгуваният базов обем от тази година с този през миналата, става ясно колко значителен е скокът през август 2021 г. спрямо същия месец на 2020 г.  – тогава общо търгуваният базов обем е бил от порядъка на  65,287,3 MWh. 

При пиковият обем, скокът през август т.г. в сравнение с юли е 18,7 % - до 65 534,9 MWh  (55 204,0 MWh през юли ).

Извънпиковият обем обаче намалява с (минус) 3,8 % или с (минус) 1 697,9 MWh и през август той е 43 059,8 MWh. 

Увеличение с 8,6 % се отчита и при среднодневният търгуван обем – до 3 503,1 MWh спрямо 3 224,6 MWh през предходния юли, и при средночасовият търгуван обем – до 146,0 MWh/h срещу 134,4 MWh/h месец по-рано.

Няма промяна по отношение на регистрираните търговски участници и те през август, както и през юли са 67. Активните участници обаче се увеличават с 4 – до 52 или с 8,3 % .

В сегмента Централизиран пазар на двустранни договори в частта доставени количества  се посочва, че няма достатъчно данни, а когато те бъдат налични докладът ще бъде обновен. Липсват данни за август и по отношение на търгуваните количества. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща