Ясен Кацаров, „Топлофикация Перник“: Отговарянето на очакванията на клиентите е от ключово значение за нас

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
943
article picture alt description

Г-н Кацаров, в последните години все по-активно се говори за енергийния преход, неговото значение и бъдещето на сектора Ви. Накъде според Вас отива българската енергетика?

Много би ми се искало да Ви отговоря, че бързо и лесно ще успеем да реализираме енергийния преход към по-чиста енергия, но този отговор няма да е съвсем точен. Днес повече от всякога усещаме голямата потребност от все по-съвършени технологии, сигурни, бързи и екологосъобразни решения. Те ще са ключовите елементи за трансформацията на предприятия като "Топлофикация Перник". Тук идват обаче два големи проблема - времето и средствата.

С всяка изминала година Европа все повече скъсява срока, който предоставя за преминаване към нисковъглеродно производство. Това в един момент се оказва голяма трудност за нас, защото ние и да искаме, не можем с лека ръка да подменим въглищата с алтернативни горива. Това не е нещо, което лесно можеш да го вземеш, преместиш и сложиш друго на негово място. Тук идва вторият проблем - средствата. За да преминем към производство на енергия от въглища към природен газ, например, трябва да инвестираме в нови съоръжения, които след много работа да пуснем в експлоатация. Разбирам, че светът се развива много динамично. Ние също се стремим да следваме този темп, но не бива да бъдем притискани, защото всяка една промяна изисква време.

Ние ясно осъзнавам отговорността към грижата за околната среда. Работим, за да отговорим на европейските изисквания за по-чисто производство на енергия. Имаме нужда обаче от време, за да изпълним целите на Европейския Зелен пакт. 

С какви предизвикателства се сблъскахте, когато поехте ръководството на "Топлофикация Перник"?

Както обикновено, когато си на нова длъжност, в началото преминаваш през различни предизвикателства. Винаги първите месеци са много трудни, но и важни, защото тогава се изгражда доверието в колектива и се обсъжда визията за развитието на предприятието и краткосрочните му приоритети. Благодарен съм на предишния директор, който през годините бе изградил много силен екип от професионалисти и направи огромна крачка към модернизацията на предприятието. Аз трябва да продължа и изпълня докрай задачата да трансформираме топлофикацията към производство на зелена енергия и да запазим работещо едно от най-големите предприятия  в областта.

В тази връзка бихте ли ни казали какво е мястото на "Топлофикация Перник" в българския енергиен сектор?

Безспорно, в регионален сектор Енергетика "Топлофикация Перник" заема ключово място. Тя е базова мощност за икономиката на региона и допринася за енергийния баланс на страната. Предприятието е с дълбоки корени и традиции в Пернишка област. Ние сме един от големите работодатели и именно за това наш ангажимент е да запазим работеща централата. Проектите по реализирането на тази цел са насочени към инвестиране в бъдещето на дружеството, в неговото модернизиране, дигитализиране и внедряване на зелени практики.

Казахте зелени практики. Ще ни споделите ли кои са акцентите в екологичната политика на предприятието?

От много години в обществото се говори колко е важно да обърнем внимание на екологията, въздуха и водите. Съгласен съм и мога да Ви уверя, че в работата ни по отношение на опазването на околната среда се ръководим от политиката на Европа за намаляване на вредните емисии и производството на зелена енергия. Грижата за природата е в основата на устойчивото развитие на Перник и е неразделна част от заложените екологични цели. Мерките за постигане на тези задачи са насочени към инвестиции в съоръженията ни и поетапна замяна на въглищата с по-екологични горива.

"Топлофикация Перник" е устойчиво предприятие. Под „устойчивост“ ние имаме предвид съществената ни роля, свързана с енергията и достъпа до нея, климатичните промени и запазването на ресурсите на планетата. Ние приемаме устойчивостта като водеща ценност в дружеството ни, която рефлектира върху репутацията, привличането и задържането на клиентите.

Считам, че подобряването на условията на живот в града ни ще допринесе за развитие на местната икономика. Това от своя страна ще повиши заетостта, доходите и здравния статус на населението. Всеки един от нас трябва да изгради поведенчески модели, щадящи околната среда. Само по този начин ще превърнем Перник в едно по-добро място за живеене.

Разкажете повече за реализираните Ваши проекти в областта на опазването на околната среда.

Като ключов проект в областта на опазването на околната среда несъмнено определяме внедряването на биогорива в производствената ни дейност. В изпълнение на екологичната ни политика е и намерението ни да произвеждаме  енергия от природен газ през летните месеци. Работим усилено, за да пуснем в експлоатация газовите когенератори. Реализацията на тази инвестиция ще допринесе за подобряването на околната среда в Перник. В нашата работа се стараем да изграждаме отношения на доверие и стабилност с клиентите, като предлагаме чиста енергия. За още по-качествено топлоподаване по време на отоплителния сезон, през летните месеци извършваме планови ремонтни дейности по съоръженията и топлопреносната мрежа. Това ще сведе до минимум авариите през зимата.

Как се отразява COVID 19 върху дейността на предприятието?

Пандемията от COVID 19, разбира се, засегна и нашия сектор, но ние се опитваме да сведем до минимум ефекта й чрез запазване на производствения капацитет. Въпреки всички затруднения покрай пандемията, ние не променихме инвестиционното си намерение за производство на енергия от газ. За сега работим съгласно планирания срок. За нас е важно да гарантираме сигурност и качество на услугите. С осъществяването на проекта ни ще работим в синхрон с политиките на европейско, национално и местно ниво за опазване на околната среда и подобряване на качеството на въздуха в гр. Перник.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща