МАЕ предупреждава за рекордни нива на СО2 през 2023 г. заради липса на инвестиции в чиста енергия

МАЕ: Правителствата са мобилизирали в плановете си за възстановяване фискална подкрепа от 16 трилиона щатски долара, но само 2 процента от тях са за преход към чиста енергия

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1732
article picture alt description

Правителствата по света прилагат безпрецедентни фискални мерки за възстановяване на икономиката. Само 2 % от заделените пари отиват в посока на въвеждане на мерки и технологии за чиста енергия. В резултат глобалните въглеродни емисии (СО2) ще се повишат през 2023 г. до рекордно ниво и ще отдалечи света от пътя за постигане на чисти нулеви емисии през 2050 г. Това посочва в новия си доклад Международната агенция по енергетика (МАЕ). Констатацията е направена в резултат на новия инструмент за устойчиво възстановяване  (Sustainable Recovery Tracker), разработен и представен  от МАЕ. 

Чрез инструмента Tracker се осъществява наблюдение на държавните разходи, разпределени за устойчиво възстановяване и след това се оценява доколко направените разходи увеличават общите инвестиции в чиста енергия, както  и до каква степен това оказва влияние върху траекторията на глобалните емисии на CO2. В Tracker се разглеждат над 800 национални политики за устойчиво възстановяване, които са публично достъпни на уебсайта на IEA (за съжаление България липсва в този толкова интересен преглед б.р.).

Правителствата по света прилагат безпрецедентен размер на фискална подкрепа, насочена към стабилизиране и възстановяване на икономиките им, но само около 2% от тези разходи са разпределят за мерки за чиста енергия, констатират експертите на МАЕ. Сумите, както публични, така и частни, мобилизирани в световен мащаб чрез планове за възстановяване и устойчивост, са далеч от необходимото за постигане на международните цели за опазване на климата. Този недостатък е много ясно видим при развиващите се икономики, много от които са изправени пред специфични финансови предизвикателства.

Според настоящите планове, разходите за възстановяване, предвидени от правителствата обаче ще доведат до повишаване на  глобалните емисии от въглероден диоксид (CO2) до рекордни нива през 2023 г., посочват експертите от агенцията. Освен това, емисиите ще продължат да се увеличават през следващите години. Това би отдалечило света от пътя за постигане на нетни нулеви емисии до 2050 г., изложен в Пътната карта (Roadmap Net Zero), разработена и представена от МАЕ неотдавна. 

Както посочват експертите, тези констатации са в резултат на разработения инструмент за проследяване на устойчивото възстановяване (Sustainable Recovery Tracker). Целта е той да бъде в помощ на политиците по отношение на  преценката им доколко плановете за възстановяване отразяват политиките за намаляване на въздействието върху климата. Според МАЕ новият достъпен онлайн инструмент ще има своя принос към срещата на министрите на Г-20 по околна среда, климат и енергия в Неапол, която ще се проведе на 22 и 23 юли под председателството на Италия.

Sustainable Recovery Tracker дава възможност за наблюдение на  държавните разходи, разпределението им  за устойчиво възстановяване, след което оценява доколко тези разходи водят до нарастване на общите инвестиции в чиста енергия и до каква степен това влияе върху траекторията на глобалните емисии на CO2. В анализа са разгледани над 800 национални политики за устойчиво възстановяване. Всички те са достъпни на уебсайта на МАЕ. 

„От избухването на кризата с Covid-19, много правителства може да са говорили за това, колко е важно изграждането на по-добро и по-чисто бъдеще, но много от тях тепърва ще осигуряват средства за това, констатират изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол. Според него, „въпреки че всички заявиха засилване на климатични амбиции, размерът на средствата за икономическо възстановяване, изразходвани за чиста енергия, е само малка част от общите заделени средства“.

Правителствата са мобилизирали за фискална подкрепа  16 трилиона щатски долара  по време на пандемията Covid-19, но по-голямата част от тях е фокусирана върху спешното финансово облекчение за домакинствата и компаниите. Само 2% от общата сума е предназначена за прехода към чиста енергия.

В ранните етапи на пандемията от коронавируса МАЕ публикува План за устойчиво възстановяване, който препоръчва в световен мащаб да бъдат вложени 1 трилион щатски долара за осъществяване на  мерки за чиста енергия и, които да бъдат включени в плановете за възстановяване. Според документа на МАЕ, разработен в сътрудничество с Международния валутен фонд, тези разходи биха стимулирали глобалния икономически растеж, биха създали милиони работни места и ще изведат света на пътя за постигане целите на Парижкото споразумение.

Според инструмента Tracker обаче на всички ключови сектори, посочени в плана за устойчиво възстановяване на МАЕ се обръща неадекватно внимание от страна на авторите на политики. Настоящите правителствени планове само биха увеличили общите публични и частни разходи за чиста енергия до около 350 милиарда щатски долара годишно до 2023 г. – това е  само 35% от предвиденото в плана на агенцията.

Sustainable Recovery Tracker  показва също така и открояващи се географски различия по отношение на инвестициите в чиста енергия. По-голямата част от средствата се мобилизират от напредналите икономики, които съставляват близо до 60% от нивата на инвестиции, предвидени в плана за устойчиво възстановяване. Развиващите се икономики, много от които са с  ограничена фискална свобода, до момента са мобилизирали само около 20% от препоръчаните нива на разходите за чиста енергия.

„Не само, че инвестициите в чиста енергия са все още далеч от  необходимите, за да бъде изведен светът на пътя към достигане на нетни нулеви емисии до средата на века. Дори не е направено достатъчно, за да се предотврати увеличаването на глобалните емисии до  нов рекорд. Много страни - особено тези, с големи нужди пропускат ползите от добре планираните инвестиции в чиста енергия и които осигуряват по-силен икономически растеж, нови работни места и развитие на енергийните индустрии в бъдещето “, допълва още Фатих Бирол.

Той набляга също така на необходимостта правителствата да увеличат политиките и разходите си,  „за да изпълнят ангажиментите“, поети в рамките на Парижкото споразумение през 2015 година, „включително жизненоважното осигуряване на финансиране от развитите икономики за развиващите се страни“,

„След това ще те трябва да стигнат още по-далеч и да  доведат инвестиции и внедряването на чистата енергия до много по-високи нива след периода на възстановяване, за да изведат света към пътя с нетни нулеви емисии до 2050 г., което е трудно, но все пак постижимо. Ако действаме сега.“, смята още изпълнителният директор на МАЕ. 
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща