Невиждан бум след тежката 2020 г. – автопазарът в ЕС набра неочаквано висока скорост?

След свиване с до над 90% през някои месеци на кризисната изминала година, през март и април продажбите на нови коли в ЕС скочиха със стотици и хиляди проценти

Икономика / Анализи / Интервюта
Кристиан Костурков
829
article picture alt description

Вече втори месец коронакризата показва индикации, че си отива. Прогнозите, че 2021 г. ще бъде по-добра за хората и икономиката по света изглежда да се оправдават. След старта на ваксинационните кампании срещу COVID-19 нещата от ден на ден изглеждат по-оптимистични. Заболеваемостта намалява, смъртността – също, виждат се индикации за раздвижване в бизнеса. Огледало на икономическото състояние на всяка държава, регион, континент и т.н. винаги е бил пазарът на нови автомобили. А на този в ЕС през последните два месеца се отчитат повече от отлични резултати. След 15 месеца почти непрестанен спад, през март и април бяха отчетени невиждани скокове, достигащи стотици и дори хиляди проценти в някои държави, сред които и България. Но, ако се върнем в началото на миналата година, картинката изглежда доста черна.

Загатване за предстоящия срив се появи още през януари 2020 г., макар в онзи момент все още да бяха единици хората, които си представяха чак толкова сериозно разпространение на пандемията, което ще доведе до спиране на бизнеси и срив в икономиката по цял свят. В началото на миналата година, когато за COVID-19 се говореше предимно по отношение на Китай, продажбите на нови автомобили в ЕС отбелязаха лек спад от 7.5% средно за общността, показва статистиката на базираната в Брюксел Асоциация на европейските автомобилни производители (ACEA). Друг впечатляващ момент бе, че сделките паднаха под границата от 1 млн. автомобила – до 956 779 броя. Но в този момент ситуацията в отделните държави силно се отличаваше. Виждаше се, че всички най-големи и водещи икономики в Общността отбелязаха спад, което по принцип е индикация, че нещо се случва. Но в същото време януари традиционно не е силен месец за автопазара. А паралелно с това имаше дори държави, отчели впечатляващите между 14 и 35% увеличение на сделките с нови автомобили. Но на този фон ясно се открояваше отрицателният резултат на най-големите пазари – Германия, Италия и Франция – съответно с -7.3%, -5.9% и -13.4 на сто.

Що се отнася до България, статистиката отчете минимален ръст от 0.1%, който се дължеше на точно 3 леки автомобила повече, продадени през януари 2020 г. спрямо януари 2019 г., когато са реализирани 2 344 сделки.

Приблизително същата тенденция продължи и през февруари. Средно за ЕС продажбите на нови коли отбелязаха приблизително същия спад - от 7.4%. Но през този месец от данните на ACEA се виждаха по-големи минуси на водещите пазари, а и повече страни с отрицателен знак. Сред тях и нашата, където вече минималният ръст от 0.1% за януари бе заместен от срив с 29.2 на сто за месеца спрямо аналогичния на предходната година, но и с 16.2% спад, ако се сравнят данните за първите два месеца на 2020 г. спрямо януари и февруари на 2019-а. Като „обетовани земи“ за пазара на нови автомобили, на фона на всички останали, изглеждаха единствено Кипър и Литва, които отбелязваха още по-добри резултати спрямо предходния месец - + 15.9 и +36.9%. В същото време в Германия данните бяха за спад вече от 10.8 на сто, в Италия – от 8.8%, Франция – от 2.7%.

Март и април доведоха до тотален срив

Големият срив дойде през март, когато вече почти целият свят почти официално бе в пандемия, започнаха локдауните, милиарди хора бяха принудени да се затворят у дома и сривът на икономиката започна. А ясна индикация за това винаги са продажбите на нови автомобили. Евросъюзът като цяло отбеляза срив от над 55%. През този първи месец, в който пандемията придоби глобални размери, вследствие на което и ограничителните мерки, в ЕС вече няма нито една държава, която да не отчита спад, а най-често срив, в продажбите на нови автомобили. Отрицателният резултат се движи между -0.9% във Финландия, до -72.2 на сто във Франция. Показателен е и броят на сделките – от 1 264 569 изцяло за ЕС през март 2019 г. до 567 308 дванадесет месеца по-късно. У нас спадът вече е 50.7% за самия март и 29.6 на сто за цялото първо тримесечие на 2020 г.

Кризата в сектора се задълбочава още повече през април. Тогава тоталният спад на пазара в ЕС вече е -76.3% на годишна база. В цялата Общност са закупени едва 270 682 нови автомобила, което е дори по-малко от средномесечните сделка само в една Германия от предкризисния период, когато там често продажбите преминаваха дори и над границата от 300 000. Тежко положение показват данните от всички държави. В Италия, например, спадът е близо 98% - от почти 175 хил. продажби през април 2019 г. до едва 4 279 година по-късно. В Испания закупените автомобили са само 4 163 при 119 417 през април предходната година, която представлява срив от 96.5 на сто. Мощната германска икономика изглежда сравнително по-добре от всички останали със срив от 61% до 120 840 автомобила спрямо 310 715 за април 2019 г.

В България нещата също са силно тревожни – едва 824 продадени нови коли за месеца срещу 3 008 година по-рано (спад от 72.6%). Такива данни нашият пазар не помни от 2009 г, когато настъпилата през предходната година световна икономическа и финансова криза срина пазара у нас до нива, каквито никой не бе предполагал, че са възможни.

Леко раздвижване се появи на пазара през май, когато някои държави започнаха да разхлабват ограничителните мерки срещу разпространението на COVID-19. Реално спрямо тоталният срив през април на някои пазари дори се видя леко увеличение. Спрямо май 2019 г. обаче нещата продължаваха да изглеждат много зле – среден спад на сделките в ЕС от 52.3% - от 1 217 259 до 581 161. И всичко това на фона на сериозните отстъпки, които вече бяха започнали да предлагат дилърите. Все пак в почти всички държави-членки на ЕС резултатите през май 2020 г. бяха по-добри от предходния април, но въпреки това картината изглеждаше доста зле.

През юни – месец, в който пандемията започна да дава глътка въздух на хората по света, респективно на бизнеса – пазарът започна да дава индикации за съживяване. Общият брой на продажбите нарасна спрямо май и то не малко. Европейците купиха близо 950 хил. нови автомобила, т.е. с над 360 хил. повече спрямо май. Но сравнено с година по-рано, когато коронавирус и криза нямаше, пазарът отчете спад от 22.3%. Сравнението между първите 6 месеца на 2020 г. и аналогичния период на 2019-а обаче показва още по-сериозно положение – свиване на пазара с над 38 на сто. Данните за пазара у нас, предвид по-крехката ни икономика, показаха още по-сериозно свиване – минус 29.9% за самия месец и минус 44.5 на сто за полугодието.

Лятото донесе лека светлина в тунела

Второто шестмесечие на кризисната изминала година започна по-оптимистично за автомобилния сектор в Европа. След мащабните локдауни, довели до блокиране на голяма част от икономиката, започна да се наблюдава съживяване. Което ясно показват и данните за пазара на леки коли, който винаги е бил огледало на икономическото състояние в даден момент. Така през юли продадените нови автомобили в ЕС за първи път от декември 2019 г. прескочиха прага от 1 млн. Така картината леко започна и да се доближава до предкризисния период. Ако през юли 2019 г. европейските граждани и фирми бяха закупили 1 137 378 нови автомобила, то за седмия месец на 2020-а броят им достигна 1 072 960. На фона на предходните месеци спадът бе незначителен – едва 5.7% средно за ЕС. Но, ако се погледне седеммесечният период, се вижда срив от 33.5 на сто. А 7 държави-членки, сред които и България, дори отчетоха повишение на продажбите в сравнение с юли 2019 г. Макар в нашия случай да става въпрос за едва 7 продадени автомобила повече, което представлява ръст от 0.2%.

На фона на сравнително добрите резултати от предходните 3 месеца, август върна нещата почти там, където бяха в разгара на кризата, а надеждите за скорошен изход рязко се изпариха. В разгара на летния сезон се оказа, че пандемията отново се усилва, световната и в частност европейската икономика отговаря на това с поредния срив, а естествено това се отразява и на автопазара. Той отчете спад от почти 19%, а продажбите в целия ЕС отново паднаха доста под милион. У нас ситуацията, очаквано, бе още по-лоша – срив с 34.5 на сто.

Приятна изненада донесе септември, когато общият европейски автомобилен пазар дори успя да отчете ръст. Макар и с незначителните 3.1% на фона на сривовете от над 75 няколко месеца по-рано. Все пак това даде нови надежди, че светлина в тунела се появява. Но от друга страна и доказа, че при продължаващата криза няма нищо сигурно и предвидимо, а всеки субект в бизнеса трябва да е наясно, че ще трябва да чака дълго, ако се надява да достигне предпандемичните нива. За по-голямата част от държавите членки ситуацията през септември все пак изглеждаше оптимистично. При 15 от 27 бе отчетен ръст на пазара, макар и в широки граници – от 1% в Белгия до цели 79.9 в съседна Румъния. Като цяло по-добри резултати показваха големите икономики в общността (с изключение на Франция, която отбеляза спад от 3%). Но и някои от по-малките отбелязаха увеличение. България обаче не бе сред тях. Всъщност страната ни през септември отбеляза антирекорда на ЕС, отчитайки срив от 27.7 на сто.

Началото на последното тримесечие на 2020 г. започна зле за пазара на нови коли. Ако през септември 15 държави в ЕС отбелязаха ръст, то през октомври те бяха едва две. Всички останали отчетоха спад, което в крайна сметка доведе до поредното намаление на продажбите в Общността със 7.8%. България пък отново бе в дъното на класацията, макар и не съвсем на последното място, тъй като по-голям спад от нашия, който бе от 25.4 на сто, отбелязаха в Латвия и Словакия, а по идентичен начин на българския се представиха пазарите в Словения и Естония.

Ноември донесе нови локдауни в Европа, което веднага се отрази и на автомобилния пазар. Бе отбелязан поредния сериозен спад от 12%, а България отново отиде на дъното на таблицата със своите минус 45.2 на сто.

Краят на годината показа колко сериозна е кризата

Декември окончателно беляза 2020 г. като една от най-тежките за световната и в частност европейската икономика. Макар и с леко подобрени резултати на пазара на нови автомобили спрямо срива от ноември. През последния месец на годината Евросъюзът отчете 3.3% спад в продажбите спрямо декември 2019 г. По-показателно е обаче, ако се погледнат резултатите за целите 12 месеца. Ако през предкризисната 2019-а в държавите от общността са закупени над 13 млн. нови коли, то за последвалата 2020-а броят им е малко над 9.9 млн. Което представлява срив от близо 24%. Как изглеждат нещата в България – още по-зле. Срив от 36.8% през 2020-а спрямо 2019-а, а броят на сделките спада от 35 371 на 22 368.

Никак оптимистично за сектора не започна и 2021 г., макар с появата на първите ваксини срещу COVID-19 през декември и старта на имунизационните кампании в икономическите среди да се надяваха вече да се отлепи от дъното. Така статистиката за януари показа поредните отрицателни резултати – минус 24%. Българският пазар – още по-лоши – минус 27.2 на сто. Приблизително същата картина се наблюдаваше и през февруари. Спад от 19.3 на сто в Евросъюза, у нас – с 16.5 на сто. Тук трябва да се има предвид обаче, че сравнението вече се прави спрямо първите месеци на 2020 г., когато пандемията вече беше настъпила, макар и в по-малки мащаби и икономиките вече бяха започнали да отчитат спадове. Така че реално ситуацията е още по-лоша, тъй като пазарите започват да отчитат по-голям спад от първоначалния „удар“ по тях.

Неочакван бум в продажбите носи надежда

На фона на тези никак не оптимистични резултати обаче март дойде като истинска светлина в тунела. Дори с изненадващо добри резултати, дори неочаквано добри в много държави, на фона на предходните 14 месеца. През третия месец на 2021 г. всички пазари в ЕС бяха на плюс. И то никак не малък. Продажбите в 27-те страни общо отново прескочиха прага от 1 млн., а увеличението спрямо предходния кризисен март бе с цели 87.3%. Отделните държави отчетоха ръст между 8.3 на сто (Унгария) и над 497% (Италия). Резултатите у нас бяха дори над тези на много от държавите в ЕС – България отчете ръст от 33.9 на сто увеличение спрямо март 2020 г. Всъщност 26 от 27 държави-членки имаха положителни резултати, а спад с 18% отчете единствено Нидерландия.

Април направи светлината в тунела още по-ярка. Повечето европейски страни отбелязаха невиждано никога по-рано увеличение на пазара на нови коли (но само в процентно отношение, не като брой), достигащо до над 3 276% в Италия.

Средно в ЕС пазарът отчете увеличение от 218.6% спрямо предходния април и 24.4 на сто за четиримесечието спрямо аналогичния период на 2020 г. България, която традиционно е далеч от силните пазари на нови автомобили в Евросъюза, отчита повече от отлични резултати и паралелно с това доста близки от средното за 27-те държави-членки. Докато през април м.г. сключените сделки бяха едва 824, то през миналия месец те вече са 2 400 – увеличение от цели 191.3 на сто. За цялото четиримесечие ръстът ни е по-скромен – 18.3%. Но ясно се вижда как именно април е избутал пазара напред със своите 2400 продажби, тъй като за цялото четиримесечие сега сме имали 7 984 сделки, а през аналогичното на миналата година - 6 751.

Отчетеното през последните месеци два добри надежди за развитието на автомобилния пазар и изход от кризата както при него, така и в икономиката като цяло. Статистически закон обаче е, че за три последователни периода трябва да се отчете развитие, за да може то да се посочи като тенденция. Затова ключов момент ще бъде състоянието на пазара през настоящия месец. Ако той отново реализира ръст, това вече по-смело ще може да се нарече поне старт на изхода от кризата. Но все пак месеци с увеличение на продажбите имаше и през 2020 г., макар това изобщо да не й помогна да бъде една от най-кризисните за икономиките по света.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща