Инж. Георгиев: Местните въглища са стратегически енергиен ресурс за енергийната и национална сигурност

За това е важно усилията за трансформирането на сектора да бъдат подкрепени и от държавата, категоричен е инж. Кремен Георгиев от Асоциация на топлофикационните дружества в България

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1899
article picture alt description

Европейският съюз преди години заяви амбицията си да се превърне в световен лидер в борбата с изменението на климата. В тази връзка всички страни членки трябва да допринесат за постигане на целите, поставени в Парижкото споразумение.

„На конференцията за климата в Париж през 2015 година, ЕС си постави няколко основни цели за изпълнение до 2030 година. Сред тях са намаляване на емисиите на парникови газове с поне 40% в сравнение с 1990 година, която по-късно беше променена на 55%. Заложено е и повишаване на енергийната ефективност до поне 32,5%, както и увеличаване на дела на енергията от възобновяемите източници със същия процент.“ каза инж. Кремен Георгиев от Асоциация на топлофикационните дружества в България.

Според специалиста енергийните дружества в България към момента са дали сериозни заявки за реализиране на проекти за заменяне на въглищата с други по-екологични горива, като в краткосрочен план, той лично възлага надежди на биомасата и природния газ.

„Много дружества, като ТЕЦ Бобов Дол, Топлофикация Перник и Русе, залагат в голяма степен на преминаване към природен газ. Търсенето на това гориво ще се увеличава вбъдеще. Основен фактор за сигурността на доставките на природен газ е диверсификацията на източниците и маршрутите, което да гарантира енергийната и национална сигурност. В тази връзка страната ни има роля в няколко важни проекта като газовите връзки със Сърбия и Гърция, LNG терминала до Александруполис, разширяване на единственото газохранилище в Чирен, както и непрекъсната модернизация на газопреносните трасета.“ каза инж. Георгиев.

Инж.Кремен Георгиев е на мнение, че природният газ не само може, а и трябва да бъде разглеждан като „гориво на прехода“, особено за ТЕЦ-овете на въглища.

„Основен приоритет на Европа в енергийния сектор е диверсификацията на енергийните източници, като не се неглижира и запазването на енергийната сигурност, което е възможно чрез солидарност и сътрудничество между държавите, засилване на диверсификацията на енергийните доставки, както и разработване и използване на местни енергийни ресурси.“ каза инж. Георгиев.

По думите на председателя на Асоциация на топлофикационните дружества в България инж. Кремен Георгиев използването на местните въглищни запаси има бъдеще поне в средносрочен план, като стабилизиращ източник на енергия.

„Местните въглища могат да осигурят ресурс за производство на електрическа енергия за следващите 60 години. На този етап, централите, използващи местни въглища, осигуряват около половината от производството на електрическа енергия и са гарант както за енергийната сигурност, така и за конкурентоспособността на българската икономика. Централите на въглища са основни базови електропроизводствени мощности за българската електроенергийна система и са основни при балансиране. За момента местните въглища са стратегически енергиен ресурс за енергийната и национална сигурност. За това е важно усилията за трансформирането на сектора да бъдат подкрепени и от държавата.“ каза инж. Георгиев.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща