IRENA: Нужни са 33 трилиона долара вложения във ВЕИ и нови технологии до 2050 г.

Ползите от подобни мащабни инвестиции ще са огромни за обществото и икономиката и значително надвишават разходите, смятат авторите на ключовия доклад

Енергетика / Анализи / Интервюта
Георги Велев
1329
article picture alt description

Ускоряването на енергийните преходи по пътя към по-безопасен климат може да увеличи световната икономика с 2,4% спрямо очаквания ръст при текущите планове през следващото десетилетие. Това е записано в нов доклад на Международната агенция за възобновяема енергия, който бе представен наскоро.

В зеленя преход и запазването на затоплянето на земята с до 1,5 ° C  от Агенцията предвиждат създаването на до 122 милиона работни места, свързани с енергетиката, през 2050 г. – това е повече от два пъти повече спрямо днешните 58 милиона души, заети в сектора. Само възобновяемата енергия ще представлява повече от една трета от всички работни места в енергетиката, в които ще са заети 43 милиона души в световен мащаб, в подкрепа на възстановяването след COVID и дългосрочния икономически растеж.

За перспективата за световния енергиен преход (World Energy Transitions Outlook) на IRENA вижда, че енергийните системи, базирани на възобновяеми източници, предизвикват дълбоки промени, които ще отекнат при развитието на икономиките и обществата. Необходими са резки корекции в капиталовите потоци и преориентиране на инвестициите, за да се приведе енергетиката в положителна икономическа и екологична траектория. Бъдещите политики могат да ускорят прехода, да смекчат несигурността и да осигурят максимални ползи от енергийния преход.

Годишната инвестиция от 4.4 трилиона щатски долара, необходима средно, е висока, признават от IRENA. Но това е осъществимо и се равнява на около 5% от световния БВП през 2019 г. „Този Outlook представлява конкретен, практически набор от инструменти за цялостно преориентиране на глобалната енергийна система и пише нов и положителен енергиен разказ, тъй като секторът преминава през динамичен преход“, каза Франческо Ла Камера, генерален директор на IRENA.

„Съществува консенсус, че енергийният преход, основан на възобновяеми източници и ефективни технологии, е единственият начин да ни даде шансове за ограничаване на глобалното затопляне до 2050 г. до 1,5 ° C. Като единствената реалистична възможност за свят, безопасен за климата, визията на IRENA се превърна в основно течение. "

„Енергийната трансформация ще доведе до икономическа трансформация“, смята Ла Камера. „Енергийният преход е плашеща задача, но може да донесе безпрецедентни нови възможности за съживяване на икономиките и изваждане на хората от бедността. Докладът на IRENA носи уникална стойност, тъй като също така очертава политическите рамки и структурите за финансиране, необходими за постигане на справедлив и приобщаващ преход. Всяка държава ще определи кое е най-доброто за нея, но заедно трябва да гарантираме, че всички страни и региони могат да осъзнаят ползите от глобалния енергиен преход за устойчив и по-справедлив свят. Имаме ноу-хау, разполагаме с инструментите, трябва да действаме и да го направим сега. ", обясни директорът.

Следващото десетилетие ще бъде решаващо за постигането на целите от Париж в устойчивото развитие. Всяко забавяне ще ни насочи към по-нататъшното затопляне с дълбоки и необратими икономически и хуманитарни последици. Постепенното премахване на въглищата, ограничаването на инвестициите в нефт и газ, за да се улесни бързият им спад и управляван преход, както и възприемане на технологични, политически и пазарни решения, ще поставят глобалната енергийна система на път за ограничаване на затоплянето до 1,5 ° C.

До 2050 г. са необходими общо 33 трилиона щатски долара допълнителни инвестиции в ефективност, възобновяеми енергийни източници, електрификация на крайни потребители, електрически мрежи, гъвкавост, водород и иновации. Ползите обаче значително надвишават разходите за инвестиции, смятат от IRENA.

Когато се вземат предвид замърсяването на въздуха, човешкото здраве и климатичните промени, възвръщаемостта е дори по-висока, като всеки долар, изразходван за енергиен преход, добавя ползи, оценени между 2 и 5,5 USD, в кумулативно изражение между 61 трилиона USD и 164 трилиона USD до средата на века.

Възможности за бизнеса

Докладът на IRENA вижда енергийния преход като голяма бизнес възможност за множество заинтересовани страни, включително частния сектор, прехвърляйки финансирането от собствен капитал към частен дългов капитал. Последният ще нарасне от 44% през 2019 г. до 57% през 2050 г., което е увеличение с почти 20% спрямо планираните политики.

Технологиите за енергиен преход ще улеснят получаването на достъпно дългосрочно дългово финансиране през следващите години, докато активите от изкопаеми горива все повече ще се избягват от частните финансисти и следователно ще бъдат принудени да разчитат на дялово финансиране от неразпределена печалба и нови емисии акции.

Но публичното финансиране ще остане от решаващо значение за бърз, справедлив и приобщаващ енергиен преход и за катализиране на частните финанси. През 2019 г. публичният сектор предостави около 450 милиарда щатски долара чрез публичен капитал и заеми от институции за финансиране на развитието. В сценария на IRENA за затопляне до 1,5 ° C тези инвестиции ще се удвоят почти до около 780 милиарда щатски долара. Финансирането на публичния дълг ще бъде важен момент за улесняване на инвестициите и при други заемодатели, особено на развиващите се пазари.

Тъй като е малко вероятно пазарите да се движат достатъчно бързо, политиците трябва да стимулират, но също така да предприемат действия за премахване на изкривяванията на пазара, които благоприятстват изкопаемите горива и да улеснят необходимите промени във структурите на финансиране. Това ще включва поетапно премахване на субсидиите за изкопаеми горива и промяна на фискалната система, за да отрази отрицателните екологични, здравни и социални разходи на изкопаемите горива. Паричната и фискалната политика, включително политиките за ценообразуване на въглеродните емисии, ще повишат конкурентоспособността и ще изравнят конкурентните условия.

Засиленото международно сътрудничество и всеобхватният набор от политики ще бъдат от решаващо значение за стимулиране на по-широката структурна промяна към устойчивите икономики и общества. Ако не се управлява добре, енергийният преход рискува несправедливи резултати, развитие на две скорости и общо забавяне на напредъка.

Днешните политически, финансови и социално-икономически анализи завършват очертаните технологични възможности за съвместима енергийна пътека с 1,5 ° C, като осигуряват на създателите на политики справочник за постигане на оптимални резултати от прехода.

Целият доклад можете да прочетете тук.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща