Глобите за ВЕЦ трябва да се увеличат драстично, пресушават реките, разказва експертът Димитър Куманов

Регионалните инспекции по опазване на околната среда трябва да започнат да изпълняват реален контрол

Климат / Анализи / Интервюта
Рая Лечева
2595
article picture alt description

Случаите с инциденти на ВЕЦ в последните месеци зачестиха. Последният е от началото на месеца, когато приливна вълна на река Въча до Кричим отнесе рибар, заради което миналата седмица рибари и граждани протестираха. ВЕЦ-ът е изпуснат и придошлата голяма приливна вълна причинява смъртта му, а съоръжението е собственост на НЕК. Многократно от риболовен клуб “Балканка”, рибари и граждани настояват да се изгради оповестителна система, която да информира населението за изпускане на язовирите, коментира за 3eNews Димитър Куманов, председател на сдружението.

Това поставя за пореден път въпроса за редицата проблеми, които създават малките ВЕЦ.  “На първо място трябва да се промени законодателството, да се увеличат глобите за нарушения по Закона за водите, които са смешни, трябва РИОСВ да започнат да осъществяват истински реален контрол. „Ние им пращаме сигнал, че реката е пресушена от ВЕЦ примерно.Отиват на другия ден, реката тече. Контролните органи се обаждат на собственика, че ще отидат на проверка,” поясни Куманов. “Нищо не им пречи да отиват на съвместна проверка с органите на вътрешните работи. Органите на МВР са длъжни да оказват съдействие на компетентните органи при изпълнение на техните задължения, но правим извода, че не искат да ги хващат, “ коментира Куманов.

За политическите кръгове около ВЕЦ-вете

Проблемът с ВЕЦ коментира и служебния министър на околната среда и водите Асен Личев миналата седмица и призна, че те са собственост на политическата и олигархичната мафия. Но спомена, че идеята за мораториум на изгражданите на ВЕЦ във вътрешността на страната не се е случила и едва ли ще успее да стане и сега. Личев коментира, че липсата на решения на проблемите с ВЕЦ са свързани с неприемането на 10-11 нормативни документа, например наредбата за рибните проходи, разрешителните за саниторно-охранителните зони, определяне на зони за смесване след заустване. Ще се опитам да рестартирам целия процес и всички залежали документи. Като дългогодишен директор на дирекция “Управление на водите” в Министерството на околната среда на водите Личев търпи голеи критики от бранша, защото именно под негово ръководство в министерството регионаните екоинспекции и Басейновите дирекции са издали най-много разрешителни за малки ВЕЦ в страната. Според Куманов именно той е отговорен за ликвидиране на реките ни.

По данни на картата на ВЕЦ в България, направена от Световния фонд за дива пророда WWF и риболовен клуб “Балканка” на повечето малки ВЕЦ в страната има нарушения. “Огромни престъпления са извършени на р. Ботуня. Огромни престъпения са извършени на река Искър, на ВЕЦ на Мездра вече две деца се давят в канала му, в Пловдивско две деца се удавиха на друг ВЕЦ, да не говорим, че реките под тези ВЕЦ са сухи. Малките ВЕЦ пресушават реките напълно, което е нарушение на Закона за водите. Нищо не им правят”, коментира Куманов. Тези ВЕЦ трябваше отдавна да са спрени, доказано е, че не пускат вода нито капка.

Големите ВЕЦ в България, строени през социализма, са много полезни, защото играят роля за балансиране на системата, като потребява ток, те тръгват веднага и почват да произвеждат енергия, пускат се и спират с едно копче, казва експертът.

От малките ВЕЦ няма никакъв смисъл, унищожават реките

“Малките по реките, които ги нацвъкаха, произвеждат ток само април, май, юни, когато през когато преминава през реките 75% от годишния отток. Тогава на никой не му трябва ток, поради тази причина НЕК се чуди как да го балансира този ток и много често го харчат посред бял ден чрез ПАВЕЦ Чаира, да харчи ток, който ние плащаме три пъти по-скъпо,” коментира още Куманов. Големите имат смисъл, но всички, за които е имало смисъл са били построени при социализма. Другите, които не са били построени, винаги е имало причина, защо не се е случило, допълни той. “А от малките ВЕЦ няма абсолютно никакъв смисъл, само за собственика като голяма част са бивши и настоящи депутати и енергията им се изкупува на преференциални цени задължително, има корупция при издаването им,“ подчерта още Куманов.

По данни от 2014 г. малките ВЕЦ произвеждат около 305 MW. 

Малките ВЕЦ произвеждат около 2% от годишното производство на ток в България. През последните години изграждането на водноелектрически централи у нас търпи бурно развитие. Възобновяемите енергийни източници са приоритет на енергийната политика не само у нас, но и в целия Европейски съюз. Производството на енергия от силата на водния пад в реките носи несъмнени ползи за цялата държава, заради факта че се създава брутен продукт, който не изисква ресурси, повишава се енергийната независимост и др. Никой не възразява срещу използването на реките с такава цел, стига, при производството на енергия от водата, да се спазват екологичните норми, за да може да оцелява животът в реките и около тях, коментират специалистите. Но нарушенията са много.

Статистиката показва, че в момента у нас има изградени и работещи около 247 водноелектрически централи, без да се броят подязовирните. Още около 250 централи се намират на различен етап на реализация, но при всички случаи имат вече издадени Разрешителни за ползване на повърхностен воден обект от Басейновите дирекции. Някои са в процес на изграждане, а повечето търсят финансиране и строителството им може да започне всеки момент. Точната бройка на всички бъдещи ВЕЦ не може да бъде установена, но понастоящем има издадени разрешения за водовземане на още поне 400 точки по реките за бъдещо изграждане, без гореизброените. Дори данните в регистрите на държавните агенции се разминават и са непълни.  Така например - за Басейнова дирекция Западнобеломорски район, общият брой на разрешенията за водовземане с цел - добив на електрическа енергия от работещи и бъдещи ВЕЦ е за 516 точки по реките - само в югозападна България, информира сайтът dams.reki.bg.

Снимка: От портала dams.reki.bg става ясно, че масово ВЕЦ създават проблеми за нормалния живот в реките.

За икономически неефективните язовир Яденица и ВЕЦ на река Дунав

Димитър Куманов коментира предложенията на президента за разширение на ПАВЕЦ „Чаира“ и изграждане на ВЕЦ на р. Дунав. „Доколкото съм започнат предложението е за яз. Яденица. Президент има удоволствието да предложи язовир, който е по-тъп от язовир Цанков камък. Освен това е много опасен от гледна точка на сеизмичната активност, защото стената му ще се строи върху разлом, което е забранено от нормите за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони в язовири, отдалечени от разломи. Той е икономически неефективен. Чужди банки са идвали да проучват, но така са избягали като дявол от тамян като са разбрали за какво става дума,” коментира Куманов.

“За ВЕЦ на Дунав има становище още от социализма на БАН, в което се казва, че проектът е абсурден. Там ще има огромен проблем с филтрацията, което създава опасност за заливане на части от Северна България. Една от целите на този проект е в Плевен да има пристанище. Българската държава никога не е искала да задвижва този проект. Президентът не ги е включвал в своите предложения, това са идеи на негов съветник, че трябвало и този проект да се случи,” каза експертът.

Има ли перспективи за изграждане на нови ВЕЦ

“Всичко, което е имало два грама смисъл е построено през социализма, затова тогава не беше построен Цанков камък, за да разбере целия свят каква глупост сме направили. Този язовир е построен в карстов район, който не може да задържи два грама вода. Той като се напълни вода започва да блика отдолу вода под стената, текат реки и изтичат. Това е много опасно, защото водата може да подкопае района и да направи наводнение. Над милиард лева за 80 мегавата инсталирана мощност на ВЕЦ. Това е най-скъпият мегават инсталирана мощност в галактиката, не в света. И той не работи. Годишно произведената енергия от ВЕЦ-а на Цанков камък се равнява на между 42-43 дни работа на пълна мощност, ако би работил непрекъснато,” коментира специалистът.

Язовир Яденица е по-опасен. Той се прави от гледна точка на изравняване на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“, от което няма икономически смисъл, да не говорим за риска от наводнения и земетресения с последващо наводнение на село Голямо Белово и град Белово. Самата река Яденица е наводнявала тези две места, затова се казва Яденица, защото често се ядосва. ЕК може да отпусне парите в рамките на Плана за възстановяване, но там сме информирали Главна дирекция „Околна среда“ на ЕС. Тя е издала отрицателно становище за този язовир. Свързано с това Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ отказва да даде парите. Този язовир няма как да се случи, смята Куманов. Технически този язовир е опасен и безсмислен, но никой не е поискал да се срещнем, каза Куманов.

Почистването на река Искър за изземване на инертни материали

Димитър Куманов коментира и ситуацията в почистването на река Искър, чиито проект на Столична община Басейновата дирекция  “Дунавски район”. Според Закона за водите за защита от вредното въздействие върху водите се забранява нарушаване на естественото състояние на бреговете и леглата на реките се казва, че при чистене се опазва крайбрежната растителност и се почистват само прораснали вътре в коритото на реката дървета и храсталаци и опасно наклонени такива. Освен това в Плана за управление на речния басейн пише изрично в мярката за борба с ерозията забрана за сеч. Има и друга мярка със забрана на гола сеч на по-малко от 500 метра от бреговете на водните обекти. Всички тези изисквания са нарушени. Отделно, когато се прави изземване на наносни отложения от Закона за водите се издава разрешително за ползване на повърхностен воден обект, няма такова разрешително. Вземат се милиони за „почистване“ и изкопават инертните материали от реката и ги продават, получават ги без пари, каза специалистът. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща