БФИЕК: Поведението на ТЕЦ" Марица Изток 2" може да се причисли към пазарните манипулации за непредлагане на наличен производствен капацитет

Позицията на бизнес организацията идва след обявените рекордно високи цени за доставка на електроенергия у нас на пазарен сегмент „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
923
article picture alt description

Българската федерацията на индустриалните и енергийни консуматори публикува втора своя позиция с искане ТЕЦ „Марица Изток 2“ да се включи активно в работата на свободния пазар в сегмента „Ден напред“. Искането на бизнес организацията идва след обявените рекордно високи цени за доставка на електроенергия у нас на пазарен сегмент „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса. Цените за доставка за утре достигнаха невижданите досега 293,02 лв./мвтч, а държавната ТЕЦ така и не желае да включи блокове за доставки на пазара, като така намали загубите си. Първата позиция на организацията бе публикувана миналия четвъртък. В сегашното становище отново не се искат нови срещи с енергийните държавни специалисти, или премиера Стефан Янев.

„Считаме, че такъв тип непазарно поведение от страна на най-голямата топлоелектрическа централа в страната е недопустимо, още повече на фона на получаваната нерегламентирана държавна помощ чрез задължителното предоставяне на квота за регулирания пазар, което повишава общите разходи за всички потребители –стопански и битови. Нещо повече, такова поведение от страна на държавното предприятие говори за липса на воля за възползване от високата ценова конюнктура за генериране на допълнителни приходи“, заявяват от БФИЕК.

„При такива цени на електроенергията не може да се говори за никаква конкурентоспособност на икономиката. Това включва не само енергоинтензивните предприятия, а и малкия и средния бизнес, който се снабдява през търговци и заплаща премия спрямо борсовите цени. Създава се ситуация, в която субсидирано предприятие не отговаря на пазарните сигнали докато конкурентите му генерират приходи от създалата се пазарна конюнктура, а целият пазарен риск е прехвърлен на потребителите“, смятат още от бизнес организацията, обединяваща едрите енергийни консуматори у нас. Оттам настояват БЕХ и мениджмънта на компанията да вземе мерки и ТЕЦ „Марица Изток 2“ адекватно да участва на свободния пазар на електроенергия.

 

Прилагаме цялата позиция на бизнес организацията:

 

ПОЗИЦИЯ

на БФИЕК за ситуацията на пазара на електрическа енергия у нас

Днес, 2 август 2021 г., на платформата на БНЕБ ЕАД в пазарния сегмент „ден-напред“ цената на електрическата енергия с ден на доставка 3 август 2021 г. е на рекордна цена –293,02 лв./MWh средноаритметична и 295,97 лв./MWh среднопретеглена стойност. Стойностите на часовите цени надвишават 300 лв./MWh за периода между 8-ия и 24-ия час, а постигнатата стойност за 17-ия час от 339,55 лв./MWh e понастоящем максималната постигната за годината.

В контекста на Европа, цената в България е втора по стойност след тази в Гърция, а разликите с останалите съседни пазари в Югоизточна Европа отново са големи –от порядъка на между 10 и 30 EUR/MWh. В сравнение със западноевропейските страни ценовите разлики достигат до 60 EUR/MWh.

На този фон, ТЕЦ „Марица-изток 2“ не се включва активно на пазарния сегмент „ден-напред“. За това поведение на електроцентралата, част от БЕХ ЕАД, сме сигнализирали неколкократно, като последният път беше едва преди няколко дни –на 29 юли 2021 г. По този повод сме провеждали и многократни срещи с членове на правителството, като смятаме, че то е добре запознато с този проблем.

Считаме, че такъв тип непазарно поведение от страна на най-голямата топлоелектрическа централа в страната е недопустимо, още повече на фона на получаваната нерегламентирана държавна помощ чрез задължителното предоставяне на квота за регулирания пазар, което повишава общите разходи за всички потребители –стопански и битови. Нещо повече, такова поведение от страна на държавното предприятие говори за липса на воля за възползване от високата ценова конюнктура за генериране на допълнителни приходи.

Ценовите равнища са такива, че ТЕЦ „Марица-изток 2“ би могла да генерира допълнителни приходи, които да са достатъчни за покриване на променливите ѝ разходи, включително по разпалването на енергиен блок (293,02 лв./MWh при определена от КЕВР цена от 220,83 лв./MWh, в която е включена и определена възвръщаемост). Участието на ТЕЦ „Марица-изток 2“ на пазар „ден-напред“ ще донесе допълнителна ликвидност и ще ограничи екстремните ценови равнища на пазарен принцип.

Повтаряме и позицията си, че такова търговско поведение според насоките на ACER за прилагане на РЕМИТ, би могло да се причисли към категорията на пазарните манипулации за непредлагане на наличен производствен капацитет.

При такива цени на електроенергията не може да се говори за никаква конкурентоспособност на икономиката. Това включва не само енергоинтензивните предприятия, а и малкия и средния бизнес, който се снабдява през търговци и заплаща премия спрямо борсовите цени. Създава се ситуация, в която субсидирано предприятие не отговаря на пазарните сигнали докато конкурентите му генерират приходи от създалата се пазарна конюнктура, а целият пазарен риск е прехвърлен на потребителите.

Поради това настояваме да се вземат мерки за адекватно участие на ТЕЦ „Марица-изток 2“ на пазара на електрическа енергия, когато обстоятелствата го позволяват.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща