До 2000 мвт геотермална топлинна енергия може да се добива у нас

България не използва добре своя хидрогеотермален потенциал, а той има огромно икономическо приложение

Енергетика / Анализи / Интервюта
Георги Велев
5433
article picture alt description

България не усвоява добре своите собствени енергийни ресурси в сферата на геотермалната енергия. Това е записано в доклада на проф. Костадин Щерев, с който 3eNews разполага. Професорът е направил мащабно проучване на хидрогеотермалния потенциал в страната ни, който за съжаление в момента се използва съвсем малко и неефективно. Според проучването към момента у нас са проучени около сто обособени и спрегнати термоводоносни системи на дълбочина между 500 и 3500 метра. Общата им площ е около 50 000 кв км., а немалка част от тях са разположени в северните равнини райони на страната ни. Това е сериозна предпоставка за развитие на земеделски оранжерийни продукти. Проучването е направено както за използването на геотермални води за лечебни и промишлени цели, така и за „извлекаемата земна топлина“ или така модерните в момента термо-помпи.

Според дълбочината си и направените проучвания през годините на отделните извори топлината в хидрогеотермалните системи варира от 30-40 градуса до 100-130 градуса по Целзий. Общото количество води, които може да се използват технологично у нас е с дебит от 15-20 кубични метра в секунда. В момента използвания у нас дебит на тези източници е не повече от 3 куб. м/сек. Получената от всички геотермални източници топлинна енергия е с обща мощност между 1500 и 2000 мвт. Тази енергия е приложима в локални системи за отопление, кондициониране и горещо битово водоснабдяване, е записал в проучванията си проф. Щерев.  

F31895

В минералните води и в хидрогеотермалния потенциал на България са заложени широки и неподозирани за обществото ни възможности за развитие на повече от сто български общини и неограничен брой стопански субект, е записал проф. Щерев в доклада си.
И продължава: „В различни ниши на хидрогеотермалния бизнес и обслужващите го сектори могат да намерят място, професионална реализация и житейско благополучие десетки хиляди български граждани, хиляди инженери, изследователи, медици, икономисти, мениджъри, множество чуждестранни инвеститори и производители.“.

F31896

За да се осъществят подобни инвестиции обаче са нужни и няколко промени. Трябват радикални и качествени промени в законодателството с обособено третиране на минералните води, геотермалната енергия и суровинно-промишлените води. Нужно е и създаването на специална агенция за водите и минералните ресурси, както и възстановяване на Националната геологична и минна служба и към нея да бъде създаден научно-технологичен център за изследване на земните недра.

Важно за страната ни е да разработи национална или регионална стратегия за разкриване и разработване на хидрогеотермалните ни ресурси. Чрез закон също така трябва добре да бъдат регламентирани вредните за държавата и гражданите проекти, както и да се прекрати злоупотребата с националните ни ресурси. В тази връзка е важно да има и временен мораториум върху предоставянето на концесии на минерални води и източници в находища, с особено голямо значение.

F31897

За бизнеса пък е важно да бъдат предприети мерки за насърчаване на програми и проекти за развитие на хидротермалния потенциал. Тук е важна и научно-развойната дейности, която може съществено да допринесе за проучването на тези залежи у нас. Именно затова трябва да се обърне повече внимание както на науката в тази сфера, а паралелно да се възстанови и работата на геоложката служба у нас, смята проф. Щерев.

Пълният доклад на проф. Щерев можете да видите тук.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща