В света днес работят електролизатори с мощност 0,2 ГВт и ще се увеличат 1000 пъти до 2040 г. - до 213 ГВт

85 процента от проектите, които днес се осъществяват са в Европа, лидер е Германия

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
855
article picture alt description

В света днес работят електролизатори с обща мощност от 0,2 ГВт. Общата мощност на проектите, които се планира да бъдат реализирани до 2040 г. е за 213,5 ГВт, което е хиляда пъти повече. Това става ясно от данните в новия доклад на консултантската компания Aurora Energy Research по отношение на проектите за изграждане на електролизни инсталации в света (Hydrogen Market Attractiveness Report (HyMAR).

„Ако всички тези мощности бъдат въведени в експлоатация, те биха могли да произвеждат до 32 млн. тона водород годишно, което отговаря на половината от настоящите нужди от водород“, смятат авторите.

Факт, който трябва да се отбележи, че 85 % от планираните мощности са в Европа.

Европейският съюз планира през 2030 г. да изгради 40 ГВт електролизатори, а националните правителства взети заедно вече са определили във водородните си стратегии цели за 34 ГВт най-общо (вкл. Великобритания). При това проекти с обща мощност от 30 ГВт вече се разработват (вкл. 4 ГВт във Великобритания).
Световен лидер е Германия с 23 % планирани мощности за електролизатори в целия свят.

Мащабът на проектите за електролизатори се увеличават бързо в зависимост от развитието на технологиите и веригите на доставки: към днешна дата, повечето проекти са с капацитет от 1 до 10 МВт. През 2025 година мащабът на типов проект ще е за 100-150 МВт. В частност те ще снабдяват „локалните клъстери“, тоест водородът ще се потребява в близост до мястото на производство. Очаква се, че през 2030 година типовите проекти да се увеличат до 1 ГВт+ и да се повят мащабните проекти за експорт на водород, които ще се реализират в страни с евтина електроенергия.

Разработчиците на проектите на електролизатори разглеждат различни бизнес модели от гледна точка на източниците на енергия, които те използват и крайното потребление на произвеждания водород. От проектите, в които се посочват източниците на енергия, в повечето се предвижда използването на енергията от вятъра, след това на тази от слънцето, а в по-малки количества в проектите ще се използва „мрежова“ електроенергия. Голяма част от електролизаторите ще бъдат насочени към осигуряване на доставките на водород за промишлеността. Вторият важен сегмент е транспортът.

Ключови фактори за успеха на водорода, получен в резултат на електролиза са стойността и въглеродния отпечатък в електричеството. Сега във Франция са най-ниските цени на едро на електроенергията, а въглеродния интензитет е един от най-ниските в Европа. За осигуряване на минимален въглероден отпечатък обаче електролизаторите може пряко да се включват към възобновяемите енергийни източници, е не към мрежата.

Европейската комисия одобри на 21 април тази година проект на закон (EU Taxonomy Climate Delegated Act), в който се прави нова класификация на „екологично чистият“ водород. Ограничението за емисии е определено на 3 тона СО2/тон Н2. За производството на водород с използването на електроенергия от мрежата това отговаря на въглероден интензитет на електроенергията от 53,3 kg CO2-eq / MWh. Това е относително нисък праг, като от Aurora Energy Research смятат, че през 2030 г. той ще може да бъде преодолян само от енергийните мрежи на Норвегия, Швеция и Франция.

Пълният доклад може да прочетете на: https://nkro22cl16pbxzrpzy39bezk-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/05/Aurora-Hydrogen-Service-HyMAR-Press-Release-Slides.pdf

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща