Русия ще плаща на ЕС въглероден данък от 1,1 млрд. евро годишно

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1295
article picture alt description


Доставчиците на руски стоки с голям въглероден отпечатък ще плащат на бюджета на Европейския съюз не по-малко от 1,1 млрд. евро годишно, когато управляващите на европейските страни започнат да взимат напълно трансграничния въглероден данък, официално предложен от Европейската комисия на 14 юли. Това става ясно от изчисленията на РБК по методика, потвърдена он Министерство на икономическото развитие. Ведомството отговаря за консултациите с ЕС за въглеродния данък.

Изхождайки от обемите за внос през 2020 г., данъкът ще засегне доставки за ЕС за сума от почти 7 млрд. евро (7,3 % от миналогодишния общ внос на стоки от Русия за Европейския съюз), а в натурално изражение – 16,3 млн. тона (през 2019 г. – 18,4 млн. тона), става ясно от базата външнотърговски данни на Евростат. За Русия данъкът ще е фактически равнозначен на допълнителни адвалорни мита (адвалорните ставки на митата се изчисляват на базата на процент от посочената в митническата декларация цена б.р.) от 16 % от стойността на стоките – 1,1 млрд. евро от 7 млрд. евро.

Най-много предстои да се плаща за внос на желязо и стомана от Русия – 655 млн. евро, за азотни торове – 398 млн. евро, което отразява значителните обеми доставки в тонове, а също така и показателите за въглеродния интензитет на тези стоки. 

Какъв данък смята да взима ЕС

Европейският съюз иска да облага вносителите на „мръсни“ стоки със специален данък – първи в света по рода си, който цели намаляване на емисиите от парникови газове през 2030 г. с не по-малко от 55 % спрямо нивото от 1990 г., а също така и намаляване на глобалните емисии от парникови газове  като се има предвид, че допълнителните разходи са предназначени да стимулират производителите да намалят вредните емисии.

Въглеродният данък може да заработи напълно от 2035 г., става ясно от заключенията на експертите от Европейската комисия, които препоръчват вариантът за въвеждане на този данък като предпочитан (общо се разглеждат 6 опции ). Той предвижда, че въглеродният данък за внос постепенно ще се увеличава до 100 % през 2026-2035 години в зависимост от безплатните кредити за емисии, разпределени между участниците в европейската система за търговия и премахването им. 

Как се оценяват бъдещите плащания от руските вносители

Изчисляването на индикативния данък върху въглерода за руските доставчици (виж инфографиката) се основава на физическите обеми на доставки на стоки, предмет на публикувания проект на трансграничен въглероден регламент от Русия до ЕС за 2020 г., текущата цена на въглеродна единица по европейската система за търговия с емисии EU ETS (около 50 евро / т) и референтни показатели за въглероден интензитет на съответните продукти (чугун, цимент, амоняк и др.). Референтните стойности са референтни стойности за емисиите на парникови газове на тон произведен продукт, определени от Европейската комисия с цел определяне на квоти за безплатни емисии (те са безплатни в рамките на референтната стойност). Този подход е в съответствие с вътрешните изчисления на Министерството на икономическото развитие, e заявила пред РБК директорът на отдела за търговски преговори на министерството Екатерина Майорова.

„Въпреки че ЕК възнамерява да взима такси, изхождайки от действителните емисии на парниковите газове по време на производството, засега няма системно измерване на въглеродния отпечатък в руските индустриални компании и не е ясно до каква степен ЕС ще приема данни от руските производители“, казва Майорова. От проекта на Европейската комисия следва, че „упълномощен заявител“ (представител на един или повече вносители) ще подава годишна декларация с данни за обема на емисиите на парникови газове, придружаващи производството на внесения продукт.

Референтните показатели за ЕС са изчислени по следния начин: вземете 10% от най-ефективните от емисиите инсталации - например за производството на стомана; определя се обемът на техните емисии. Бенчмаркът за стомана се основава на средните емисии на тези производители. Референтните стойности на въглеродния интензитет за 2021–2025 г. са определени от законодателството на ЕС. За периода 2026–2030 г. критериите ще бъдат актуализирани - намалени, за да отразят техническия напредък.

Как ще се отчита въглеродния отпечатък ?

Публичните руски производители като „Русал“ и НЛКМ, вече разкриват своя отпечатък, но не всички компании в Русия следват техният пример. Доскоро руската регулаторна рамка нямаше задължения компаниите да предоставят данни за емисиите от парникови газове (той се появи в приетия, но все още не действащ закон за ограничаване на парниковите емисии и ще работи само от 2023 г.), казва заместник-ръководителят на катедрата специални проекти на Катедрата за горивни и енергийни комплексни изследвания на Института за проблеми на природните монополи Алексей Фадеев.

Освн това има методологично затруднение: въглеродният отпечатък може да се вземе, както за „преки“ емисии за конкретно предприятие (т.нар. категория scope 1 или обхват 1),така и с допълнително отчитане на „непреките“ емисии, възникнали в предишни етапи по технологичната верига – по време на производството на електричество, топлинна енергия (категория scope 2 или обхват 2) , суровини и компоненти (scope 3), които са били използвани от предприятието, допълва експертът. Проектът на законопроект за данък върху въглерода на Европейската комисия предлага да се вземат предвид „преките“ емисии (вкл. топлината) и „непреки“ емисии (електричество), когато те са „значителни“ (точните критерии се планират да бъдат определени по-късно).

Каква е вероятността данъкът да е по-висок

Майорова отбелязва, че представеното изчисление е консервативно, тъй като, първо, то се основава на обемите на доставки в тонове през пандемичната 2020 г и второ – водят се от преобладаващата цена на емисиите квоти в Европейския съюз за последните месеци (около 50 евро на тон CO2), а участниците на въглеродния пазар прогнозират увеличение на цените до края на десетилетието. Изчислението не отчита вноса на електроенергия, тъй като самата Европейска комисия посочва, че данъкът върху въглерода по отношение електроенергията ще бъде изчисляван по друг начин.

От проекта на Европейската комисия следва, че цената на тон СО2 за вносителите ще бъде равна на средната цена, определена на търгове в рамките на системата за търговия с емисии на ЕС за предходна седми. През 2021 г. се наблюдава ценово нарастване на европейския въглероден пазар: ако преди пандемията въглеродната единица в системата на ЕС за търговия с емисии (EU ETS) се търгуваше на цена от 20 евро, сега стойността й се повиши до рекордни нива - над 50 евро. Повечето експерти от бранша очакват по-нататъшен ръст на този пазар: според Европейската комисия, консенсусната прогноза за единична цена на въглерод през 2030 г. е 71 евро / тон. Участниците на пазара, анкетирани от Refinitiv през месец май, прогнозират цена от 89 евро до 2030 г. Но е доста трудно да се предскаже тази цена и някои анализатори отбелязват, че по волатилност, ниска предсказуемост и значението за индустрията, цената на квотите за ETS е сравнима с цените на петрола, отбелязва Алексей Фаддеев.

Кои държави още ще претърпят загуби

Според Европейската комисия потенциално най-големият данък ще засегне Русия, Украйна, Турция, Беларус, Албания, Египет, Алжир, Мароко (сумите не са посочени).

Комисията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD) в скорошно проучване потвърждава, че Русия, заедно с Украйна, ще понесат най-големите загуби.

Според изчисленията на РБК, годишните загуби на Русия от данъка върху въглерода (1,13 милиарда евро) ще бъдат приблизително същите като сумата от загубите на следващите в списъка на Турция, Украйна и Великобритания.

Механизмът за данъци върху въглерода ще се промени значително и в някои случаи дори ще спре традиционната двустранна търговия между Русия и страни от ЕС като Германия, заяви министърът на икономическото развитие Максим Решетников на 23 юли в кулоарите на срещата на министрите на климата и енергетиката на Г-20 в Неапол. „Сигурен съм, че има алтернативи на тази толкова висока цена за постигане на климатичните цели“, добавя Решетников.

Как смята да се бори Русия 

Русия ще се опита да докаже, че предложената такса за въглерод в ЕС е несъвместима с правилата на Световната търговска организация (СТО), следва от публичните коментари на Министерството на икономическото развитие. „В продължение на почти година и половина, докато проектът се разработваше, колеги от ЕС уверяваха целия свят, че буквата и духът на споразумението на СТО ще бъдат спазени изцяло. Днес няма сигурност за това “, цитира изданието изказване на  Максим Решетников от 14 юли.

Като цяло, за да се оправдае противоречие с нормите на СТО, е необходимо да се покаже, че страните доставчици са подложени на дискриминация - например, ако чуждестранни компании трябва да плащат данък, но нямат такъв данък за собствените компании на ЕС, обяснява Александър Данилцев, директор на Института за търговска политика. ЕС в предложения проект нееднократно подчертава, че вносителите ще бъдат третирани като облагодетелствани, както би било по отношение на европейските производители, които купуват въглеродни кредити над свободните ограничения.

Линията на защита на Европейския съюз от гледна точка на правилата на СТО е ясна: европейските производители плащат за въглеродни кредити, което намалява тяхната конкурентоспособност, което означава, че и чуждестранните доставчици трябва да плащат, е казал  служител, запознат с климатичната програма . Предложеният механизъм обаче все пак ще нарушава задълженията на Европейския съюз в рамките на СТО, е допълва той. „Всъщност ЕС възнамерява да установи допълнителни вносни мита, над обвързващите нива по задълженията на СТО [пределни ставки, над които не могат да се вдигат тарифите]. Освен това те ще продължат да нарушават националния режим, тъй като механизмът за вносителите все още ще се различава от този, приет за местните производители: вносителите ще трябва да купуват сертификати за емисии предварително; националните производители все още ще имат ползи, мерки за подкрепа и т.н. ", - е допълнил източникът на РБК. 

Да се апелира само за нарушаване на правилата на СТО е лош вариант за Русия, казва от своя страна за изданието Владимир Чупров, директор на проекта на руския клон на Грийнпийс. Днес в 65 страни по света действат или има определени схеми за цената на парниковите емисии. Включително Китай наскоро стартира националната система за търговия с емисии, отбелязва той. „Русия все още изглежда като бяло петно на глобалната карта на въглеродните пазари. Можем да кажем, че страната изостава от лидерите с 15 години “, казва Чупров. Според него причините за изоставането се крият в модела на икономиката на страната, където добавената стойност все още се формира поради относително евтиният добив на изкопаеми горива. Смекчаването на загубите на руските износители в резултат на въглеродното регулиране на ЕС е възможно: това е намаляване на въглеродния отпечатък в продуктите чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност и замяна на изкопаемите горива с нисковъглеродни енергийни източници, казва представителят на Грийнпийс.

По РБК
Каква e системата за плащане на въглероден данък на ЕС: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/carbon_border_adjustment_mechanism_0.pdf

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща