Средната цена за базов товар в сегмента „ден напред“ през месец юни нараства до 150,96 лв. за MWh

Спрямо месец май общо търгуваният базов обем на БНЕБ в сегмента „пазар в рамките на деня“ през май се отчита спад (минус) с 25,4 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
816
article picture alt description

Цените, но и търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ на Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ) през месец май се увеличават. Малко по-различна е ситуацията в не по-малко важният сегмент „пазар в рамките на деня“, където се наблюдава увеличение на цените, но немалък спад на търгуваните обеми. 
По отношение на „централизиран пазар на двустранни договори“ в частта за доставени количества не са отразени данни, тъй като не са готови, а когато това се случи докладът ще бъде обновен. Сериозен ръст обаче се отчита отношение на изтъргуваните количества, а също така и при среднопретеглената цена. Засилена е и активността на екрана за търговия Auction screen. Това става ясно от отчета на БНЕБ за месец юни 2021 г.
 

Пазар Ден напред

Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ за месец юни на БНЕБ съставлява 150,96 лв. за MWh. Това е повишение с 28,6 % спрямо месец май, или с 33,54 лв. (117,42 лв. за MWh през месец май), сочат данните от отчета на БНЕБ за предходния юни. 

Повишението при средната цена пиков товар през юни е с 33,2 % или с 38,77 лв. – до 155, 48 лв. за MWh. Средната цена извънпиков товар също нараства – с 24,0 % и от 118,12 лв. за MWh през месец май достига до 146,44 лв. за MWh през юни. 

Най-ниската цена постигната в този сегмент през юни намалява с 23,2 % спрямо месец май и е  6,12 лв. (7,97 лв. за MWh месец май). Най-високата се повишава с 14,2 % и от 239,65 лв. за MWh през месец май достига до 273,68 лв. за MWh през юни.

Освен цените, през юни се наблюдава и увеличение на търгуваните обеми електрическа енергия в сегмента „ден напред“. 

Общо търгуваният базов обем достига до 1 980 790,7 MWh през юни спрямо отчетените 1 876 388,7 MWh през месец май. Увеличението е от порядъка на 5,6 % или със 104 402,0 MWh. 

Пиковият обем нараства с 4,8 % до 1 043 894,2 MWh през юни (плюс 4,8 %) в сравнение с предходния месец май, когато са регистрирани 996 357,9 MWh. Това е ръст с 47 536,3 MWh. 

При извънпиковият обем увеличението е с 6,5 % или с 56 865,7 MWh – до 936 896,5 MWh през юни. За сравнение, през месец май извънпиковият обем е бил от порядъка на 880 030,8 MWh.

Среднодневният и средночасовият търгуван обем се повишават с 9,1 %. Така среднодневният търгуван обем през юни достига до 66 026,4 MWh при 60 528,7 MWh през месец май. Средночасовият търгуван обем съответно достига от 2 522,0 MWh през месец май до 2 751,1 MWh през юни. 

Регистрираните пазарни участници се увеличават с 1,2 % и достигат до 86 през юни в сравнение с тези от предходния месец, когато са били 85. 

От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става ясно, че през месец юни 2021 г. осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 9 %, от търговците – 84 %, и от потребители – 7 %, при производителите – 0%.

Осъществените  продажби в този сегмент са например 70 % от производители, 23 % от участници с до и над 4 MWh, а 7 % - от търговци.  
 

Пазар в рамките на деня

От публикувания отчет на борсовия оператор, става ясно, че цените в сегмент „пазар в рамките на деня“ се повишават, но по-любопитни са данните, свързани със спада на търгуваните обеми, което със сигурност има своето обяснение и то не е свързано само с постигнатите стойности. 

Среднопретеглената цена в този сегмент през месец юни нараства с 31,7 % или с 35,78 лв. за MWh и достига до 148,48 лв. за MWh. За сравнение през предходния месец май среднопретеглената цена е съставлявала 112,70 лв. за MWh. 

С 26,9 % или с 31,36 лв. за MWh се повишава и среднопретеглената цена пиков товар и през юни достига до 147,98 лв. за MWh. Месец по-рано тя е била 116,62 лв. за MWh.

Повишението при среднопретеглената цена извънпиков товар достига до 32,8 % или с 36,84 лв. за MWh или до 149,16 лв. за MWh. През месец май среднопретеглената цена извънпиков товар е била доста под това ниво -  112,31 лв. за MWh. 

Затова пък спадът при търгуваните обеми изобщо не е малък. Общо търгуваният базов обем в сегмента „пазар в рамките на деня“ намалява (минус) с 34 914, 0 MWh до 102 403,2 MWh или с 25,4 % през юни спрямо месец май. Тогава общо търгуваният базов обем е достигал до 137 317,2 MWh.

Понижението при извънпиковия обем достига 23,8 % (минус 13 696,9 MWh). Така, ако през месец май извънпиковият обем е бил от порядъка на 57 602,8 MWh, през юни спада до 43 905,9 MWh.

Спад с 22,9 % се отчита и по отношение на среднодневният и средночасовият търгувани обеми. Според данните среднодневният търгуван обем от 4 427,3 MWh през месец май намалява до 3 413,4 MWh през юни. Средночасовият търгуван обем се свива до 142,2 MWh/h през юни от 184,6 MWh/h през предходния май. 

Регистрираните пазарни участници се увеличават до 67 през юни спрямо 66 месец по-рано, но активните намаляват от 50 на 48 или с 4,0 % през юни. 
 

Пазарен сегмент „Двустранни договори“

При общо доставените количества в този сегмент за юни 2021 г. в публикувания отчет се посочва, че за отчитания месец данните за доставените количества не са готови, а когато пристигнат докладът ще бъде обновен. 

По отношение на изтъргуваните количества обаче данните сочат за съществен скок на общо изтъргуваните количества – с 96,9 %. Така общо изтъргуваните количества от порядъка на 30 240,0 MWh през месец май достигат до 962 880,0 MWh през месец юни. Това е ръст с 932 640,0 MWh.

Среднопретеглената цена също се повишава и то с 30,5 % или с 50,94 лв. за MWh. Така регистрираната стойност от 116,00 лв. за MWh през месец май достига до 166,94 лв. за MWh през юни. 

Броят на успешните сделки на екрана  Auction sceen е 11, като най-малката сделка е за изтъргуван обем от 15 120 MWh при среднопретеглена цена от 129,00 лв. , а най-значителната – за 331 200 MWh при среднопретеглена цена от 164,47 лв.
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща