Делът на базовите централи расте с 10.79 % от началото на годината до първите двадесет дни на април, спрямо същия период година по-рано

Износът на ток остава в положителните граници, но ясно се очертава тенденцията към спад

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
2911
article picture alt description

Производството  и  потреблението на електроенергия за времето от началото на годината към 21 април продължават да се увеличават. Спрямо същия период на предходната 2018 г. нарастват също така и износът и дела на базовите централи. По-скромно е повишението при участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), още повече, че в сравнение със седмица по-рано тяхното участие е почти символично, което вероятно е свързано с особеностите на сезона. Спадът на водноелектрическите централи продължава и през настоящия отчетен период. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния оператор за енергийния баланс на страната за периода от 1 януари до 21 април 2019 г., спрямо същия период година по-рано.

Производството на електроенергия от началото на годината до първите двадесет два на месец април се увеличава с 5.32 % до 15 319 613 MWh. За сравнение, през същия период година по-рано отчетеното производство е за 14 545 695 MWh.

Потреблението на електроенергия също нараства. Трябва да припомним, че преди две седмици бе отчетен спад. Така например, ако за сравнявания период през предходната година потреблението на ток е било в обем от 13 057 209 MWh, то за настоящата година се увеличава до 13 238 050 MWh. Това е нарастване с 1.38 %.

Износът на електроенергия остава положителен, но в процентно отношение, спрямо седмица по-рано отново има спад от почти нови над пет процента. Връщането назад сочи, че това е тенденция, която продължава повече от три-четири седмици. Разбира се, износът засега е в плюс. За сравнение, ако през времето от януари до първите двадесет дни на април миналата година износът е бил в обем от 1 488 486 MWh, то сега нараства до 2 081 563 MWh. Като цяло това е ръст от 39.84 %  

Участието на базовите централи за пореден сравняван период се увеличава до 13 262 692 MWh ( януари- април 2019 г.). През посоченото време на предходната 2018 г. това участие на базовите централи е били от порядъка на 11 972 224 MWh.
Нарастването през първите поти четири месеца на настоящата година е с 10.79 %. (плюс)

ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа запазват положителната тенденция. Въпреки това, както става ясно от данните, има признаци на задаващ се спад. Разбира се, това е условно, предвид непостоянното време. Все пак участието на ВЕИ в преносната мрежа, макар и символично,  за първите почти четири месеца на 2019 г. остава положително – плюс 1 %.  Ако през посоченото време година по-рано ВЕИ са участвали в преносната мрежа с 394 089 MWh,  от сега то се повишава до 398 014 MWh. В частност тук от основно значение е ръстът на фотоволтаичните (плюс 11.52  %) мощности, следвани от вятърните (плюс едва 0.90 %). Делът на биомасата остава отрицателен – минус 17.26 %.

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа остава положително, но намалява спрямо седмица по-рано, става ясно от данните. Така например, ако през времето от първия ден на януари до 21 април 2018 г. делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е бил в обем от 483 387 MWh, то сега се увеличава до 566 615 MWh , или със 17.22  Това се дължи както на високия дял от фотоволтаици (плюс 23.72 %), така и от вятърна енергия (плюс 16.35 %). Делът на биомасата остава отрицателен – минус 3.65 %.

Разбира се, както и преди седмица остават учудващи силните отрицателни данни по отношение на ВЕЦ. Така например, ако за посоченото време преди година участието на ВЕЦ е било от порядъка на 1 695 995 MWh, то сега се свива до 1 091 291 MWh..

Като цяло това е понижение (минус) от 35.65 процента, или увеличение на отрицателния дял с около три на сто в сравнение със седмица по-рано.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща