Възходящата тенденция до близо 140 евро за MWh в сегмента ден напред на електроенергийните борси може да обезсмисли енергийният преход

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
5076
article picture alt description

Цените на електроенергията в сегмента „ден напред“ на европейските електроенергийни борси преди година  бяха на ниво горе-долу на една трета от настоящите. Оттогава досега динамиката е толкова бърза, а цените толкова стремително нараснаха, че днес редица проекти, включително и в сектора на ВЕИ се оказват в една доста сложна ситуация. 

Още повече, че скок има и на фючърсните пазари на електроенергия. Те също са подчинени на скока на природния газ и правата на емисиите за СО2, а там търговията в края на миналата седмица завърши при рекордни цени.  Разбира се вниманието е насочена към природният газ. Стойностите на газовите пазари в Европа скочиха над 700 долара за 1000 куб м. По-голямо трябва да е вниманието, насочено към въглеродните емисии, при който пазарната динамика е толкова бърза, че в един момент може да се окаже опасна.

Енергийният преход не може да бъде спрян, но може да бъде обезсмислен при цена на емисии, достигащи за много кратък период от време цена от над 62 евро за тон и с амбицията за по-високи върхове. 

Високите ценови нива, които се регистрират на пазарите на електроенергия в Европа засягат потребителите пряко. Те имат важно участие в емитирането на емисии. Означава също така, че заради произхода на тези емисии именно потребителите са важна част от ценовата верига. Пазарът на CO2 се регулира от Европейския съюз, а той има правомощието да се намеси, без да се налага създалият се процес да застрашава енергийния преход. 

Цените

Проблемът с високите цени на европейските електроенергийни борси поражда тревога не само в България. Страховете присъстват в редица коментари. Няма държава, при която системните оператори да не са обезпокоени. 

През изминалата седмица с ден за доставка 6 септември  стойностите се движеха в диапазона 128 – 132 евро за MWh. Ценовите нива конкретно на Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ) останаха малко по-ниски, в резултат на краен натиск, но в близост до този диапазон. Няма пречка обаче тази ситуация да се промени и то в посока нагоре. 

С ден за доставка 7 септември електроенергийните борси в сегмента ден напред демонстрираха разнопосочност, предизвикана от объркване заради опасната възходяща тенденция на пазарите на газ и СО2. Стойностите варираха от слаб спад на някои пазари от 0.2 % (напр. Франция 123.69 евро за MWh),   до 4 %  (Испания и Португалия – 127.36 евро за MWh) до повишения от 1.2 % за редица пазари (напр. Хърватия и Словения – 132.05 евро за MWh) до 19.3 % в България ( БНЕБ или IBEX – до 115.64 евро за MWh – тази стойност е отчетена и в Гърция, но при спад от 0.7 %).

С ден за доставка 8 септември на европейските електроенергийни борси бе отчетен спад, макар и слаб, но се породи надеждата, че цените може и да се върнат към по-нормални нива.  Стойностите варираха в диапазона от 119 до 125 евро за MWh. 

Още с ден за доставка 9 септември обаче електроенергийните борси в сегмента „ден напред“ зададоха посока – скок. Единствено в Полша бе регистриран спад с 0.8 % до 94.98 евро за MWh, сочи статистиката на energylive.cloud. На останалите пазари повишението варираше от 2.6 % за България (БНЕБ 118.13 евро за MWh) и 4.4 % за  Германия (130.23 евро за MWh), 7.7 % за Франция (131.76 евро за MWh) и 17.1 % за Гърция (134.87 евро за MWh).

Тъмночервената зона бе достигната от европейските електроенергийни пазари в последния работен ден на седмицата, когато обикновено предвид уикенда стойностите тръгват надолу. Тази ситуация се наблюдава не за пръв път и тя сама по себе си е тревожна. Така с ден за доставка 10 септември  цените на всички европейски електроенергийни борси надхвърлиха нивото от 135 евро за MWh. Постигнатата стойност от 145.21 евро за MWh, постигната на електроенергийната борса в Италия (GME), определяна досега като рекордна изглежда изоставаща, предвид постигнатите 152.32 евро за MWh на Иберийския пазар „ден напред“ (OMIE). Стойността, регистрирана в този ден на БНЕБ (IBEX) от 139.09 евро за MWh е напълно съпоставима с тази на страните от EPEX – в Германия – 138.29 евро за MWh, 138.56 евро за MWh в Нидерландия, 137.24 евро за MWh във Франция. 

През първия ден на уикенда, 11 септември стойностите на всички европейски електроенергийни борси в сегмента ден напред тръгнаха надолу, но останаха в диапазона до 129 евро за MWh. Малко по-ниски бяха регистрирани стойностите с ден за доставка 12 септември, но и те останаха в диапазона доста над 100 евро за MWh – между 105.22 евро за MWh за Германия и 109.56 евро за MWh във Франция до 106.76 евро за MWh в Румъния и Унгария и 112.19 евро за MWh в България. Без сериозно отстъпление останаха цените на Иберийския пазар – 144.18 евро за MWh. 

Европейските електроенергийни борси в сегмента ден напред обаче стартират новата седмица обаче с ръст, който е повече от тревожен. Цените от 139 евро изглеждат за повечето от борсите в миналото. Повишението варира от 6.9 % до 154.16 евро за MWh за Иберийския пазар (Испания и Португалия, OMIE) и 13 % за Нидерландия – 144.22 евро за MWh до 27.2 % за Франция – 139.41 евро за MWh и 34.3 % за Германия – 141.32 евро за MWh.

На този фон повишението от 13.7 % до цена от 127.61 евро за MWh на БНЕБ и 13.3 % до 128.50 евро за MWh в Гърция изглежда доста балансирано, а страните, заедно с Полша (111.19 евро за MWh) остават извън тъмночервената зона. 

Изводите, при прегледа на тези стойности и на непрекъсващата възходяща тенденция се налагат сами.

Ето какво сочат и резултатите за средните стойности от прегледа на големите консултантски компании в сегмента ден напред на западните пазари за периода 3 – 14 септември, включващи  Великобритания, Дания и Норвегия  – ръст с 47 % спрямо  миналата седмица до 202.8 евро за MWh, Белгия – ръст с 19 % до 121.04 евро за MWh, Нидерландия – скок с 16 % до 119.26 евро за MWh, Дания  – повишение със 17 % до 118.45 евро за MWh, Франция –  нарастване с 23 % до 116.89 евро за MWh и Норвегия – ръст с 9 % до 103.27 евро за MWh. 

Нещо повече за този период в другия сегмент „в рамките на деня“ в началото на периода има отчетени цени от порядъка на 248.42 евро за MWh, но има и доста ниски – 47.88 евро за MWh. 

Цените на европейските електроенергийни борси продължават да се движат от очакванията за участието на възобновяемите енергийни източници и по-високите стойности се наблюдават, и заради спада на слънчевите и вятърни мощности. Поради нарастване на търсенето на електроенергия в резултат на възстановяването обаче в замяна на мощностите от ВЕИ, които отчитат спад, се включва производството на газовите турбини. 

Природен газ, СО2

Както става ясно повишаването на цените на електроенергията за европейските потребители подчертава основно скока на цените на газа. Възходящата тенденция на синьото гориво е една от основните причини за този период на високи цени на пазарите в цяла Европа. 

Цената на октомврийските фючърси на спот индекса TTF на борсата ICE Futures в петък успя да прехвърли цената от 700 долара за 1000 куб м. На няколко пъти в рамките на търговията през този ден тя достигаше 57,79 евро за MWh или 707 долара за барел. По-късно газа  успя да прехвърли и това ниво и при затварянето на търговията успя да достигне до 57.83 евро за MWh, отбелязвайки скок к 2.207 %. 

В края на миналата седмица новината за завършването на газопровода „Северен поток 2" и обещанието за първи доставки още през октомври не успокои пазара, заради ниското ниво на запасите в европейските газохранилища. 

През август средната цена в сегмента „пазар ден напред“ на TTF бе 533 долара за 1000 куб м. В началото на септември средната цена в този сегмент вече се изчислява от наблюдателите на ниво от 639 долара за 1000 куб м. От началото на годината средната цена в „ден напред“ на TTF се оказва на ниво от 338 долара за 1000 куб м.

Последните данни на GIE сочат, че нивото на запълване на европейските газохранилища към 11 септември достига до 70.45 % или 781.3083 TWh срещу около 95 % година по-рано, а сезонът на нагнетяване приключва между 15 – 20 октомври или горе-долу след около месец, а трендът остава слаб – около 30 %.

Не особено внимание обаче се обръща на другият ключов фактор в тази ситуация - цените на въглеродните емисии – СО2, които от началото на годината са скочили двойно. 

Разходите за производство на електроенергия от газовите инсталации с комбиниран цикъл включват, както разходите за горивото, за газя, така и разходите за отделянето въглеродни емисии, за които те трябва да купуват квоти.  Тези квоти се прехвърлят към пазара на електроенергия, така че по-високата цена на газа и CO2, по-високите разходи, правени от инсталациите се отразяват в офертите  и съответно достигат и до цените, формирани на електроенергийния пазар, а в частност и в сегмента „ден напред“, приеман като определящ. Така СО2 стават един от основните фактори. 

На този фон правителствата, както на националните държави, така и на ниво Европейски съюз са изправени пред редица предизвикателства. Едното от тях и основно е – да положат усилия за обръщането на тенденцията. Всъщност това е и целта на създаването на резерва за стабилност на пазара и той трябва да действа така, че СО2 да са стимул за декарбонизация. В момента ситуацията изглежда точно обратното – високите цени на СО2 са на път да дестабилизират пазара и да спрат процесите на декарбонизация. Изглежда, че самият пазар на емисии се нуждае от балансиране, защото движението и в прекалена посока надолу може да има дестабилизираща роля.

Въпросът е кой ще е факторът, който ще задвижи процесите. Иначе тази сутрин декемврийските фючърси на СО2 – ICE EUA на борсата  ICE тръгнаха от по-ниски стойности – малко над 61 евро за тон, спрямо цени от над 62 евро за тон през цялата минала седмица, но сутрешният тренд бе позитивен. Така в по-късните часове СО2 скочиха до 62.10 евро за тон. 

Междувременно октоврийският индекс на TTF на ICE е много висок и за пръв път достига до 60.500 евро за MWh – ръст с 4.46 %. 

Напрежението на пазара остава. Засега.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща