Потреблението на електроенергия от началото на годината към 27 юни продължава да расте и достига 3.67 процента

Спрямо същия период на предходната 2020 г. производството на ток остава положително - плюс 10.06 на сто, но се потвърждава и тенденцията за спад

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1783
article picture alt description

Производството и потреблението на електроенергия остават положителни. За пореден отчетен период обаче се наблюдава потвърждение на тенденцията за спад на производството и ръст на потреблението на ток. Салдото (износ-внос), макар че остава положително също върви надолу. Подобни изменения на показателите се наблюдават и по отношение на участието и на базовите и на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Затова пък делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи се подобрява, независимо че на този етап все още е на минус. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от първи януари до двадесет и седми юни тази година (1.01.2021 – 27. 06.2021 г.), спрямо аналогичния период на 2020 г.

Производството на електроенергия за времето от началото на настоящата година до 27 юни нараства с 10.06 % и достига до обем от 22 237 062 MWh (плюс 10.17 %  преди седмица). Година по-рано, през аналогичния период производството на електроенергия е било от порядъка на 20 205 188 MWh.

Потреблението на електроенергия от първия ден на януари до двадесет и седмия ден на месец юни тази година се повишава с 3.67 % (плюс 3.44 % през предходната седмица). За сравнение, ако през посочения сравняван период на предходната 2020 г. потреблението на електроенергия е било в обем от 18 651 788 MWh, то за същия период на настоящата година то възлиза на 19 337 119 MWh.

Салдото (износ-внос) за отчитания сравняван период от първи януари до двадесет и седми юни отново е високо в процентно отношение и расте с 86.68 % и е в обем от 2 899 943 MWh (плюс 95.84 % отчетени седмица по-рано), а изменението е очевидно. През същия период на предходната 2020 г. салдото (износ-внос) е било от порядъка на 1 553 400 MWh.

Делът на базовите централи остава положителен, но и тук, както и при предходните показатели се наблюдава слабо изменение в посока надолу. За периода от началото на годината почти до края на настоящия месец юни делът на базовите централи расте с 4.34 % или до обем от 17 313 711 MWh (плюс 4.48 % преди седмица) . За посоченото време на миналата година делът на базовите централи е достигал до обем от порядъка на 16 592 810 MWh.

Участието на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи все още остава на минус, но за пореден отчетен период се наблюдава подобряване на данните.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за времето от 1 януари до 27 юни спада (минус) с 9.96 % до обем от порядъка на 647 466 MWh (минус 10.08 % преди седмица). Година по-рано за посочения сравняван период участието на ВЕИ в преносната мрежа е било от порядъка на 719 114 MWh. В частност тези по-лоши показатели се дължат на доста по-слабият дял на вятърните (минус 13.51 %)  и фотоволтаични (минус 4.67 %) мощности, както и на биомасата (минус 4.57 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за посочения сравняван период от 1.01 до 27.06 тази година намалява (минус) с 5.63 % (минус 5.94 % отчетени преди седмица) и е в обем от 970 283 MWh. През аналогичния период на миналата година ВЕИ са участвали с обем от порядъка на 1 028 123 MWh. Отчетените по-слаби показатели се дължат в частност на ниското участие на вятърните мощности (минус 14.61 %) и биомасата (минус 3.62 %), и не много високия дял на фотоволтаиците (плюс 1.12 %).

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) запазват висок дял в процентно отношение за пореден отчетен период, но изменението в посока надолу също се запазва.  За времето от първия ден на настоящата година до двадесет и седмия ден на месец юни участието на ВЕЦ нараства (плюс) със 77.23 % до обем от 3 305 602 MWh ( плюс 78.89 % отчетени преди седмица ). През същия период на предходната 2020 г. ВЕЦ са участвали с обем от порядъка на 1 865 141 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща