Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ през месец май намалява до 117,42 лв. за MWh

Спрямо месец април общо търгуваният базов обем на БНЕБ в сегмента „пазар в рамките на деня“ през месец май се увеличава с 32,2 процента, докато при „ден напред“ се отчита спад с малко над 10 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
608
article picture alt description

Средната цена базов товар в сегмента „пазар ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през месец май в сравнение с предходния април се понижава. Намалява и търгуваните количества. Затова пък в сегмент „пазар в рамките на деня“ се наблюдава значителен ръст на общо търгувания базов обем, при по-ниска цена спрямо април. 

По отношение на „централизиран пазар на двустранни договори“ в частта за доставени количества не са отразени данни, тъй като не са готови, а когато това се случи докладът ще бъде обновен. Много висок спад обаче се отчита при изтъргуваните количества, както и ръст на среднопретеглената цена. Това става ясно от отчета на БНЕБ за месец май 2021 година. 

Средната цена базов товар в сегмента „пазар ден на пред“ на БНЕБ през месец май намалява до 117,42 лв. за MWh или с 2,7 % (3,23 лв.) в сравнение с предходния април – 120,65 лв. за MWh.

Ако се направи сравнение с месец май 2020 г. , когато пандемията срещу коронавируса беше все още в своето начало става ясно, че средната цена базов товар се е повишила над два пъти. Тогава отчетената средна цена базов товар е била 45,70 лв. за MWh. 

В годината преди пандемията или 2019 г. през месец май средната цена базов товар в този сегмент е била 81,33 лв. за MWh.

Спад (минус) с 3,4 % или с 4,10 лв. през месец май спрямо април до 116,71 лв. за MWh се отчита и при средната цена пиков товар. През април тя е съставлявала 120,81 лв. за MWh.

До 118,12 лв. за MWh през месец май спрямо 120,49 лв. за MWh през април или с 2,0% се понижава и средната цена извънпиков товар. 

Най-ниската цена, отчетена в този сегмент през предходния месец е била на ниво от 7,97 лв. за MWh, което е спад с 32,8 % (3,89 лв.) в сравнение с отчетената стойност от 11,86 лв. за MWh през април. По отношение на най-високата цена, както се посочва в отчета, през месец май се наблюдава скок (плюс) - до 239,65 лв. Това е ръст със 7,4 % (16,44 лв.) спрямо априлската стойност от 223,21 лв. за MWh.

Освен цените, в сегмента „пазар ден напред“ през месец май тази година намаляват и търгуваните обеми. 

Общо търгуваният базов обем през месец май тази година е от порядъка на 1 876 388,7 MWh и се свива с 210 208,2 MWh от постигнатият през предходния април - 2 086 596,9 MWh. Това е понижение с 10,1 %.

При сравняване на количествата с предходната силно пандемична 2020 г. през месец май прави силното увеличение през настоящата 2021 г. Така например през миналата година общо търгуваният базов обем е бил 940 598,4 MWh. 

Много по-високи са отчетените обеми през месец май тази година и спрямо същия период на 2019 г., когато общо търгуваният базов обем е бил 586 259,9 MWh.  

Това дава от своя страна и известен поглед върху два важни момента от развитието на пазара – излизането на свободния сегмент на малките компании от една страна и процеса на обединение в сегмента „ден напред“ на гръцка граница. 

Пиковият обем намалява с 8,6 % или с 93 361,9 MWh и през месец май достига до 996 357,9 MWh. За сравнение месец по-рано той е възлизал на 1 089 719,8 MWh.

Извънпиковият обем през месец май спрямо април намалява още по-силно – с 11,7 % или със 116 846,3 MWh – до 880 030,8 MWh. През отчетния четвърти месец от годината извънпиковият обем е достигал до 996 877,1 MWh.

Спад с 13,0 % се отчита както при среднодневният така и при средночасовият търгуван обем през месец май в сравнение с април. Така отчетеният среднодневен  търгуван обем през месец май е от порядъка на 60 528,7 MWh, което е намаление с 9 024,6 MWh в сравнение с 69 553,2 MWh през април.

Регистрираните пазарни участници при това се увеличават с 2 – до 85 (плюс 2,4 %) през месец май спрямо отчетените 83 месец по-рано. 

От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става ясно, че през месец май 2021 г. осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 9 %, от търговците – 85 %, и от потребители – 6 %, при производителите – 0%.

Осъществените  продажби в този сегмент са например 65 % от производители, 26 % от участници с до и над 4 MWh, а 9 % - от търговци.  

Пазар в рамките на деня

От отчета на борсовия оператор става ясно, че и в сегмента „пазар в рамките на деня“ през месец май в сравнение с предходния април има спад на цените. Затова пък търгуваните количества нарастват и то съществено.

Среднопретеглената цена в този сегмент през месец май била 112,70 лв. за MWh. Това е понижение (минус) с 9,5 процента или с 11,82 лв. за MWh. За сравнение, през април среднопретеглената цена е била 124,52 лв. за MWh.

Както и при сегмент „ден напред“, така и при „пазар в рамките на деня“ се наблюдава много високо повишение на стойността спрямо месец май 2020 г., когато среднопретеглената цена е била 46,38 лв. за MWh. 

В годината преди пандемията – 2019 г. среднопретеглената цена обаче е била 65,82 лв. за MWh или по-висока от годината на „ковид“ но значително по-ниска или по-скоро наполовина от месец май 2021 г. 

Среднопретеглената цена пиков товар през месец май също се понижава - с 11,2 процента или с 14,23 лв. за MWh до 112,60 лв. за MWh. През април цената е съставлявала 126,83 лв. за MWh.

Спад със 7,6 % или с 9,25 лв. за MWh през месец май до 112,83 лв. за MWh в сравнение със 122,08 лв. за MWh през април се отчита и при среднопретеглената цена извънпиков товар.

За разлика от ценовите нива количествата, търгувани в този сегмент нарастват. 

Общо търгуваният базов обем се увеличава със съществените 32,2 процента и достига до 137 317,2 MWh през месец май. Това е с 33 419,7 MWh повече в сравнение с предходния април, когато общо търгуваният базов обем е бил от порядъка на 103 897,5 MWh.

Отново в сравнение с предходната пандемична 2020 г. се наблюдава много висок ръст при общо търгуваният базов обем в този сегмент. Тогава те са достигали до 74 155,0 MWh. Ако се вземе за сравнение и годината преди пандемията – 2019 г. ръстът е също очевиден – 25 642,3 MWh. 

Това от своя страна пък е доказателство за напредъка на обединението на пазарите в сегмента „в рамките на деня“, а и доказателство за по-високата ликвидност на енергийната броса. 

Доста високо е увеличението при пиковия обем – 45,9 % или с 24 519, 3 MWh до 77 897,4 MWh отчетени през месец май в сравнение с 53 378,1 MWh месец по-рано. 

Извънпиковият обем достига 59 419,8 MWh през месец май като и тук увеличението не е малко – 17,6 % или 8 900,4 MWh. През предходния април извънпиковият обем е бил 50 519,4 MWh. 

Среднодневният търгуван обем през петия месец на годината достига до 4 429,6 MWh, което е ръст с 27,9 %. През април той е бил от порядъка на 3 463,3 MWh.

Средночасовият търгуван обем също расте с 27,9 на сто до 184,6 MWh през месец май. През април той е съставлявал 144,3 MWh. 

Няма промяна при регистрираните пазарни участници и те остават 66, но активните се увеличават с 1 – до 50 или с 2 % спрямо април, когато са били 49.

Пазарен сегмент „Двустранни договори“

По отношение на общо доставените количества в този сегмент за месец май 2021 г. в публикувания отчет се посочва, че за месец май данните за доставените количества не са готови, а когато пристигнат докладът ще бъде обновен. 

При изтъргуваните количества обаче се наблюдава значително изменение в посока надолу на изтъргуваните количества. Така например през месец май те са били в обем от 30 240,0 MWh. Месец по-рано, през април в този сегмент общо изтъргуваният обем е достигал до 256 680,0 MWh. Това означава спад от 748,8 % или 226 440,0 MWh по-малък обем през месец май в сравнение с април. 

При това среднопретеглената цена нараства с 8,7 процента или с 10,13 лв. за MWh като през месец май тя е достигнала до ниво от 116,00 лв. за  MWh.. През април среднопретеглената цена е била 105,87 лв. за MWh.

Броят на успешните сделки на екран Auction sceen е две при еднакво изтъргувани количества от 15 120 MWh при среднопретеглена цена от 116.00 лв. за MWh.
 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща