Инж. Михайлов: Биомасата е възобновяем природен източник на чиста енергия

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
955
article picture alt description

"Топлофикация Враца" е от големите предприятия в региона на Враца. Инж. Михайлов, разкажете ни повече за Вашата дейност. 

Предприятието е създадено и започнало стопанска дейност през далечната 1968 г. Приемник е на индустриалната котелна централа “Градска”, построена през 1963 г., захранвана с гориво – мазут. През 80-те е построена и въведена в експлоатация ОЦ”Младост”. Следващите години дружеството е развивало своята топлофикационна мрежа, стигайки 60% от сградния фонд на града. През средата на 90-те години е извършена подмяна на горивната база от мазут на природен газ на отоплителните централи „Градска” и „Младост”, които се превръщат в основни топлоизточници. През месец март 2004 година „Топлофикация – Враца” е приватизирана. С приключването на приватизационната процедура се разработва и прилага проект за повишаване на енергийната и икономическата ефективност на топлофикационното предприятие. Основният предмет на дейност е комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

През всички тези години топлофикацията остава доказано най-изгодното средство за битово отопление в България и в ЕС. ТЕЦ-овете са ефективни инструменти за използване на по-малко първично гориво и подобряване на енергийната ефективност чрез производство на полезна топлинна енергия и електроенергия.

Как се развива предприятието през всички тези години?

Топлофикация се фокусира върху производството на екологична енергия с цел опазване на околната среда. Производството на електроенергия от възобновяеми източници все повече се превръща в подходяща алтернатива на вече съществуващите способи и практики в индустрията, както по света, така и в България.

През 2005г. на площадката на ТЕЦ “Градска” е въведена в експлоатация най-голямата за времето си в България инсталация за високоефективно комбинирано производство с 6 MWt топлинна и 6 MWt електрическа мощност. През 2012г. на площадката на ОЦ “Младост” е въведена в експлоатация инсталация за високоефективно комбинирано производство с 1,85 MWt топлинна и 2 MWt електрическа мощност. Европейският съюз приветства все по-широкото възобновяеми източници на енергия. Ние започнахме да използваме биогорива в производствената си дейност през далечната 2013 г., когато в дружеството заработи инсталация за изгаряне на биомаса. Тя е алтернатива на изкопаемите горива, която допринася за намаляването на емисиите на парникови газове, диверсифицирането на енергийните доставки и намаляването на зависимостта от промените на енергийните пазари. Биомасата е важен природен източник за получаване на енергия. Тя се счита за бъдещ ключов възобновяем ресурс в малки и големи мащаби.

Каква е съществената разлика между биомасата и  изкопаемите горива?

Най-съществената разлика между биомасата и изкопаемите горива е влиянието върху околната среда, което те оказват при използването им. Внедряването на биогорива за енергийни цели не замърсява околната среда и за това тя се счита за източник на екологично чиста или казано накратко - зелена енергия. Биомасата като природен продукт подлежи на непрекъснато природно възстановяване и за това тя се причислява към т.н. възобновяеми източници на енергия. Да не забравяме, че природните залежи на  изкопаемите твърди горива намаляват, а енергийните потребности растат. Това е една от причините да се търсят възможности. Сериозен проблем са и отделяните при изгарянето на изкопаеми горива вредни емисии в атмосферата, което създава значителни екологични проблеми.

Може ли да разкажете за Вашите проекти?

През тази година продължаваме работа по проекта за оползотворяване на биомаса. Тя ще допринесе за екологичното и икономическо развитие на Враца. Ще работим усилено по екологичната политика на дружеството. Тя е свързана с производството на още по-чиста енергия.

През летните месеци инвестираме в подобрения на нашите мощности, топлопреносна мрежа и абонатни станции. Средствата, които влагаме в модернизация на инсталациите за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, както и в основните съоръжения, се правят с цел безпроблемно и безаварийно протичане на предстоящия отоплителен сезон. Отнасяме се отговорно към опазването на околната среда, здравето на хората и и се стремим да постигнем устойчиво развитие. В нашата работа се стараем да изграждаме добри отношения на доверие с абонатите ни, като предлагаме качествени услуги и преди всичко професионализъм.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща